Zachyťte letnú atmosféru technikou Canon!

Nakúpte vybrané produkty od 15. 5. do 31. 8. 2018 a získajte spätný bonus. Nahrajte doklad o nákupe a my Vám pošleme spät až 300 €.


Autorizovaní predajcovia

Vyplatenie spätného bonusu je možné nárokovať len za nákup vybraného produktu u týchto predajcov v Slovenskej republike:

Týchto predajcov môžete nájsť aj na interaktívnej mape partnerov.

Často kladené otázky

OTÁZKA: Kedy dostanem vrátenú platbu?
Spoločnosť Canon sa bude snažiť zrealizovať bankový prevod do 28 dní od prijatia oprávnenej žiadosti o vrátenie spätného bonusu, NIE 28 dní od dátumu kúpy. Ak sú v žiadosti o vrátenie peňazí chýbajúce alebo nesprávne údaje, proces odoslania spätného bonusu sa spomalí, pretože bankový prevod sa zrealizuje 28 dní po prijatí všetkých správnych údajov. Berte prosím na vedomie, že nemôžeme niesť zodpovednosť za maloobchodníkov/predajcov, ktorí nesprávne informujú zákazníkov o vrátení spätného bonusu do 28 dní od dátumu kúpy.

OTÁZKA: Ako viem, či sa vybavovanie mojej žiadosti nespomalilo kvôli nesprávnym alebo chýbajúcim údajom?
Po úspešnej online registrácii v rámci akcie na spätný bonus od spoločnosti Canon dostanete e-mailové potvrdenie Vašej žiadosti spolu s Vaším referenčným číslom a osobnými prihlasovacími údajmi na webovú lokalitu, kde môžete skontrolovať stav Vašej žiadosti a jej postúpenie na úhradu. Ak ste zadali akékoľvek nesprávne informácie, na uvedenej internetovej stránke budete na túto skutočnosť upozornený, pričom zároveň obdržíte e-mail, v ktorom sa budú nachádzať informácie o chýbajúcich údajoch. Najrýchlejší spôsob, ktorým nám môžete oznámiť chýbajúce údaje, je prihlásiť sa na uvedenú internetovú stránku a údaje na nej aktualizovať.

OTÁZKA: Aké formáty môžem použiť na odosielanie dokumentov, ktoré sú súčasťou registračného procesu, a je obmedzená ich veľkosť?
Pozor! Súbor by nemal byť väčší ako 4 MB. Odoslať môžete len súbory vo formáte JPG, TIF a PDF.

OTÁZKA: Ako zistím, kedy bola zrealizovaná platba?
Po úspešnom overení Vašej žiadosti spustíme proces realizácie platby, počas ktorého dostanete e-mail, v ktorom Vás budeme informovať o očakávanom dátume prevodu peňazí na Váš bankový účet, o ktorom ste nám poskytli údaje.

OTÁZKA: Ako sa platba zobrazí na mojom bankovom účte?
Berte prosím na vedomie, že platby v rámci kampane na vrátenie peňazí sa realizujú v mene Sales Promotions, vo výpise z účtu sa preto najpravdepodobnejšie zobrazí takéto meno a nie Canon.

OTÁZKA: Za svoj produkt som zaplatil kreditnou kartou, prečo nie je možné platbu prijať späť na rovnakú kreditnú kartu?
Vrátenie peňazí od spoločnosti Canon je momentálne možné realizovať len bankovým prevodom z našej banky na osobný bankový účet, o ktorom ste nám poskytli údaje počas registrácie.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak sa niektoré z mojich registračných údajov pre kampaň na vrátenie peňazí od spoločnosti Canon zmenili od okamihu úvodnej registrácie, a ako môžem tieto údaje zmeniť?
Údaje o Vašom bankovom účte môžete aktualizovať kedykoľvek cez Online systém na pomoc zákazníkom (Customer Online Tracking System) pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali. Toto je najbezpečnejší spôsob na ich aktualizáciu. Ak sa blíži dátum platby, môžete nás kontaktovať aj telefonicky, aby ste nás informovali o aktualizácii údajov a aby platba nebola realizovaná na starý účet, ktorý máme v záznamoch.

