PR Contacts

Canon Turkey – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Beyza Carkaci

Telefón: +90 216 5716830

E-mail: beyza.carkaci@canon.com.tr