Canon imagePRESS Server A2100

imagePRESS Server A2100

Model imagePRESS Server A2100 je určený na použitie v kombinácii so zariadením imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000. Bol konštruovaný s ohľadom na požiadavky náročných produkčných prostredí.

Výhody

  • Pre náročné produkčné prostredia
  • Pokročilá správa a riadenie farieb
  • Balík Graphic Arts
  • Výkonné pracovné toky VDP
  • Sofistikované bezpečnostné funkcie

Detailnosť

Pozrite sa bližšie na produkt Canon imagePRESS Server A2100

Riadenie kvality farieb


Balík nástrojov na správu farieb, konceptovú tlač a riadenie farieb zaručuje tie najlepšie výsledky v kombinácii s vašimi zariadeniami na farebnú produkciu. Balík Graphics Arts pomáha operátorom dosahovať konzistentné a predvídateľné podanie farieb, umožňuje dosahovať časovú úsporu a vytvárať presné konceptové výtlačky. Ďalšie prostriedky umožňujú dosahovať presnú reprodukciu farieb PANTONE®. K dispozícii sú aj funkcie automatického zachytávania na kontrolu procesov zachytávania a registrácie.

Súčasťou zariadenia je aj systém správy farieb ColorWise®. Jeho úlohou je poskytovať čo možno najvyššiu mieru kontroly a presnosti naprieč platformami, aplikáciami a typmi médií.

Maximálna produktivita


Model imagePRESS Server A2100, určený na náročné pracovné zadania, obsahuje kompletný súbor nástrojov na správu a prípravu úloh, ktoré operátorom umožňujú rýchlo a presne spracovať aj tie najkomplexnejšie úlohy. K dispozícii je aj výkonná funkcia na tvorbu brožúr, ktorá umožňuje rýchlo produkovať profesionálne viazané brožúry.

Nástroj Impose napomáha pri zakladaní tlačových úloh so statickými a variabilnými dátami. Pracovné toky VDP je možné realizovať vďaka obsiahlej súprave prostriedkov, ktoré sa dodávajú vo všetkých významných svetových jazykoch.

Príjemné používateľské rozhranie poskytuje zobrazenie stavu tlačovej produkcie v reálnom čase, čím vám pomáha zvýšiť rýchlosť produkcie a znížiť chybovosť.

Bezpečné a spoľahlivé


Balík bezpečnostných funkcií v súlade s priemyselnými štandardmi, ktorý zaistí zachovanie dôvernosti citlivých dokumentov.

Technické parametre produktu

Zistite viac o produkte Canon imagePRESS Server A2100, jeho funkciách a možnostiach využitia.

Stiahnutia

  • Canon
  • imagePRESS Server A2100