Canon PIXMA PRO-1 Technické parametre

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE

Rozlíšenie tlače

Až do 4800¹ x 2400 dpi

Tlačový systém

Atramentová tlač so systémom 12 samostatných atramentov


Atramenty LUCIA s optimalizátorom farebnosti


Tlačová hlava FINE s veľkosťou kvapôčok 4 pl

Rýchlosť pri kvalite na úrovni foto-štúdia

Formát A3+ (SG-201 alebo PP-201): pribl. 2 min 55 s¹


Formát A3+ (PT-101 farebne alebo čiernobielo): pribl. 4 min 20 s¹

Tlač bez okrajov

Áno (veľkosti A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm a 10 x 15 cm)¹

Priama potlač diskov

Dostupné ako bežná výbava

Obojstranná tlač

Dostupné pomocou manuálnej obsluhy

Funkcie ovládača

Čiernobiela tlač, živá fotografia, ručné nastavenie farby, nastavenia jasného povrchu, redukcia šumu na fotografii, monochromatický efekt, zakladanie, tlač viacerých strán na hárok, tlač brožúry, tlač plagátov, škálovateľná tlač (20 – 400 %), tlač s prispôsobením na veľkosť strany, tichý režim, nastavenie automatického vypnutia¹

VÝŤAŽNOSŤ ATRAMENTU A STRANY

Konfigurácia atrametových zásobníkov

12 samostatných atramentových zásobníkov:


PGI-29PBK (fotografická čierna)


PGI-29MBK (matná čierna)


PGI-29DGY (tmavosivá)


PGI-29GY (sivá)


PGI-29LGY (svetlosivá)


PGI-29C (azúrová)


PGI-29PC (fotografická azúrová)


PGI-29M (purpurová)


PGI-29PM (fotografická purpurová)


PGI-29Y (žltá)


PGI-29R (červená)


PGI-29CO (optimalizátor farebnosti)

Životnosť atramentových zásobníkov – tlač fotografií 10 x 15 cm

Počet fotografií 10 x 15 cm¹


Fotografická čierna: 1 225 fotografií*


Matná čierna: 1 345 fotografií*


Tmavosivá: 670 fotografií


Sivá: 790 fotografií


Svetlosivá: 1 320 fotografií


Azúrová: 1 800 fotografií*


Fotografická azúrová: 1 375 fotografií


Purpurová: 1 755 fotografií*


Fotografická purpurová: 1 055 fotografií


Žltá: 1 280 fotografií


Červená: 2 460 fotografií*


Optimalizátor farebnosti: 429 fotografií


* Odhadovaná dodatočná výťažnosť.

Životnosť atramentových zásobníkov – tlač fotografií A3+

Počet farebných fotografií A3+¹


Fotografická čierna: 111 fotografií


Matná čierna: 505 fotografií*


Tmavosivá: 119 fotografií


Sivá: 179 fotografií


Svetlosivá: 352 fotografií*


Azúrová: 230 fotografií


Fotografická azúrová: 400 fotografií*


Purpurová: 281 fotografií


Fotografická purpurová: 228 fotografií


Žltá: 290 fotografií


Červená: 454 fotografií*


Optimalizátor farebnosti: 90 photos


* Odhadovaná dodatočná výťažnosť.

PODPORA TYPOV PAPIERA

Typy papiera

Obyčajný papier


Profesionálny Canon Platinum (PT-101)


Profesionálny listrový Canon (LU-101)


Prémiový matný Canon Pro (PM-101)


Lesklý Canon Plus II (PP-201)


Pololesklý Canon Plus (SG-201)


Matný Canon (MP-101)


Umelecký „muzeálne leptanie“ Canon (FA-ME1)


Nálepky na tlač fotografií Canon (PS-101)


Iné umelecké a lesklé fotografické papiere a plátno¹

Maximálny vstup na papier

Zadný zásobník: Max. 150 hárkov


Ručný podávač: 1 hárok


Zásobník na priamu potlač diskov: 1 potlačiteľný disk CD, DVD alebo Blu-Ray

Veľkosti papierov

Zadný zásobník: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, 25 x 30 cm (10 x 12"), 20 x 25 cm (8 x 10"), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm


Ručný podávač: A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm (14 x 17"), 25 x 30 cm (10 x 12"), 20 x 25 cm (8 x 10")

Hmotnosť papiera

Zadný zásobník: obyčajný papier (64 až 105 g/m²) a podporované špeciálne médiá Canon do približne 300 g/m²


Ručný podávač: špeciálne médiá Canon do približne 350g/m² a 0,6 mm

ROZHRANIE

Typ rozhrania - PC/Mac

Ethernet: 10/100 Mb/s (s možnosťou automatického prepínania)


Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 (port B)

Typ rozhrania - iné ako PC

USB PictBridge

SOFTVÉR

Pribalený softvér

Ovládač pre systémy Windows a Mac


Zásuvný modul Print Studio Pro¹


Nástroj Colour Management Tool Pro (na prevzatie)


