canon-press-centre-product-large-format-printing-header-desktop

Veľkoformátová tlač

Ku každému nižšie uvedenému produktu Canon nájdete tlačové vyhlásenie a fotografie produktu na stiahnutie.

PR Contacts

Kontakty oddelenia pre styk s verejnosťou

Potrebujete pomôcť s otázkou týkajúcou sa tlače alebo médií?