Canon imageRUNNER ADVANCE 4245i Technické parametre

ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ zariadenia

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie (samostatná skenovacia jednotka a tlačiareň)

Dostupné hlavné funkcie

Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, voliteľný fax a voliteľný IP FAX (Fax prostredníctvom adresy IP)


* Vyžaduje FAREBNÚ ČÍTAČKU SNÍMOK H1


Verzia len s tlačiarňou vyžaduje KRYT TLAČIARNE E1.

ŠPECIFIKÁCIE TLAČIARNE

Rýchlosť tlače (čiernobiela)

iR-ADV 4225i: až 25 str./min. (A4), až 15 str./min. (A3), až 17 str./min. (A4R), minimálne 14 str./min., maximálne 17 str./min. (A5R)


iR-ADV 4235i: až 35 str./min. (A4), až 22 str./min. (A3), až 32 str./min. (A4R), minimálne 14 str./min., maximálne 20 str./min. (A5R)


iR-ADV 4245i: až 45 str./min. (A4), až 22 str./min. (A3), až 32 str./min. (A4R), minimálne 14 str./min., maximálne 20 str./min. (A5R)


iR-ADV 4251i: až 51 str./min. (A4), až 25 str./min. (A3), až 37 str./min. (A4R), minimálne 14 str./min., maximálne 20 str./min. (A5R)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače

1 200 dpi x 1 200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Obojstranná tlač

Automatická (v štandardnej výbave)

Tlač z pamäťového média

Podporované pamäťové médiá:


pamäťový kľúč USB, pamäťové karty (SD, Compact Flash a Memory Stick cez voliteľnú MULTIMEDIÁLNU ČÍTAČKU/ZAPISOVAČ-A2)


Podporované typy súborov pre priamu tlač vrátane tlače z aplikácií RemoteUI, Advanced Space a Web Access:


JPEG, TIFF, PDF*, XPS*


*Vyžaduje SÚPRAVU TLAČIARNE PS AY1 pre PDF alebo SÚPRAVU PRIAMEJ TLAČE (pre PDF/XPS) H1 pre PDF/XPS. Priama tlač XPS z odnímateľných médií nie je k dispozícii.

Tlač zo zariadení pripojených k internetu

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených k internetu a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Vstup na papier (štandard)

Kazety na 2 x 550 listov papiera


Viacúčelový zásobník na 80 listov

Vstup na papier (voliteľný)

2 kazety s kapacitou 550 listov (KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AF1)


1 bočný zásobník na papier s kapacitou 2 700 listov (ZÁSOBNÍK NA PAPIER B2)

Maximálna vstupná kapacita na papier

4980 listov

Výstupná kapacita na papier

Bez dokončovacieho zariadenia: 250 listov (80 g/m2)


S vnútorným dokončovacím zariadením: 1 000 listov (s 1 zásobníkom), 100 + 500 listov (s 2 zásobníkmi) (80 g/m2)


S externým dokončovacím zariadením: 3 000 listov (horný zásobník: 1 300 listov, dolný zásobník: 1 700 listov) (80 g/m2)

Možnosti záverečných úprav

Štandard: zakladanie, zoskupovanie


S voliteľnými dokončovacími jednotkami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie

Podporované typy médií

Kazety:


Obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, preddierovaný, obálky*


* Podpora obálok len cez druhú zásuvku. Vyžaduje voliteľný NÁSTAVEC NA PODÁVANIE OBÁLOK D1.


Viacúčelový zásobník:


Obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, preddierovaný, kancelársky, priehľadný, štítky, obálky

Podporované formáty médií

Zásuvka na papier 1:


Štandardný rozmer: A4, A4R, A5R, vlastný rozmer (139,7 mm x 182,0 mm až 297,0 mm x 390,0 mm)


Zásuvka na papier 2, 3 a 4:


Štandardný rozmer: A4, A4R, A3, A5R, vlastný rozmer (139,7 mm x 182,0 mm až 297,0 mm až 431,8 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)


* Podpora obálok len cez druhú zásuvku. Vyžaduje voliteľný NÁSTAVEC NA PODÁVANIE OBÁLOK D1.


