Informácie o spoločnosti Canon Inc.

Informácie o spoločnosti Canon Inc. (PDF)

Stiahnite si informácie o spoločnosti Canon Inc. Ltd [PDF, 149 KB]

Podnikový profil: Spoločnosť Canon Inc. so sídlom v japonskom Tokiu je svetový líder v oblasti inovácií a poskytovania zobrazovacích technológií pre podniky a spotrebiteľov. V roku 1933 bol založený prvý obchodný podnik spoločnosti Canon s názvom Kwanon a o niekoľko rokov neskôr v roku 1937 spoločnosť Precision Optical Industry Co. Ltd, predchodca spoločnosti Canon Inc. Spoločnosť teraz vyvíja, vyrába a predáva široký rad kopírovacích strojov, tlačiarní, fotoaparátov, kamier, optických a iných produktov, ktoré plnia rôznorodé potreby zákazníkov. Značka Canon má na celom svete dobré meno a dôverujú jej jednotlivci, rodiny, podniky, ale aj priemyselné odvetvia.

Podniková filozofia – Kyosei: Podnikovú filozofiu spoločnosti Canon vystihuje jediné slovo – Kyosei –, ktoré znamená „spoločne žiť a pracovať pre všeobecné blaho“. Táto filozofia je základom všetkého, čo spoločnosť Canon robí, od vývoja udržateľných výrobných metód až po prípravu pestrejšej ponuky pre zákazníkov.

Strategické priority: Spoločnosť Canon sa usiluje dosahovať zdravý rast prostredníctvom rýchlej transformácie, pričom si kladie za cieľ zaradiť sa do stovky najlepších globálnych spoločností na svete. Pri dosahovaní tohto cieľa budú zohrávať kľúčovú úlohu diverzifikácia so vstupom do nových oblastí činností a expanzia na také trhy, akými je medicínske zobrazovanie, produkčná tlač fotografií, sieťové kamery, profesionálna kinematografia a zmiešaná realita, ale aj rozšírenie podnikania prostredníctvom marketingových a reklamných príležitostí. Globálna expanzia prostredníctvom troch regionálnych centrál tiež podporí stratégiu spoločnosti Canon kladením väčšieho dôrazu na inovácie a výrobou produktov bližšie ku konkrétnemu trhu.

Finančné informácie: Konsolidované čisté tržby spoločnosti Canon Inc. dosiahli v druhom štvrťroku účtovného roku 2014 926,8 miliardy JPY (9,2 miliardy USD alebo 6,7 miliardy EUR*).
*Sumy v dolároch a eurách sa uvádzajú čisto z praktických dôvodov pre pohodlie čitateľa. Pri prepočte údajov za 2. štvrťrok roku 2014 bol použitý kurz 101 JPY = 1 USD a 138 JPY = 1 EUR, teda zaokrúhlený výmenný kurz na tokijskom trhu s cudzími menami k 30. júnu 2014.

Štruktúra spoločnosti:Spoločnosť Canon verí, že kľúčom k trvalému úspechu je mať v jednotlivých regiónoch sveta zriadené odlíšené prevádzky zamerané na vývoj, výrobu a predaj.

Spoločnosť Canon, ktorá na celom svete zamestnáva spolu 194 000 pracovníkov, vlastní výrobné a marketingové dcérske spoločnosti v Japonsku, Severnej a Južnej Amerike, Európe, Ázii a Oceánii a celosvetovú výskumno-vývojovú sieť so spoločnosťami sídliacimi v USA, Európe, Ázii a Austrálii.

