PR Contacts

Canon Italy – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov, podnikové riešenia a otázky spoločnosti

Kontakt: Comunicazione & Immagine

Telefón: +39 02 4548 1680

E-mail: info@comunicazione-immagine.it