Snímanie časozberných sekvencií s Callumom Whiteleym

Britský kameraman stojaci za filmom 24 hodín na sa delí o tri techniky nakrúcania filmov: snímanie časozberných sekvencií,  a na zjednodušenie úprav.

Vytváranie a snímanie časozbernej sekvencie

Ak chcete vo filme stvárniť plynutie času, vhodným spôsobom je časozberná sekvencia – fotoaparát umiestnite do jedného bodu a necháte ho nasnímať sériu záberov za určitý čas. Do Istanbulu som si vzal môj nový systém Konova na ovládanie pohybu, aby som nasnímal časozberné video pomocou môjho fotoaparátu Canon EOS 5D Mark III.

Časozberná sekvencia na Galatskom moste bola nasnímaná pomocou systému Smart Motion. Hoci zapojenie a počiatočné nastavenia pred snímaním časozberného videa si žiada trochu práce, keď ste pripravení, môžete vytvoriť slušné šesť až sedemsekundové video za približne 10 minút.

Fotoaparát sa pohyboval po koľajniciach v krokoch po 3 mm, pričom nasnímal fotografiu každé tri sekundy. Na každom mieste som sa snažil nasnímať okolo 200 záberov a zatiaľ som hľadal to nasledujúce a plánoval ďalšiu sekvenciu.

Zopár detailov v popredí záberu je vždy užitočných, pretože ak by ste tam nemali nič, čo by vám poskytovalo perspektívu, mohli by ste prísť o pocit pohybu.

Pohyb cez okno, pozdĺž zábradlia alebo ponad okraj strechy budovy sú vždy zaujímavé uhly, vďaka ktorým bude vaše časozberné video vždy vyzerať zaujímavo.

Pri snímaní 24 hodín na Galatskom moste poslúžila rušná križovatka ako dokonalé miesto, na ktorom bolo možné ukázať, ako všetci vstupujú na most cestou do práce. Bolo tam dosť vertikálnych predmetov, pozdĺž ktorých sa mohol záber pohybovať a bolo vidno oblaky, ktoré sa mali pri východe slnka potrhať.

Po nasnímaní materiálu vo formáte RAW ho bude potrebné upraviť a spojiť pomocou softvéru, ako je napríklad program After Effects. Snímanie vo formáte RAW znamená, že máte k dispozícii zábery v plnom rozlíšení. Keďže časozberná sekvencia z Istanbulu už obsahuje nejaký ten horizontálny pohyb, chcel som ho zvýrazniť pomocou perspektívy a jemným posunom opačným smerom.

A v neposlednom rade, počas snímania časozbernej sekvencie by ste mali byť vždy pripravení na zmenu počasia. Ja som nebol! Od okoloidúceho predavača som si musel kúpiť vreckovky na vyčistenie objektívu.