Viacúčelový zásobník:


Štandardný rozmer: A4, A4R, A3, A5R, vlastný rozmer (99,0 mm x 148,0 mm až 297,0 mm až 431,8 mm), obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podporované hmotnosti médií

Kazety: 60 až 128 g/m2


Viacúčelový zásobník: 52 až 220 g/m2


Obojstranný podávač: 60 až 105 g/m2

Jazyky popisu strany

UFRII (štandard)


PCL5e/6 (Štandard)


Adobe PostScript úrovne 3 (vyžaduje SÚPRAVU TLAČIARNE KIT-AY1)

Písma

Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 OCR písma, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština)


(*Vyžaduje voliteľný adaptér l PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)


Písma PS: 136 Roman

Kompatibilita s operačnými systémami

UFRII: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novší)


PCL: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2012 R2


PS: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novší)


PPD: MAC OS 9.1 alebo novší, MAC OS X (10.3.9 alebo novší), Windows XP/Vista/7/8/8.1


Informácie o dostupnosti tlačových riešení pre iné operačné systémy a prostredia vrátane AS/400, UNIX, Linux a Citrix nájdete na webovej lokalite http://software.canon-europe.com. Niektoré z týchto riešení sú dostupné za poplatok.


Typy zariadení SAP sú dostupné prostredníctvom služby SAP Market Place.

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

Pozrite rýchlosti uvedené pre tlač

Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)

iR-ADV 4225i: pribl. 5,2 sekundy alebo menej


iR-ADV 4235i: pribl. 3,8 sekundy alebo menej


iR-ADV 4245i: pribl. 3,8 sekundy alebo menej


iR-ADV 4251i: pribl. 3,7 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kópie

Čítanie: 600 dpi x 600 dpi


Tlač: 1 200 dpi x 1 200 dpi

Viacnásobné kopírovanie

Až 999 kópií

Zmenšenie/zväčšenie

Zoom: 25 – 400 % v prírastkoch o 1 %


Fixný pomer zoomu: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Voliteľné/štandardné

Voliteľná FAREBNÁ ČÍTAČKA SNÍMOK H1: jednotka farebného plochého skenera a obojstranný automatický podávač dokumentov (DADF) na 100 listov papiera

Podporované formáty médií

A3, A4, A4R, A5, A5R, vlastné veľkosti (W x L): maximálne 297 mm x 432 mm, minimálne 128 mm x 148 mm)

Podporované hmotnosti médií

Jednostranné skenovanie: 42 – 128 g/m2


Obojstranné skenovanie: 50 - 128 g/m2

Rozlíšenie skenovania

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi*, 400 dpi*, 600 dpi*


* Pri farebnom skenovaní sa vyžaduje PRÍDAVNÁ PAMÄŤ TYPU A (512 MB)

Obojstranné skenovanie

2-stranné na 2-stranné (automatické)

Rýchlosť skenovania

Jednostranne (A4): 51 obr./min. 300 dpi (čiernobielo), 51 obr./min. 300 dpi (farebne), 51 obr./min. 600 dpi (čiernobielo), 30 obr./min. 600 dpi (farebne)


Obojstranne (A4): 17 obr./min. 300 dpi (čiernobielo), 17 obr./min. 300 dpi (farebne), 17 obr./min. 600 dpi (čiernobielo), 10 obr./min. 600 dpi (farebne)

Metódy skenovania

Skenovanie typu Push Scan: funkcia odosielania dostupná u všetkých modelov.


Skenovanie typu Pull Scan: TWAIN/WIA Skenovanie typu Pull Scan dostupné na všetkých modeloch


Skenovanie na pamäťový kľúč USB: Dostupné u všetkých modelov


Skenovanie do mobilných zariadení, zariadení pripojených k internetu a služieb typu Cloud: k dispozícii je rad riešení pre skenovanie do mobilných zariadení a zariadení pripojených k internetu a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Technické údaje skenovania typu Pull scan

TWAIN cez sieťový ovládač TWAIN (Colour Network ScanGear):


podporované operačné systémy: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 (32-bitová, 64-bitová verzia v režime kompatibility)*


WIA cez sieťový ovládač WIA:


podporované operačné systémy: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 (32-bitová, 64-bitová verzia)*


* Ovládače sú dostupné na lokalite http://software.canon-europe.com/.

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Voliteľné/štandardné

V štandardnej výbave na všetkých modeloch (vyžaduje FAREBNÚ ČÍTAČKU SNÍMOK UNIT-H1)

Rozlíšenie pri odosielaní

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi*, 400 dpi*, 600 dpi*


* Pri farebnom skenovaní sa vyžaduje PRÍDAVNÁ PAMÄŤ TYPU A (512 MB)

Cieľové miesta

E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.

Adresár/rýchle voľby

LDAP (2 000 prehľadávateľných)/lokálne 1 600 + 200 rýchlych volieb

Formáty súborov

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresiou, PDF/A-1b, prehľadávateľné PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)

Voliteľné súpravy pre funkciu univerzálneho odosielania

SÚPRAVA PRE POKROČILÚ FUNKCIU UNIVERZÁLNEHO ODOSIELANIA E1: Vytvára prehľadné PDF (formát Trace and Smooth) a dokumenty v aplikácii Adobe Reader Extensions PDF.


