PR Contacts

Canon Sweden – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Všeobecný kontakt pre tlač:

Kontakt: Erik Åkenes

Telefón: +46 73-9788582

E-mail: erik.akenes@canon.se


Kontakt PR B2B: Åsa Törnquist

Telefón: +46 73 988 64 35

E-mail: asa.tornquist@canon.se


Kontakt PR B2C: Gunilla Tjärnberg

Telefón: +46 73 978 85 13

E-mail: gunilla.tjarnberg@canon.se