Canon PRISMAprepare

PRISMAprepare

Vďaka komplexnému softvéru PRISMAprepare môžu profesionáli z odvetvia tlače pripravovať dokonalé dokumenty s vyššou produktivitou a ziskom.

Výhody

  • Kompletná príprava dokumentov
  • Intuitívne a jednoduché používanie
  • Kompatibilný so všetkými tlačiarňami na tlač voľných hárkov
  • Otvorené rozhranie maximalizuje flexibilitu
  • Funkcie zvyšujúce produktivitu
  • Navrhnuté na maximalizovanie ziskovosti

Detailnosť

Pozrite sa bližšie na produkt Canon PRISMAprepare

Komplexné riešenie pripravené na akciu


Softvér PRISMAprepare spĺňa požiadavky predtlače v jedinom riešení s používateľsky prívetivým rozhraním. Toto komplexné riešenie dokonca umožňuje operátorom pripravovať dokumenty na vytváranie brožúr alebo dokonalej väzby, od čistenia stránok a vylepšovania dokumentov až po kontrolu a korekciu farieb, ako aj prípravu dokumentov na zošívanie, skladanie alebo dierovanie. Splnením všetkých týchto potrieb uľahčuje toto softvérové riešenie automatizáciu všetkých opakujúcich sa úloh, od prípravy dokumentov až po výrobu, vďaka čomu má operátor čas na inú prácu.

Výnimočne jednoduché používanie


Ocenené používateľské rozhranie „Ocean Style“ uľahčuje konzistentnú prípravu pôsobivých dokumentov. Vďaka obrazovke s intuitívnym reálnym náhľadom úlohy WYSIWYG (What You See is What You Get) budete mať pod kontrolou komplikované úlohy, čím sa prakticky eliminuje potreba viacerých kontrol a znižuje sa riziko chýb.

Flexibilné otvorené štandardy


Softvér PRISMAprepare využíva otvorený štandard PDF. Vďaka tomu môžete zjednodušiť pracovné procesy pri zachovaní architektúry otvorených systémov. Softvér PRISMAprepare 6.1 je založený na knižnici Adobe PDF Library, vďaka ktorej je jeho inštalácia výrazne rýchlejšia a vy môžete spracúvať väčšie a zložitejšie úlohy.

Praktické otvorené rozhranie


K softvéru PRISMAprepare je možné pripojiť až 10 samostatných programov na báze operačného systému Windows s podporou štandardu PDF. Obľúbené aplikácie, napríklad Adobe Photoshop®, je možné bez problémov pripojiť, čo vám umožní vykonávať pokročilé úpravy a pripravovať úlohy v iných aplikáciách a potom aktualizované dokumenty importovať späť do softvéru PRISMAprepare a pokračovať v práci tam, kde ste skončili.

Zvýšte produktivitu


Softvér PRISMAprepare pomáha optimalizovať produktivitu zlepšením automatizácie, vkladaním, pridávaním značiek orezania a ponukou priamej tlače naprogramovaných dokumentov. Vopred zaznamenané šablóny umožňujú operátorom presúvať obsah myšou do priečinka „hot folder“ a vytvárať dokumenty pripravené na tlač. Nové funkcie, vrátane pokročilého vytvárania chrbtov a jednoduchého vytvárania obálok dokumentov, spoločne s vylepšením funkcie VDP pre personalizáciu tlače, zvyšujú všestrannosť a produktivitu tohto softvéru. Softvér tiež umožňuje voliteľnú integráciu „near-line“ a „off-line“ možností koncových úprav do pracovného postupu (prostredníctvom softvéru Ultimate Bindery).

Maximalizujte návratnosť investícií


Softvér PRISMAprepare zvýši zisk tým, že vám umožní dokončovať úlohy rýchlejšie. V porovnaní s inými riešeniami môže praktické eliminovanie kontroly vytlačených dokumentov ušetriť cenný čas, takže si môžete naplánovať viac úloh a zvýšiť tak svoju spodnú hranicu. Automatická flexibilná detekcia farieb umožňuje najproduktívnejšie rozdeľovanie a spájanie farebných a čiernobielych stránok a poskytuje vysokokvalitné výsledky pri nižších nákladoch.

Technické parametre produktu

Zistite viac o produkte Canon PRISMAprepare, jeho funkciách a možnostiach využitia.