PR Contacts

Canon Netherlands – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Marieke van der Made

Telefón: +31 (0)73 - 68 15 232

E-mail: M.van.der.Made@canon.nl


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Marieke van der Made

Telefón: +31 (0)73 - 68 15 232

E-mail: m.van.der.made@canon.nl


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Judith Snel

Telefón: +31 (0)20 714 9210

E-mail: J.Snel@canon.nl