Hlavné činnosti skupiny Canon

Obchodná jednotka pre oblasť kancelárskych potrieb: kancelárske sieťové digitálne multifunkčné zariadenia (MFZ), farebné sieťové digitálne MFZ, sieťové digitálne MFZ pre osobnú potrebu, kancelárske kopírovacie stroje, plnofarebné kopírovacie stroje, kopírovacie stroje pre osobnú potrebu, laserové tlačiarne

Obchodná jednotka pre oblasť produkčnej tlače: veľkoformátové atramentové tlačiarne, digitálne produkčné tlačiarne

Obchodná jednotka pre oblasť spotrebiteľov: digitálne zrkadlovky, kompaktné digitálne fotoaparáty, vymeniteľné objektívy, digitálne videokamery, multifunkčné atramentové tlačiarne, monofunkčné atramentové tlačiarne, skenery obrázkov, vysielacie zariadenia, kalkulačky

Obchodná jednotka pre priemysel a iné oblasti: polovodičové litografické zariadenia, litografické LCD zariadenia, medicínske zariadenia na záznam záberov, oftalmologické produkty, magnetické hlavy, mikromotorčeky, počítače, praktické koncové zariadenia, skenery dokumentov

Výroba a produkcia: Výrobné postupy spoločnosti Canon sa neustále vyvíjajú v rámci odhodlania dodávať zákazníkom vysoko kvalitné produkty a načas. Prostredníctvom reforiem ako bunková či automatizovaná výroba sa spoločnosť Canon snaží inovovať výrobný systém v každej fáze procesu – v rámci obstarávania, výroby aj distribúcie. Spoločnosť Canon sa zároveň nákupom ekologických dielov a materiálov a prostredníctvom efektívnej distribúcie usiluje o to, aby mala pozitívny vplyv na životné prostredie.

V závode v Toride založenom v roku 1961 sa vyrábajú kancelárske zobrazovacie produkty pre spoločnosť Canon s využitím jej jedinečného systému bunkovej výroby, ktorý sa zaviedol približne pred 14 rokmi.

V systéme bunkovej výroby sa nevyužívajú postupy vykonávané pomocou výrobného pása, ale produkty od začiatku do konca zostavujú malé tímy pracovníkov, inak povedané bunky. Počet operácií vykonávaných jednotlivými pracovníkmi vychádza z individuálnej úrovne zručností. Táto výrobná metóda prispela k výraznému zvýšeniu efektívnosti výroby a zároveň umožňuje flexibilne prispôsobovať objem výroby.

Výskum a vývoj a technológie: Spoločnosť Canon je odhodlaná venovať sa prelomovému výskumu a vývoju, ktorý je nevyhnutným prostriedkom k jedinečným, patentovaným produktom. V účtovnom roku 2013 spoločnosť investovala do výskumu a vývoja 306,3 miliardy JPY, čo predstavovalo viac ako 8 % tržieb. V roku 2013 bolo spoločnosti v USA udelených 3 825 patentov*, vďaka čomu obsadila tretie miesto spomedzi všetkých korporácií. Už 28. rok za sebou sa tak spoločnosť Canon umiestnila v USA v prvej päťke držiteľov nových patentov.


Základom technológie všetkých súčasných produktov Canon je päť jedinečných zobrazovacích systémov Canon, ktoré boli vytvorené integráciou série technológií vyvinutých za celú dobu histórie spoločnosti:

Systém zachytenia obrazu – vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita obrazu pre technológie objektívov, snímačov a spracovania obrázkov

Elektrofotografický systém – elektrofotografická technológia je základom pre laserové tlačiarne a kopírovacie stroje, ktoré sú na celom svete hodnotené ako tie najlepšie

Atramentový systém – dokáže aplikovať mikroskopické kvapôčky s objemom len jedného pikolitra (jedna trilióntina litra), pri akom je možná dokonca aj výroba čipov DNA

Fotolitografický systém – technológia expozície s využitím polovodičových prvkov spoločnosti Canon predstavuje skĺbenie najmodernejšej optickej technológie a technológie ultra presného určovania polohy

Zobrazovací systém – nová generácia technológie zobrazenia na plochej obrazovke prináša veľké obrazovky, vysokú kvalitu obrazu a nízku spotrebu energie

Ďalšie informácie o globálnych operáciách skupiny Canon Group nájdete na stránkach www.canon.com.

*Zdroj: Úrad pre patenty a ochranné známky USA; vypočítané na základe oznámení s týždennými súhrnmi.