OTÁZKA: Aké bezpečnostné záruky mi môžete poskytnúť pri zadávaní údajov o bankovom účte online v rámci kampane na spätný bonus od spoločnosti Canon?
Naša internetová stránka je chránená protokolom Rapid SSL.

OTÁZKA: Čo je to SSL?
Secure Sockets Layer (SSL) je protokol, ktorý umožňuje šifrovanie údajov na internete a pomocou ktorého môžu používatelia internetových stránok potvrdiť identitu majiteľa internetovej stránky. SSL je najbežnejšie používaný protokol na zabezpečenie komunikácie medzi internetovým prehliadačom a servermi. V poslednej dobe sa používa aj na zabezpečenie medziserverovej komunikácie a vo webových aplikáciách.

OTÁZKA: Ako môže návštevník webovej lokality zistiť, či sa na lokalite používa protokol SSL?
Keď sa internetový prehliadač pripojí na zabezpečenú lokalitu, preberie z nej certifikát SSL a skontroluje, či nevypršala jeho platnosť, či bol vydaný certifikačnou autoritou, ktorej internetový prehliadač dôveruje a či sa používa na tej internetovej stránke, pre ktorú bol vydaný. Ak ktorákoľvek z uvedených kontrol zlyhá, v internetovom prehliadači sa zobrazí hlásenie pre koncového používateľa. Ak sú kontroly úspešné, na signalizáciu aktívneho protokolu SSL sú do internetových prehliadačov integrované viaceré funkcie.
• Začiatok URL alebo internetovej adresy sa zmení z http:// na https://
• Zámok v okne internetového prehliadača sa zmení z otvoreného na zatvorený.
• Po pripojení na webovú lokalitu s certifikátom Extended Validation SSL sa panel s adresou zafarbí na zeleno a zobrazí sa názov majiteľa internetovej stránky.
Okrem toho sa môže na zabezpečenej stránke zobrazovať aj bezpečnostný znak, napríklad RapidSSL.

OTÁZKA: Produkt Canon som si objednal v dátumovom rozmedzí kampane, no od predajcu mi bude doručený až po uplynutí oficiálnej doby kampane – môžem napriek tomu požiadať o vrátenie peňazí?
Uschovajte si potvrdenie objednávky, ktoré ste dostali (na ktorom je dátum, ktorý vyhovuje podmienkam akcie) a pošlite nám ho spolu s Vašou faktúrou pri podávaní žiadosti. Po poslednom oficiálnom dni nákupu máte mesačnú lehotu, počas ktorej nám môžete odoslať potrebné dokumenty.

OTÁZKA: O tejto akcií som nevedel a produkt som si kúpil niekoľko týždňov pred/po špecifikovanom dátumovom rozmedzí. Môže spoločnosť Canon urobiť výnimku a povoliť vyplatenie peňazí za moju kúpu?
Ospravedlňujeme sa za túto situáciu, žiadosť však môžete podať len vtedy, ak bol produkt zakúpený v dátumovom rozmedzí, ktoré je uvedené v časti Podmienky a pravidlá.

OTÁZKA: Čo považujete za akceptovateľný dôkaz o kúpe?
Pri kúpe produktu v kamennom obchode spoločnosť Canon požaduje kópiu Vášho pokladničného dokladu s uvedením údajov o platbe a nevyhnutnými údajmi o výrobnom čísle produktu
Pri kúpe produktu v internetovom obchode spoločnosť Canon požaduje kópiu faktúry, nevyhnutné údaje o výrobnom čísle produktu ako aj informácie o obchode a produkte.

