aerial view of workers

Snímanie abstraktných fotografií

Či už snímate nové, alebo známe miesto, vždy sa oplatí pokúsiť sa nájsť nové spôsoby snímania, ktoré vám pomôžu vytvoriť zaujímavejšie a špecifické snímky.

Vyberte iný uhol

Ako väčšina ľudí pravdepodobne snímate väčšinu fotografií na úrovni očí. Ak však použijete funkciu fotoaparátu Živý náhľad Live View (a výklopnú obrazovku LCD, ak ňou disponuje váš fotoaparát), zistíte, že môžete vytvárať snímky s oveľa zaujímavejšou kompozíciou.

Vyskúšajte: Podržte fotoaparát tesne nad zemou a nastavte výklopnú obrazovku LCD tak, aby ste ju videli pri pohľade priamo nadol. Ak chcete prípadne zachytiť snímku ponad hlavy ľudí v dave, pripevnite fotoaparát na monostatív a vyklopte obrazovku LCD nadol. Fotoaparát môžete držať hore a uvidíte, čo je v zábere – úplne odlišný pohľad od toho, čo vidíte z vášho bežného miesta.

Použite popruh na krk ako remienok na zápästie

Ak snímate z vysoko položeného miesta scénu pod vami, fotoaparát musíte pevne držať. Obkrútením popruhu na krk okolo zápästia stabilizujete fotoaparát a zároveň ho chránite, aby vám nespadol.

Presuňte stredobod snímky

Dobrým začiatkom je presunúť snímaný objekt mimo stredu snímky. Najskôr prepnite fotoaparát do režimu manuálneho zaostrovania. Potom umiestnite objekt do stredu snímky a stlačte uzávierku do polovice. Podržte uzávierku stlačenú do polovice a meňte kompozíciu snímky, kým dosiahnete čo najlepšiu kompozíciu. Potom nasnímajte fotografiu úplným stlačením uzávierky.

Prevezmite kontrolu s funkciou Živý náhľad Live View

Živý náhľad Live View poskytuje ukážku snímky na obrazovke LCD fotoaparátu. Prevezmite nad svojimi snímkami kreatívnejšiu kontrolu pomocou funkcie Živý náhľad Live View a vyberte si sami bod zaostrenia. Ak je fotoaparát vybavený dotykovou obrazovkou, je to ešte jednoduchšie. Stačí sa dotknúť obrazovky LCD na mieste, ktoré chcete zaostriť, nastaviť automatické zaostrovanie na režim zaostrenia naživo a fotoaparát zaostrí na daný bod snímky.

Pripravte sa na dokonalý okamih

Ak plánujete zachytiť záber s fotoaparátom na statíve alebo monostatíve nad hlavami ľudí v dave, asi bude náročné stlačiť tlačidlo spúšte v správnu chvíľu. Na stlačenie uzávierky by ste mohli použiť kábel na diaľkové ovládanie uzávierky – buď RS-60E3, alebo RS-80N3 podľa modelu fotoaparátu. Alebo ak váš fotoaparát disponuje rozhraním Wi-Fi, pomocou smartfónu sa diaľkovo pripojte k fotoaparátu – nezabudnite použiť živý náhľad Live View – a spustite uzávierku cez telefón.

Myslite vo veľkom

Režim krajiny, ktorý sa automaticky zvolí v rámci režimu Smart Auto, umožňuje zachytávať scény do podrobných detailov v rámci celej roviny snímky, čo sa nazýva aj rozsiahla hĺbka ostrosti. Vďaka tomu môžete zachytávať svoje okolie dôkladnejšie, či už ste v meste, alebo na vidieku.

Vyskúšajte: Pri snímaní v režime Krajina skúste v snímke zachytiť aj prvok v popredí, aby sa tým scéna vyvážila. A nezabudnite, že snímky môžete v režime Krajina zachytávať aj na výšku.

