Canon bude na veľtrhu drupa 2016 demonštrovať vedúce postavenie v oblasti kontinuálnych produkčných atramentových systémov

BRATISLAVA, 14. apríla 2016 – Canon Europe, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, na návštevníkov veľtrhu drupa 2016 zapôsobí živými ukážkami možností ucelených riešení pre oblasť kontinuálnej tlače, a to vrátane predvedenia celého procesu produkcie až k výslednému výstupu. V rámci posilňovania pozície lídra vo vývoji technológií pre kontinuálnu atramentovú tlač Canon predvedie i kompletný rad vysoko výkonných tlačových strojov určených na podporu obchodnej komunikácie, tlač publikácií i komerčnú tlač.

Océ ImageStream 2400


Medzi tlačovými strojmi, ktoré Canon na svojom stánku B50 v hale 8a predvedie, nebudú chýbať napríklad Océ ImageStream 2400 alebo dve linky najnovšieho systému Océ ColorStream 6000 Chroma (podrobnosti sú k dispozícii v samostatnej tlačovej správe), ktorý sa môže pochváliť špičkovými konfiguráciami pre špecifické oblasti trhu.

Océ ImageStream 2400 – prvá inštalácia
Canon na veľtrhu drupa 2016 po prvýkrát vôbec verejne predvedie kontinuálny atramentový tlačový stroj ImageStream 2400, ktorý je už v predaji a má za sebou úspešné inštalácie u zákazníkov z celej Európy.

Ako prvý poskytovateľ tlačových služieb inštalovala tlačiareň ImageStream 2400 najväčšia firma z oblasti digitálnej tlače v Poľsku, spoločnosť Totem. Táto firma so zamarením na produkciu knižných publikácií v malých nákladoch požadovala digitálnu technológiu, ktorá by umožnila uspokojiť rastúci dopyt po rýchlej produkcii kvalitných kníh vo veľmi malých nákladoch. Vďaka ImageStream 2400 môžu zákazníci spoločnosti Totem ponúkať väčší rozsah titulov pri eliminácii skladových zásob alebo ich obmedzení na úplné minimum. 

„Pre systém ImageStream 2400 sme sa po podrobnom posúdení rozhodli jednoducho preto, že ponúka jedinečnú schopnosť tlačiť vo vysokej kvalite a vysokou rýchlosťou na štandardný ofsetový papier s povrchovou úpravou. Táto tlačiareň presne splnila naše očakávania z pohľadu kvality, umožnila zrýchliť naše produkčné procesy a zvýšila našu flexibilitu,“ hovorí Michał Rejnowski, CEO a majiteľ Totem.com.pl.

Océ ColorStream 6000 Chroma predvedie plne automatizovanú produkciu kníh
Jedným z vrcholov expozície Canon na tohoročnom veľtrhu drupa bude ukážka využitia nového kontinuálneho atramentového stroja Océ ColorStream 6000 Chroma pre zaistenie knižnej produkcie na vyžiadanie a vo vynikajúcej farebnej kvalite.

Canon túto novinku predvedie v podobe plne integrovaného systému, ktorého súčasťou je i spojovacie zariadenie Zero Speed Splicer u40 a riešenie Libra One na výrobu knižných blokov – oboje od partnera značky Canon pre oblasť dokončovacích prác, spoločnosti Tecnau. Táto jedinečná konfigurácia posúva produkciu kníh na vyžiadanie na úplne novú úroveň, kedy z rolky môžu vznikať knižné bloky s rôznym počtom strán a v rôznom formáte s možnosťou zmeny za prevádzky vrátane úpravy signatúry z 2-up na 3-up, to všetko pri rýchlosti tlače až 127 metrov za minútu. Veľkoobjemová produkcia typu book-of-one, teda s vysokou premenlivosťou jednotlivých výstupov, podstatne rozširuje práve možnosti tlače kníh na vyžiadanie. Súčasťou demonštrácie bude i produkcia predzlepených knižných blokov pripravených na následnú väzbu na ďalšej linke, ktorú zaisťuje variabilné viazacie zariadenie Libra 800.

