canon-press-centre-product-photo-storaget-header-desktop

Úložiská médií

Pre každý produkt Canon uvedený nižšie nájdete tlačové vyhlásenie, fotografie produktu na stiahnutie a technické údaje.

Ukladanie fotografií

PR Contacts

Kontakty oddelenia pre styk s verejnosťou

Potrebujete pomôcť s otázkou týkajúcou sa tlače alebo médií?