Canon PIXMA MP230 Technické parametre

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné funkcie

Tlač, kopírovanie a skenovanie

Ostatné funkcie

Kvalitné fotografie

Obsah balenia

Multifunkčné zariadenie, 2 zásobníky FINE, napájací kábel, inštalačná príručka, softvér a CD s používateľskými príručkami

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČIARNE

Rozlíšenie tlače

Až do 4 800¹ x 1 200 dpi

Tlačový systém

Atramentová technológia tlačovej hlavy Inkjet FINE


4-farebný systém s min. 2 pl atramentovými kvapôčkami


2 zásobníky FINE so systémom ChromaLife100+

Rýchlosť čiernobielej tlače dokumentov

ESAT: Približne 7,0 obr./min.¹

Rýchlosť farebnej tlače dokumentov

ESAT: Približne 4,8 obr./min.¹

Rýchlosť tlače fotografií

S okrajmi 10 x 15 cm: približne 40 sekúnd¹

Tlač bez okrajov

Nie je k dispozícii

Obojstranná tlač

Manuálna obsluha

DIRECT DISC PRINTING

Ostatné funkcie tlače

Tlač s prispôsobením na veľkosť strany, škálovateľná tlač, tlač viacerých strán na hárok, tlač brožúry, tlač plagátov, zakladanie¹

VÝŤAŽNOSŤ ATRAMENTU A STRANY

Štandardné atramentové zásobníky

2 zásobníky FINE


PG-510 (čierna)


CL-511 (farebná)

Voliteľné atramentové zásobníky

Zásobníky XL s vysokou výťažnosťou


PG-512 (čierna)


CL-513 (farebná)

Životnosť atramentových zásobníkov – tlač dokumentov

Farebný dokument A4¹


Čierna: 220 strán


Čierna XL: 401 strán


Farebná: 244 strán


Farebná XL: 349 strán

Životnosť atramentových zásobníkov – tlač fotografií

Fotografia 10 x 15 cm¹


Čierna: 1 550* fotografií


Čierna XL: 3 365* fotografií


Farebná: 82 fotografií


Farebná XL: 123 fotografií


* Odhadovaná dodatočná výťažnosť

PODPORA TYPOV PAPIERA

Typy papiera

Obyčajný papier, obálky, fotografický papier Pro Platinum (PT-101), lesklý fotografický papier Plus II (PP-201), fotografický papier Pro Luster (LU-101), pololesklý fotografický papier Plus (SG-201), lesklý fotografický papier pre „každodenné používanie“ (GP-501), matný fotografický papier (MP-101), papier s vysokým rozlíšením (HR-101N), nažehľovacia fólia (TR-301), nálepky na tlač fotografií (PS-101)

Maximálny vstup na papier

Zadný zásobník: 100 hárkov (max.)

Veľkosti papierov

A4, A5, B5, Letter, Legal, obálky (veľkosť DL alebo Commercial č. 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Hmotnosť papiera

Obyčajný papier: 64 – 105 g/m²


Fotografický papier približne do 300 g/m² (špeciálne médiá Canon)

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENERA

Typ skenera

Plochý farebný skener CIS

FILM SCANNING

Rozlíšenie skenera – optické

Až do 600 x 1 200 dpi¹

Rýchlosť skenovania dokumentu A4

Pribl. 14 sekúnd¹

Farebná hĺbka skenovania

Skenovanie plochým skenerom 48-bitový vstup/24-bitový výstup (RGB pri každom 16-bitové/8-bitové)

Poltóny/odtiene sivej

Skenovanie plochým skenerom 16-bitový vstup/8-bitový výstup

Kompatibilita

TWAIN/WIA

Efektívna šírka skenovania

A4/LTR (216 x 297 mm)

Rozpoznávanie textu – OCR

Áno (softvér My Image Garden)

Metódy a zdokonalenia skenovania

Skenovanie dokumentov (PDF, kompaktné PDF, JPEG, TIFF, PNG), skenovanie fotografií (JPEG, TIFF, PNG), režim automatického skenovania, vytváranie súborov PDF s voliteľným zabezpečením heslom, rozpoznávanie textu (OCR), skenovanie a zlúčenie, skenovanie do služieb Cloud, skenovanie do e-mailu

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY

Rýchlosť kopírovania: farebný dokument

sFCOT: pribl. 30 sekúnd¹


sESAT: pribl. 1,8 obr./min.¹

Viacnásobná kópia

Max. 20 kópií

ZOOM

Funkcie a zdokonalenia kopírovania

Kopírovanie dokumentov (farebne alebo čiernobielo)

ROZHRANIE

Typ a veľkosť displeja

Bez displeja

DISPLAY LANGUAGES

Typ rozhrania - PC/Mac

Vysokorýchlostné USB (Port B)

SOFTVÉR

Dodávaný softvér

Ovládač MP vrátane pomocného programu na skenovanie


My Image Garden


Full HD Movie Print¹


Rýchla ponuka


Easy-WebPrint EX (na prevzatie)²

Podporované operačné systémy

Windows 8 (32-bitový a 64-bitový)


Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)


Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)


Windows XP (32-bitový)


Mac OS X, verzia 10.5.8 – 10.8

Systémové požiadavky na Windows

Windows 7: 1 GHz alebo rýchlejší CPU, 1 GB RAM (32-bitový)/2 GB RAM (64-bitový)


Windows Vista SP1 alebo SP2: 1 GHz alebo rýchlejší CPU, 512 MB RAM


Windows XP SP3: 300 MHz alebo rýchlejší CPU, 128 MB RAM


Prehľadávač: Internet Explorer 6 alebo novší


Jednotka CD-ROM


Displej: rozlíšenie 800 x 600 alebo lepšie

Systémové požiadavky na Mac

Mac OS X v10.7: Intel Core2Duo (alebo vyšší) CPU, 1 GB RAM


Mac OS X v10.6: procesor Intel, 1 GB RAM


Mac OS X v10.5.8: procesor Intel, 512 MB RAM


Prehľadávač: Safari 3 alebo novší


Jednotka CD-ROM


Displej: rozlíšenie XGA 1 024 x 768 alebo vyššie

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Hmotnosť

Pribl. 5,3 kg

Rozmery (Š x H x V)

444 x 329 x 153 mm

Úrovne hlučnosti

Pribl. 44,7 dB¹

Prevádzková teplota

5 – 35 °C

Prevádzková vlhkosť

10 – 90 % RV (bez kondenzácie rosy)

Zdroj napájania

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

Pohotovostný režim: pribl. 0,6 W (vypnutá lampa skenovania)


Vypnuté: približne 0,4 W


Kopírovanie: pribl. 10 W¹

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Rýchlosť tlače sa môže odlišovať v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, komplexnosti dokumentu, režimu tlače, pokrytia strany a typu použitého papiera atď.

Výťažnosť atramentu sa môže odlišovať v závislosti od tlačeného textu/fotografií, použitých softvérových aplikácií, režimu tlače a typu použitého papiera. Informácie o výťažnosti nájdete na lokalite www.canon-europe.com/ink/yield

Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.

Rýchlosť kopírovania sa môže odlišovať v závislosti od komplexnosti dokumentu, režimu kopírovania, pokrytia strany, typu použitého papiera atď. a neberie do úvahy čas zahrievania.

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky príslušných spoločností.

Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft v USA a/alebo iných krajinách.

Bližšie informácie o produkte ChromaLife100+ nájdete na stránke www.canon-europe.com/chromalife100

Poznámka pod čiarou

¹ Kvapky atramentu sa dajú umiestniť s minimálnym odstupom 1/4800 palca

¹ Rýchlosť tlače dokumentu na obyčajný papier sa meria na základe priemeru ESAT v teste kancelárskej kategórie normy ISO/IEC 24734.

¹ Rýchlosť tlače dokumentu na obyčajný papier sa meria na základe priemeru ESAT v teste kancelárskej kategórie normy ISO/IEC 24734.

¹ Rýchlosť tlače fotografií je založená na predvolenom nastavení ovládača pomocou normy ISO/JIS-SCID N2 na lesklom fotografickom papieri Plus II a do úvahy neberie čas spracovania údajov v hostiteľskom počítači.

¹ Niektoré funkcie dostupné len v ovládači pre systém Windows.

¹ Deklarovaná hodnota výťažnosti v súlade s normou ISO/IEC 24711. Hodnoty dosiahnuté pri nepretržitej tlači.

¹ Deklarovaná hodnota výťažnosti v súlade s normou ISO/IEC 29102. Hodnoty dosiahnuté pri nepretržitej tlači.

¹ Optické rozlíšenie je mierou maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru na základe štandardu ISO 14473. Pri skenovaní vo vysokom rozlíšení sa veľkosť skenovania obmedzuje (maximálne optické rozlíšenie pre skeny A4 je 600 dpi).

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria podľa normy ISO/IEC 24735 prílohy C testovacej tabuľky A. Rýchlosť skenovania znamená čas odmeraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke.

¹ Rýchlosť kopírovania farebného dokumentu sa meria na základe priemeru sFCOT a sESAT v teste výkonu normy ISO/IEC 29183.

¹ Funkcia Full HD Movie Print je dostupná pre súbory videa vo formáte MOV a MP4 vytvorené vybranými digitálnymi fotoaparátmi a videokamerami Canon. Vyžaduje inštaláciu softvéru, ktorý sa dodáva s videokamerou alebo digitálnym fotoaparátom značky Canon, s ktorým ste video zaznamenali. Súbory vo formáte MOV vyžadujú: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (verzia 6.5 alebo novšia), súbory vo formáte MP4 vyžadujú: ImageBrowser EX (verzia 1.0 alebo novšia).


² Aplikácia Easy-WebPrint EX vyžaduje prehľadávač Internet Explorer 7 alebo novší

Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotografický papier plus II veľkosti 10 x 15 cm pri predvolených nastaveniach.

¹ Pri kopírovaní vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytlačenom atramentovou tlačiarňou) na obyčajný papier veľkosti A4 pomocou predvoleného nastavenia.