PR Contacts

Canon Poland – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Joanna Stankiewicz

Telefón: +48 22 430 60 91

E-mail: joanna.stankiewicz@canon.pl


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Katarzyna Kluza

E-mail: katarzyna.kluza@canon.pl


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Joanna Stankiewicz

Telefón: + 48 22 430 60 91

E-mail: joanna.stankiewicz@canon.pl