dark portrait of girl

Snímajte lepšie portréty

Náročné svetelné podmienky

Nočné portréty môžu dať zabrať, keďže pravdepodobne budete potrebovať blesk, aby ste mali dosť svetla. Okolité svetlo obklopujúce objekt však často vytvára výraznú atmosféru a čosi, čo chcete v portréte zachovať.

S režimom Nočný portrét máte všetko jednoduchšie, mení totiž „spôsob myslenia“ fotoaparátu. Buď použije zabudovaný blesk, alebo zaregistruje blesk Speedlite na drážke na zasunutie blesku a osvetlí hlavný objekt tak, že pritom poskytne dosť času na to, aby okolité svetlo vytvorilo scénu snímky. Dosahuje to použitím nižšej rýchlosti uzávierky a automatickou úpravou nastavenia času blesku. Pozadie sa vám môže javiť ako rad jasných svetiel, ale pravdepodobne sú oveľa tlmenejšie, než si myslíte. Objekt snímania umiestnite tak, aby ho osvetľoval skôr blesk a nie okolité svetlo. Najlepšie výsledky dosiahnete so statívom, s ktorým obmedzíte otrasy fotoaparátu. Vždy je dobré požiadať snímanú osobu, aby zostala počas snímania záberu bez pohnutia.

Pri jasných svetelných podmienkach hrozí, že portréty budú príliš kontrastné. Keď objekt zozadu osvetľuje silné slnečné svetlo, môže pomôcť blesk. Buď nasaďte blesk Speedlite do drážky na zasunutie blesku (ak je na fotoaparáte), alebo nastavte zabudovaný blesk tak, aby sa aktivoval pri každej snímke. Fotoaparát vyváži blesk a denné svetlo, čoho výsledkom bude pôsobivejší záber, v ktorom budú obidva prvky – osoba aj pozadie – v optimálnej rovnováhe.

Vyberte správny objektív, aby váš objekt vynikol

Ak snímate fotoaparátom EOS, použite objektív s rýchlou maximálnou clonou, ktorým objekt oddelíte od pozadia. Na portréty sú ideálne objektívy s pevnou ohniskovou vzdialenosťou od 50 mm do 100 mm. Makroobjektívy poslúžia rovnako dobre pri portrétoch aj záberoch zblízka. Ak chcete naplno využiť širokú clonu, použite režim priority clony (Av) alebo manuálny režim (M), a ak chcete zakaždým dosiahnuť správnu expozíciu, použite režim automatickej citlivosti ISO. Prepnite na jeden bod AF umiestnený ideálne mimo stredu záberu. Snímanie s rýchlou clonou znamená, že musíte presne zaostriť. Vhodný je aj režim One Shot, ktorý umožňuje objektívu uzamknúť zaostrenie, vďaka čomu môžete v prípade potreby mierne pozmeniť kompozíciu záberu.

Skúšajte si prirodzené zábery s inteligentným telefónom

Mnohé fotoaparáty Canon možno ovládať na diaľku inteligentným telefónom cez rozhranie Wi-Fi vďaka aplikácii Canon Camera Connect.

V prípade niektorých modelov takéto diaľkové ovládanie ponúka živý náhľad toho, čo vidí fotoaparát, a navyše s ním možno snímať zábery jednoducho klepnutím na obrazovku telefónu. Položte fotoaparát niekam tak, aby smeroval na požadovaný objekt, sledujte obraz na telefóne a v správnej chvíli aktivujte spúšť. Touto technikou môžete prispieť k lepšej pohode objektu, pretože sa naň nebudete dívať priamo.

Predstavte si výtlačok ešte skôr, než portrét nasnímate

Portrétne snímky si ľudia často vytlačia, zarámujú a vystavia. Prečo však nemyslieť na konečný výsledok už dopredu a zásadne nezmeniť spôsob vytvárania portrétov a výtlačkov. Ak má výtlačok pozostávať z viacerých snímok, porozmýšľajte nad nejakým spoločným prvkom, ktorý by ich spájal. Napríklad sa môžete rozhodnúť nasnímať tri samostatné zábery jednej osoby, pričom na jednom sa bude dívať doľava, na druhom do objektívu a na treťom doprava. Keď už máte tieto tri samostatné fotografie, vytlačte ich – pri všetkých výtlačkoch je naozaj dobré zachovať jednotný štýl. Ak sa rozhodnete pre čiernobielu tlač, čiernobiele by mali byť všetky tri výtlačky. Porozmýšľajte, ako by ste mohli výtlačky usporiadať, aby ste portrétu danej osoby dodali oveľa silnejší výraz.

Experimentujte s pohyblivým portrétom

Zachytiť samotnú podstatu človeka na jedinej snímke je ťažké, ale s videom máte možnosť natočiť portrétnu snímku zachytávajúcu mnohoraké tváre objektu. Začnite tým, že si ujasníte, aký príbeh chcete o vybranej osobe rozpovedať. Môže vám pomôcť, ak si ho naskicujete alebo napíšete. Zvážte široké zábery, na ktorých zachytíte celú osobu a jej prostredie, ale aj zábery zblízka, ktorými zdôrazníte detaily danej osoby – úsmev, oči, ruky, oblečenie – všetko, čo dokresľuje príbeh ústrednej postavy. Pomocou otočnej obrazovky nasnímajte zábery z rôznej výšky a zistite, ako sa pri snímaní zhora alebo zdola zmení vaše vnímanie objektu. Ak to váš fotoaparát umožňuje, experimentujte so spomaleným záznamom. Zdôrazníte tým pohyb alebo pohyblivému portrétu dodáte snový výraz.

Tip: Keď príde na spracovanie záberov, dbajte na to, aby boli jednotlivé videoklipy krátke (2 – 3-sekundové), a snažte sa, aby bola celková dĺžka menej ako 90 sekúnd – tak sa pri úprave zameriate na najdôležitejšie detaily, ktorými danú osobu vykreslíte.