PR Contacts

Canon Portugal – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Ana Cristina

Telefón: +351 21 470 4037

E-mail: ana.cristina@canon.pt


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Ana Cristina

Telefón: +351 21 470 4037

E-mail: ana.cristina@canon.pt


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Goreti Pedrosa

Telefón: +351 214 704 000

E-mail: goreti.pedrosa@canon.pt