OTÁZKA: Ktoré transakcie/produkty sú vylúčené z tejto akcie?
Výluky sú uvedené v Podmienkach a pravidlách akcie. Výluky zahŕňajú nasledujúce produkty:
1. Produkty, ktoré nie sú súčasťou akcie (na TOMTO MIESTE nájdete zoznam produktov, ktoré sú súčasťou akcie)
2. Produkty zakúpené mimo dátumového rozmedzia akcie alebo mimo geografickej oblasti, na ktorú sa akcia vzťahuje
3. Použité, repasované alebo obnovené produkty, alebo produkty, ktoré nie sú originálne alebo akýmkoľvek spôsobom porušujú intelektuálne vlastnícke práva spoločností v skupine Canon (napríklad vrátane paralelných alebo „šedých“ produktov)
 
OTÁZKA: Čo máte na mysli pod „možnosťami platby“ v online formulári so žiadosťou?
Pýtame sa, akým spôsobom ste pôvodne zakúpili produkt.
 
OTÁZKA: Kde sa nachádza výrobné číslo produktu?
Ak potrebujete nájsť výrobné číslo produktu, navštívte tento odkaz, kde sa nachádzajú informácie o výrobnom čísle Vašich produktov. Výrobné číslo si NEZAMIEŇAJTE s číslom EAN/čiarovým kódom. Na nasledujúcej fotografii sa nachádza číslo EAN/čiarový kód, ktoré sa obvykle nachádza na bočnej strane krabice k produktu, toto však NIE JE výrobné číslo produktu, ktoré musíte zadať na overenie Vašej žiadosti. Výrobné číslo sa nachádza na tele samotného produktu, ak potrebujete nájsť výrobné číslo, použite nášho sprievodcu na tejto adrese.
faq.jpg

OTÁZKA: Prečo sa nemôžem prihlásiť na webovú lokalitu pomocou môjho sledovacieho kódu?
V prihlasovacích údajoch sa rozlišujú veľké a malé písmená, zadajte ich preto presne (s veľkými a malými písmenami)
Ak ste počas online registrácie zaznamenali nasledujúce komplikácie:
– Snažím sa zaregistrovať už nejaký čas, no systém mi nechce umožniť registráciu
– Zobrazuje sa hlásenie „not authorised“ (nepovolené)
– Snažil som sa opätovne odoslať formulár, no odoslanie zlyhalo.

Vo väčšine prípadov je problém v zariadení, pomocou ktorého sa snažíte otvoriť internetovú stránku, t.j. mobilný telefón/inteligentný telefón, Apple mac, iné zariadenie atď., pričom chyba nie je v internetovej stránke. Spojte sa s výrobcom produktu, ktorý používate, aby Vám poskytol pomoc. Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku v týchto často kladených otázkach, otázku nám môžete poslať e-mailom na nasledujúcu adresu. Ak je vaša žiadosť urgentná, môžete sa s nami skontaktovať na telefónnom čísle +421 250 102 612, prípadne navštívte stránku podpory spoločnosti Canon.

OTÁZKA: Musím z vrátenej peňazí odviesť daň, alebo si môžem nárokovať preplatenie DPH?
Za platbu príslušných daní sú zodpovední samotní žiadatelia, pričom spoločnosť Canon nie je zodpovedná a žiadateľov neodškodní za akékoľvek straty, škody alebo výdavky, ktoré vzniknú žiadateľom na základe neuhradenia alebo oneskoreného uhradenia takýchto daní.
Spoločnosť Canon nemôže poskytovať poradenstvo v otázke preplácania daní. Kontaktujte miestny daňový úrad.

OTÁZKA: Aký poplatok si za vrátenie peňazí účtuje moja banka?
Spoločnosť Canon realizuje prevod čiastky v presnej výške po prepočte na lokálnu menu, spoločnosť Canon však nie je zodpovedná za vzniknuté bankové poplatky. Ak si banka príjemcu účtuje dodatočné poplatky/náklady za túto transakciu, takéto poplatky znáša zákazník.

OTÁZKA: Čo mám robiť, ak nedokážem zaregistrovať žiadosť o vrátenie peňazí online?
Ak máte problém s online registráciou, obráťte sa na Canon Helpdesk alebo na e-mail cashback@claim-lookup.com.

Ktorí predajcovia sa zapojili do tejto akcie? Kde si môžem kúpiť fotoaparát?
Prejdite na časť Autorizovaní predajcovia.

Kontakt

Webový formulár
Infolinka: (+421) 250 102 612