PR Contacts

Canon Ireland – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Lisa Attfield

Telefón: +44 (0)1737 220 346

E-mail: lisa_attfield@cuk.canon.co.uk


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Greg Wilson

Telefón: +353 1 205 2491

E-mail: greg.wilson@canon.ie


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Jonothan Sultan

Telefón: +353 1 205 2416

E-mail: jonothan.sultan@canon.ie