PR Contacts

Canon Sweden – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Všeobecný kontakt pre tlač:

Kontakt: Linn Kryss

Telefón: +46 739788510

E-mail: linn.kryss@canon.se


Kontakt PR B2B: Åsa Törnquist

Telefón: +46 73 988 64 35

E-mail: asa.tornquist@canon.se