Aplikácia My Image Garden s funkciou Full HD Movie Print²


Aplikácia Easy-WebPrint EX (na prevzatie)³


Quick Menu

Podporovaný operačný systém

Windows 10 (32-bitový a 64-bitový)


Windows 8 (32-bitový a 64-bitový)


Windows RT


Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)


Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)


Windows XP (32-bitový)


Mac OS X v10.4.11 alebo novšia

Systémové požiadavky na Windows

Windows 7: 1 GHz alebo rýchlejší CPU, 1 GB RAM (32-bitový)/2 GB RAM (64-bitový)


Windows Vista (32 a 64-bitový): 1 GHz alebo rýchlejší CPU, 512 MB RAM


Windows XP SP2, SP3: 300 MHz alebo rýchlejší CPU, 128 MB RAM


Prehľadávač: Internet Explorer 6 alebo novší


Jednotka CD-ROM


Displej: rozlíšenie 800 x 600 alebo lepšie

Systémové požiadavky na Mac

Mac OS v10.6: procesor Intel, 1 GB RAM


Mac OS v10.5: procesor Intel alebo PowerPC (G4, G5, 867 MHz alebo rýchlejší)


Mac OS X v10.4.11: procesor Intel alebo PowerPC (G5, G4, G3), 256 MB RAM


Prehľadávač: Safari 3 alebo novší


Jednotka CD-ROM


Displej: rozlíšenie XGA 1 024 x 768 alebo vyššie

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Zdroj napájania

Striedavý prúd 100 – 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

Vypnuté: približne 0,4 W


Pohotovostný režim (pripojené k PC cez USB): pribl. 1,6 W


Pohotovostný režim (všetky porty pripojené): pribl. 1,8 W


Časový limit prepnutia do pohotovostného režimu: 2 minúty


Tlač: približne 24 W¹

Rozsah teplôt

Prevádzkové prostredie: 5 ° - 35 °C

Vlhkosť

Prevádzková vlhkosť: 10 - 90 % RV (bez kondenzácie)

Úrovne hlučnosti

Pribl. 35,5 dB(A)¹

Rozmery (Š x H x V)

695 x 462 x 239 mm

Hmotnosť

Pribl. 27,7 kg

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Rýchlosť tlače sa môže odlišovať v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, komplexnosti dokumentu, režimu tlače, pokrytia strany a typu použitého papiera atď.

Výťažnosť atramentu sa môže odlišovať v závislosti od tlačeného textu/fotografií, použitých softvérových aplikácií, režimu tlače a typu použitého papiera. Informácie o výťažnosti nájdete na lokalite www.canon-europe.com/ink/yield.

Všetky značky a názvy produktov predstavujú ochranné známky príslušných spoločností.

Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách.

Poznámka pod čiarou

¹ Kvapky atramentu sa dajú umiestniť s minimálnym odstupom 1/4 800 palca.

¹ Obrázok s rozmermi 11" x 14" vytlačený s okrajmi na papier veľkosti A3+ s použitím predvolených nastavení pomocou ISO/JIS-SCID N2.

¹ Pri tlači na umelecký papier majú horné a dolné okraje aspoň 30 mm.

¹ Niektoré funkcie dostupné len v ovládači pre systém Windows.

¹ Deklarovaná hodnota výťažnosti v súlade s normou ISO/IEC 29102. Hodnoty dosiahnuté pri nepretržitej tlači.

¹ Pri kontinuálnej tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 s predvolenými nastaveniami na fotografický papier Pro Platinum (PT-101) veľkosti 11" x 14" a formátu A3+ s použitím ovládača tlačiarne pre systém Windows 7 a aplikácie Photoshop CS4.

¹ Podpora širokej škály papierov, ktoré nie sú od spoločnosti Canon. Profily ICC a príručku Art Paper Printing Guide (Príručka tlače na umelecký papier) možno prevziať z lokality http://software.canon-europe.com/.

¹ Print Studio Pro je zásuvný tlačový modul pre aplikáciu Canon Digital Photo Professional (verzia 3.12 alebo novšia), Adobe Photoshop (verzia CS4 alebo novšia), Adobe Photoshop Elements (verzia 8 alebo novšia), Adobe Photoshop Lightroom (verzia 2.7 alebo novšia).


² Funkcia Full HD Movie Print je dostupná pre súbory videa vo formáte MOV a MP4 vytvorené digitálnymi fotoaparátmi a videokamerami Canon. Vyžaduje inštaláciu softvéru, ktorý sa dodáva s videokamerou alebo digitálnym fotoaparátom značky Canon, s ktorým ste video zaznamenali. Súbory vo formáte MOV vyžadujú: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (verzia 6.5 alebo novšia), súbory vo formáte MP4 vyžadujú: ImageBrowser EX (verzia 1.0 alebo novšia).


³ Aplikácia Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 7 alebo novší.

¹ Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na obyčajný papier veľkosti A4 s použitím predvolených nastavení.

Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotografický papier plus II veľkosti 10 x 15 cm pri predvolených nastaveniach.