UNIVERZÁLNA SÚPRAVA S FUNKCIOU NA ZABEZPEČENIE PRI ODOSIELANÍ D1: Odosiela šifrované súbory PDF a do súborov vo formáte PDF/XPS dopĺňa digitálny podpis zariadenia.


UNIVERZÁLNA SÚPRAVA NA ODOSLANIE DIGITÁLNEHO PODPISU POUŽÍVATEĽA C1: Pridá do formátu PDF/XPS digitálny podpis používateľa.

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Voliteľné/štandardné

Voliteľné pre všetky modely (s FAXOVOU KARTOU SUPER G3-AP1)

Rýchlosť modemu

Super G3 33,6 kB/s (až 3 sekundy/strana 3)¹

Rozlíšenie faxu

Bežné: 200 x 100 dpi


Jemné: 200 x 200 dpi


Superjemné: 200 x 400 dpi


Ultrajemné: 400 x 400 dpi

Pamäť faxu

Až 20 000 strán¹

Rýchle voľby

Max. 200

skupinových volieb/cieľov

Max. 199 volieb

Sekvenčné vysielanie

Max. 256 adries z adresára alebo nových cieľov

Zálohovanie pamäte

Áno (pribl. 3 hodiny)

Ďalšie funkcie

Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, PC Fax (iba TX), IP-Fax

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Čas zahrievania

30 sekúnd alebo menej od zapnutia


10 sekúnd alebo menej od zapnutia (režim rýchleho spustenia)

Obnova činnosti z režimu spánku

10 s

Typ rozhrania

USB 2.0, vysokorýchlostné


Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T)


1 x USB Host (2.0), 2 dodatočné USB Host (2.0) (voliteľné s PORTOM ZARIADENIA USB E3)

Sieťové protokoly

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk


* Podpora protokolu IPv4/IPv6

Rýchlosť procesora

1,8 GHz

Pamäť

1 GB + 256 MB (voliteľne 512 MB pre farebné skenovanie a odosielanie vyše 300 dpi)

Jednotka pevného disku

Štandardná výbava: 160 GB pevný disk (využiteľný priestor 160 GB)/voliteľná výbava 1 TB pevný disk (využiteľný priestor 1 TB)

Ovládací panel

21,3 cm (8,4 palcový) TFT SVGA farebný dotykový displej

Rozmery (Š x H x V)

565 mm x 708 mm x 1 150 mm (s FAREBNOU ČÍTAČKOU SNÍMOK UNIT-H1 a KAZETOVOU PODÁVACOU JEDNOTKOU AF1)

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

1 094 mm x 1 267 mm (minimálna konfigurácia s prístupom ku kazetám na papier a za účelom servisu)

Hmotnosť

Pribl. 77,9 kg (s FAREBNOU ČÍTAČKOU NA SNÍMKY H1)

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 ºC (50 až 86 ºF)


Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zdroj napájania

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 A

Spotreba energie

Maximum: Pribl. 1,5 kW


Pohotovostný režim: Pribl. 62,5 W


Režim energetickej úspory: pribl. 38,4 W (spotreba energie v režime spánku [Vysoká])


Režim spánku: Pribl. 0,9 W alebo menej (spotreba energie v režime spánku [Nízka])¹


Hodnota typickej spotreby elektrickej energie (TEC)²


iR-ADV 4225i: 1,2 kWh


iR-ADV 4235i: 2,0 kWh


iR-ADV 4245i: 2,4 kWh


iR-ADV 4251i: 2,8 kWh


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Údaje o hluku

Hlučnosť (úroveň akustického tlaku, LpAm, pozícia prístojaceho)¹:


Aktívne: 53,23 dB (iR-ADV 4251i), 52,83 dB (iR-ADV 4245i), 51,17 dB (iR-ADV 4235i), 49,70 dB (iR-ADV 4225i)


Pohotovostný režim: nepočuteľné (menej ako 30 dB)


Hlučnosť (úroveň akustického tlaku, LpAm, pozícia obsluhujúceho)¹:


Aktívne: 54,63 dB (iR-ADV 4251i), 55,30 dB (iR-ADV 4245i), 53,50 dB (iR-ADV 4235i), 51,40 dB (iR-ADV 4225i)


Pohotovostný režim: nepočuteľné (menej ako 30 dB)

Súvisiace softvérové riešenia

Univerzálny správca prihlásenia: bezserverová prihlasovacia aplikácia MEAP pre menšie podniky ponúka praktické prihlásenie, personalizáciu, ako aj sledovanie používania podľa používateľov a ovládanie podľa funkcie.


