canon-press-centre-product-digital-cinema-header-desktop

Digitálne kino

Pre každý produkt Canon uvedený nižšie nájdete tlačové vyhlásenie, fotografie produktu na stiahnutie a technické údaje.

PR Contacts

Kontakty oddelenia pre styk s verejnosťou

Potrebujete pomôcť s otázkou týkajúcou sa tlače alebo médií?