Návštevníci veľtrhu sa ale môžu tešiť nielen na predvedenie najdôležitejších spôsobov využitia produkčnej tlače na ďalšie roky. Dostatočnú mieru inšpirácie im poskytnú i ukážky širokej škály riešení pre workflow, ktoré predvedú a vysvetlia obchodní i technickí konzultanti spoločnosti Canon.

Vďaka novej sade atramentov Chromera, ktoré zaisťujú špičkovo verné podanie farieb, a prinášajú tak do oblasti komerčnej tlače nové možnosti, je ColorStream 6000 Chroma ideálny pre široké spektrum náročných tlačí. Modularita a flexibilita pri konfigurácii výslednej podoby systému umožňuje bezproblémovú integráciu s aktuálnymi workflow, a teda vytvorenie efektívneho, spoľahlivého a dlhodobo udržateľného prostredia ako pre tlač zásielok alebo publikácií, tak i pre komerčné tlačové aplikácie. Spolu s atramentovým strojom ColorStream 6000 Chroma predvedie Canon na tohoročnom veľtrhu drupa i rôznorodé možnosti dokončovania zaujímavé pre všetky segmenty trhu.

„Portfólio značky Canon pre oblasť kontinuálnej atramentovej tlače vrátane produktových radov Océ ColorStream, ImageStream, JetStream a VarioStream bude i naďalej zastávať vedúcu pozíciu v oblasti vysokorýchlostnej digitálnej priemyselnej tlače,“ hovorí Peter Wolff, Director, Commercial Print Group spoločnosti Canon Europe. „Na veľtrhu drupa predvedieme rad spôsobov, ako tieto špičkové kontinuálne atramentové stroje v tlačovom priemysle využívať. Chceme tak našich zákazníkov i ostatných návštevníkov inšpirovať k preskúmaniu nových obchodných modelov naprieč mnohými oblasťami komerčnej tlače, od tradičnej polygrafie cez transakčnú tlač až po direct mail.“

Workflow riešenia
Canon na veľtrhu predstaví i rad inovácií svojho portfólia workflow riešení pre atramentové systémy:

Color Control Suite – Nový komplexný nástroj, ktorý Canon vyvinul špeciálne pre vysoko výkonné atramentové produkčné zariadenia. Color Control Suite prináša jednoducho použiteľné užívateľské rozhranie, ktoré dovoľuje automaticky určovať množstvo atramentu a zaisťuje odpovedajúcu úroveň kvality naprieč viacerými tlačiarňami i rôznymi tlačovými oddeleniami. Software navyše generuje podrobné reporty založené na dátach z reálnej prevádzky, a ponúka tak prostriedky na posudzovanie dlhodobých trendov v kvalite výstupov i pre podrobné analýzy a prípadné korekcie.

Color Control Suite rozširuje záväzky spoločnosti Canon pre oblasť tradičnej polygrafie a umožňuje ich poradcom i špecialistom zákazníkom na problematiku farieb vytvárať špičkové ICC i tzv. device-link profily, ktoré zaistia optimálnu kvalitu pre každý typ papiera. Výsledkom je najlepšie mapovanie farieb v tejto triede produktov, a to naprieč rôznymi médiami i tlačiarňami.

TrueProof v5.0 – Vysoko komplexné riešenie pre predtlačovú prípravu TrueProof, ktoré využíva princípy WYSIWYG (čo vidíš, to dostaneš), skracuje čas potrebný na generovanie i schvaľovanie nových typov úloh a eliminuje náklady spojené v priebehu nátlačku i samotnej produkcie s nastavením, odstávkami linky, prestojmi, spotrebným materiálom a ďalšími prácami. Spoločnosť Canon túto novú verziu vyvinula na základe rozsiahlej spätnej väzby od svojich zákazníkov i požiadaviek na čo nepresnejšiu predtlačovú prípravu, a TrueProof v5.0 tak ponúka voliteľné moduly na kontrolu výslednej podoby výstupov pomocou náhľadov na monitore i klasických nátlačkov. Nová verzia software TrueProof teda predstavuje skutočne komplexné riešenie pre procesy spojené s prípravou a overovaním kvality farebných tlačí.