Hľadajte svetlo a tieň

Svetlo je základom každej fotografie. Keď pochopíte, ako tiene a osvetlené miesta vytvárajú vlastné tvary a štruktúry na snímke, urobíte veľký pokrok na ceste k snímaniu lepších fotografií. Keď je slnko nízko na oblohe, zvyčajne zavčas rána alebo podvečer, tiene sú dlhšie a môžu obohatiť vaše fotografie o ďalší rozmer. Prostredie, ktoré je v strede dňa nudné, pôsobí s dlhými tieňmi, keď svetlo dopadá pod nízkym uhlom, úplne inak. Pomocou funkcie GPS cez mobilné zariadenie, ktorou disponuje množstvo kompaktných fotoaparátov s rozhraním Wi-Fi, si môžete lokalitu so skvelými tieňmi zapamätať a neskôr ju znova navštíviť.

Zvýraznite farby

Pri fotografovaní krajiny môže snímka vyniknúť, keď zvýšite sýtosť kľúčových farieb na živé. Na zvýšenie sýtosti farieb môžete použiť funkciu My Colours. Napríklad na fotografiách prírodného prostredia sa zvyšuje sýtosť modrej oblohy, vody a zelene, aby pôsobili živšie a pútavejšie.

Znehybnite objekt v pohybe

Nasnímaním objektu v pohybe dosiahnete naozaj nezvyčajné fotografie zachytávajúce okamihy, ktoré zvyčajne premeškáme. Aby ste mohli zastaviť pohyb objektu na snímke, budete potrebovať krátky expozičný čas. Presný expozičný čas záleží od faktorov ako rýchlosť snímaného objektu alebo jeho vzdialenosť od vás. Ak chcete zastaviť pohyb ľudí, vyberte režim fotoaparátu Šport alebo použite režim priority uzávierky (označený Tv na voliči režimov fotoaparátu) a vyberte expozičný čas 1/250 s alebo kratší.

Zachyťte kontrast

Keď je jas svetla vysoký, vytvára veľmi tmavé tiene. Tento jav sa nazýva kontrast a ak ho správne využijete, môžete tým svoje snímky len obohatiť. Ak však snímate počas jasných, slnečných dní, kontrast, ktorý vidíte, je vyšší, než fotoaparát dokáže zachytiť. Môžete to kompenzovať režimom Ovládanie snímania v protisvetle HDR, ktorý nájdete vo väčšine fotoaparátov EOS. Nájdete ho v rámci nastavenia SCN na voliči režimov. Počas tohto režimu fotoaparát nasníma tri snímky pre každý záber, skombinuje ich a výsledok bude mať oveľa širší kontrast ako jedna snímka.

Pozrite sa na svet čiernobielo

Keď chcete nasnímať abstraktnejšiu snímku, kľúčovými prvkami v zmene obrazu sú často skôr textúra, kontrast, tiene a tvary, než farba. Nastavte fotoaparát do režimu monochromatického štýlu Picture Style a môžete k tomu pridať aj nastavenie žltého filtra. Na obrazovke LCD fotoaparátu uvidíte monochromatickú ukážku snímky, ktorá vám pomôže vizualizovať si scénu bez farieb. Ak je fotoaparát nastavený na zachytávanie snímok RAW, potom môžete farby pridať počas spracovávania snímok v počítači.

Využite nízke uhly

Snímaním z nízkeho uhla sa vytvára dynamická perspektíva, no môže sa stať, že ak je v kompozícii priveľa oblohy, meranie to nedokáže poriadne spracovať a popredie bude podexponované. Ak budú hlavné objekty príliš tmavé, zosvetlite ich pomocou kladnej kompenzácie expozície.

Snímky zakaždým so správnou orientáciou

Každý fotoaparát je vybavený snímačom orientácie, ktorý rozpoznáva polohu fotoaparátu – horizontálnu alebo vertikálnu – a zaisťuje, že snímky sa zobrazujú v správnej orientácii na obrazovke LCD aj obrazovke počítača. Ak však máte fotoaparát pri snímaní otočený priamo nahor alebo nadol, snímač orientácie to môže zmiasť: vypnite funkciu automatického otočenia v ponuke nastavení (žltá), čím zaistíte, že všetky vaše obrázky budú konzistentne otočené tým istým smerom.