mobile PRINT & SCAN: jednoduchá bezserverová aplikácia MEAP poskytuje tlač z mobilných zariadení a tabletov, ako aj používateľské ovládanie spolu s univerzálnym správcom prihlásenia


Mobilná tlač Canon: jednoduchá aplikácia mobilnej tlače pre zariadenia iPhone a iPad alebo zariadenia so systémom Android


Konzola pre správu iW: serverový softvér pre centralizovanú správu skupiny zariadení vrátane monitorovania spotrebného materiálu, chýb a upozornení, adresára, konfigurácie a aktualizácie firmvéru, distribúcie aplikácií MEAP, metrického snímania, správy ovládačov a zdrojov);


eMaintenance: vstavaný RDS poskytuje diaľkové služby eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu a diaľkovú diagnostiku.


Systém doručovania obsahu: umožňuje diaľkovú distribúciu firmvéru, doplnkov iR a aplikácií MEAP.


Rozhranie vzdialeného používateľa (RUI): Rozhranie založené na webe v každom zariadení pomáha poskytovať vzdialenú správu a kontrolu zariadenia.


Colour Network ScanGear: Ovládač skenera kompatibilný s rozhraním TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan.


Inštalátor zariadenia NetSpot: aplikácia, ktorá umožňuje konfigurovať nastavenia sieťového protokolu v zariadeniach od spoločnosti Canon pripojené k vašej sieti.


Nástroj na konfiguráciu ovládača od spoločnosti Canon: aplikácia určená na zmenu predvolených výrobných nastavení ovládačov tlačiarne Canon (dostupný len cez službu).


Softvérová súprava pre vzdialenú obsluhu: Umožňuje obsluhovať obrazovky ovládacieho panela zariadenia zo vzdialených počítačov.


iW DESKTOP: Softvér umožňujúci presúvanie myšou určený na tlač a publikáciu, ktorým sa jednoducho kombinujú dokumenty a vytvára sa koncová úprava dokumentov na dosiahnutie profesionálneho vzhľadu.


MEAP (multifunkčná integrovaná aplikačná platforma): Výkonná integrovaná platforma JAVA pre zariadenia od spoločnosti Canon, ktorá integruje zariadenie so širokou škálou softvérových riešení od spoločnosti Canon a externých softvérov.


MEAP Web: alternatíva k MEAP založená na webe, ktorou sa umožňuje, aby sa aplikácie MFP vyvíjali a zavádzali prostredníctvom webových služieb.


Ak chcete získať viac informácií o inom softvéri vrátane softvéru MEAP, obráťte sa na vášho obchodného zástupcu.

Bezpečnostné funkcie

Štandardné:


filtrovanie adries IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802,1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpečná tlač, zaheslovanie pevného disku, vymazanie pevného disku, univerzálny správca prihlásenia, ID oddelenia, SSO-H, poštová schránka, systém riadenia prístupu.


Voliteľné:


šifrovaná zabezpečená tlač, šifrovanie PDF, zrkadlenie a šifrovanie pevného disku, podpisy používateľa a zariadenia, bezpečnostné vodoznaky, uzamknutie možnosti skenovať dokumenty, odstránenie pevného disku.


Tieto položky si vyžadujú riešenie uniFLOW: zabezpečená tlač My Print Anywhere, predchádzanie strate údajov.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Fľaša na toner

C-EXV 38 TONER (34 200 strán¹) pre iR-ADV 4245i, iR-ADV 4251i


C-EXV 39 TONER (30 200 strán¹) pre iR-ADV 4225i, iR-ADV 4235i

ŠPECIFIKÁCIE PRE DOPLNKY

Dokončovacie zariadenie so zošívačkou 1

VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE D1 (kompaktné vnútorné dokončovacie zariadenie)


Počet zásobníkov: 1 štandardný plus 1 voliteľný


Kapacita zásobníka A: A4/A5R: 100 listov; A3/A4R: 100 listov (zásobník A je voliteľný zásobník)


Kapacita zásobníka B: A4/A5R: 1 000 listov (bez zásobníka A), 500 listov (so zásobníkom A); A3/A4R 500 listov


Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m2


Poloha zošívania: roh, dvojité


Kapacita zošívania: A4: 50 listov, A3/A4R: 30 listov


Rozmery (Š x H x V): 410 mm x 554 mm x 295 mm


Hmotnosť: Pribl. 12,5 kg

Dokončovacie zariadenie so zošívačkou 2

DOKONČOVACIE ZARIADENIE SO ZOŠÍVAČKOU G1 (externé) (vyžaduje TLMIACU PRECHODOVÚ JEDNOTKU H1)


