PR Contacts

Canon Poland – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Katarzyna Kluza

E-mail: katarzyna.kluza@canon.pl


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Katarzyna Kluza

E-mail: katarzyna.kluza@canon.pl


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Katarzyna Sobczak

E-mail: katarzyna.sobczak@canon.pl