Využite naplno viacnásobné expozície

Niektoré vyspelejšie fotoaparáty EOS dokážu zachytávať viacnásobné expozície, ktoré môžete použiť na zachytenie snímok s menej zreteľnými objektmi v pohybe a statickými prvkami, napríklad budovami, zachytenými normálne. Fotoaparát zaistite v polohe, ideálne na statív, a potom nastavte režim viacnásobnej expozície, ktorý skombinuje jednotlivé snímky. Prednastavte fotoaparát tak, aby snímal aspoň tri snímky, a potom stlačte uzávierku s odstupom niekoľkých sekúnd. Po nasnímaní všetkých jednotlivých snímok ich fotoaparát skombinuje a miesta, kde sa obsah zmenil, budú menej viditeľné a pripomínať efekt duchov. Čím viac záberov nasnímate, tým menej budú objekty v pohybe viditeľné.

Snímajte očarujúce časozberné videozáznamy

Zo sérií snímok zachytených v priebehu niekoľkých hodín môžete vytvoriť krásny časozberný videozáznam. Niektoré fotoaparáty EOS možno použiť s časovačom TC-80N3. Treba ho pripojiť k fotoaparátu a potom možno nastaviť, aby zachytil snímku v prednastavenom intervale v priebehu niekoľkých hodín.

Zájdite o krok ďalej: Po nasnímaní časozberného videozáznamu ho môžete upraviť prekrytím statickou snímkou bez ľudí, vďaka čomu dosiahnete dojem, že rušné mesto je v skutočnosti prázdne.

Snímanie abstraktných videosekvencií

Poloha videokamery

Ľudia často snímajú video s videokamerou na statíve alebo v ruke na úrovni pliec. Vaše video bude zaujímavejšie, ak ho skúsite snímať z extrémne vysokej alebo nízkej perspektívy, čím zachytíte menej vídaný uhol pohľadu.

Vyskúšajte: Zachyťte zhon mesta z nezvyčajných perspektív. Položte videokameru na zem, napríklad medzi nohy, a nasnímajte tak zhon okoloidúcich. Prípadne nasnímajte pohľad z vysokej veže alebo budovy dole na ľudí.

Kontrast pokoja a zhonu

Ak máte dostatok času, zaznamenajte kontrast medzi ulicami zavčas rána, keď je riedka premávka a málo ľudí, a neskôr cez deň – vráťte sa na to isté miesto a zachyťte ako rozdiel len pár hodín dokáže zmeniť vzhľad mestských ulíc.

Okrem toho môžete vyskúšať skombinovať dĺžku zachytených videoklipov a dlhšie záznamy tichých prázdnych ulíc spojiť s krátkymi záznamami rušnejších prostredí.

Pozor na tiene

Ak snímate to isté miesto viackrát v priebehu dňa, dajte si záležať na úprave, keďže prestrihom zo záznamu nasnímaného ráno na záznam nasnímaný neskôr sa tiene na zábere presunú na opačnú stranu. Tiene naľavo od snímaného objektu ráno budú poobede napravo. Prípadne si dávajte pozor na tiene pri snímaní a meňte svoje postavenie tak, aby boli tiene počas snímania jednotlivých videoklipov v priebehu dňa stále na rovnakej strane.

Predstavte svoje fotografie v tej najlepšej kvalite

Najlepší papier pre vaše snímky

Keď sa nadriete na vytvorení nádhernej snímky, isto sa o ňu budete chcieť podeliť. Dobrým spôsobom, ako osláviť a pochváliť sa svojím úspechom, je snímku si vytlačiť, čím zároveň vytvoríte z vašej práce reálny objekt.

Správny papier má veľký vplyv na konečný produkt. Umelecké snímky sú vhodné na tlač na matný alebo umelecký papier, kým lesklý papier sa hodí na vykreslenie živších a farebnejších výtlačkov. Vyznať sa v papieroch je ako vyznať sa v objektívoch – dosiahnite želaný výsledok výberom toho správneho papiera.

Príprava na osadenie do rámu

Ak plánujete, že si fotografiu zarámujete, nechajte po stranách papiera okraj. Fotografiu tak budete môcť umiestniť až za paspartu v ráme. Výtlačok vďaka tomu nebude pritlačený na sklo a fotografia vydrží dlhšie.

Zostaňte v obraze

Prihlásiť sa na odber bulletinu