Počet zásobníkov: 2


Kapacita zásobníka A (horný): A4/A5R 1 300 listov, A3/A4R 650 listov


Kapacita zásobníka B (dolný): A4/A5R: 1 700 listov, A3/A4R: 650 listov


Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m2


Poloha zošívania: roh, dvojité


Kapacita zošívania: A4: 50 listov, A3/A4R: 30 listov


Rozmery (Š x H x V): 543 mm x 646 mm x 1 097 mm


Hmotnosť: Pribl. 46 kg

Dokončovacie zariadenie na brožúry

DOKONČOVACIE ZARIADENIE NA BROŽÚRY G1 (externé) (vyžaduje TLMIACU PRECHODOVÚ JEDNOTKU H1)


Počet zásobníkov: 2


Kapacita zásobníka A (horný): A4/A5R 1 300 listov; A3/A4R 650 listov


Kapacita zásobníka B (dolný): A4/A5R: 1 700 listov; A3/A4R: 650 listov


Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m2


Poloha zošívania: roh, dvojité, viazanie brožúr


Kapacita zošívania: A4: 50 listov, A3/A4R: 30 listov


Formát papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R


Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr: 16 listov (64 strán, 64-81 g/m2) x 10 brožúr


Rozmery (Š x H x V): 648 mm x 646 mm x 1 097 mm


Hmotnosť: Pribl. 75 kg

Kazetová podávacia jednotka/Zásobník papiera 1

KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA AF1:


K štandardným zásobníkom na papier pridáva dve prídavné používateľsky nastaviteľné kazety na papier s vkladaním spredu a kapacitou 550 listov papiera.

Zásobník papiera 2

ZÁSOBNÍK PAPIERA B2


Veľkosť papiera: A4


Hmotnosť papiera: 60 až 128 g/m2


Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m2)


Rozmery (Š x H x V): 372 mm x 603 mm x 473 mm


Hmotnosť: Pribl. 37 kg

Vonkajšie dierovacie jednotky

Všetky vonkajšie dierovacie jednotky vyžadujú DOKONČOVACIU JEDNOTKU NA BROŽÚRY G1 alebo ZOŠÍVACIU DOKONČOVACIU JEDNOTKU G1)


VONKAJŠÍ DIEROVAČ NA 2 OTVORY B2: 2 otvory


VONKAJŠÍ DVOJDIEROVÝ/ŠTVORDIEROVÝ DIEROVAČ B2: 2 otvory (francúzsky), 4 otvory (francúzsky)


VONKAJŠÍ DIEROVAČ NA 4 OTVORY B2: 4 otvory (švédsky)

Vnútorné dierovacie jednotky

Všetky vnútorné dierovacie jednotky vyžadujú VNÚTORNÚ DOKONČOVACIU JEDNOTKU D1:


VNÚTORNÝ DVOJDIEROVÝ DIEROVAČ A1*: 2 otvory


VNÚTORNÝ DVOJDIEROVÝ/ŠTVORDIEROVÝ DIEROVAČ A1: 2 otvory (francúzsky), 4 otvory (francúzsky)


VNÚTORNÝ ŠTVORDIEROVÝ DIEROVAČ A1: 4 otvory (švédsky)

PRÍDAVNÉ DOPLNKY

Hardvérové doplnky 1

VOLITEĽNÁ OBOJSTRANNÁ ČÍTAČKA SNÍMOK H1: obojstranný automatický podávač dokumentov a plochý skener.


KRYT TLAČIARNE E1: kryt tlačiarne pre hlavné teleso bez jednotky čítačky farebných snímok.


KAZETA FL AQ1: náhradný kazetový zásobník na 550 listov pre kazetu 1.


KAZETA FL AM1: náhradný kazetový zásobník na 550 listov pre kazetu 2, 3 a 4.


HLADKÝ PODSTAVEC PRE ZARIADENIE imageRUNNER ADVANCE C2000: alternatíva ku KAZETOVEJ PODÁVACEJ JEDNOTKE AF1 bez prídavnej kapacity na papier.


PODÁVAČ NA OBÁLKY D1: nasadzuje sa na 2. kazetu na papier na jednoduché podávanie obálok. Pojme až 50 obálok.


VNÚTORNÝ DVOJCESTNÝ ZÁSOBNÍK H1: pridáva druhý vnútorný výstupný zásobník a zvyšuje kapacitu na 350 listov.


TLMIACA PRECHODOVÁ JEDNOTKA H1: vyžaduje sa pre ZOŠÍVAČKU G1 alebo JEDNOTKU NA TVORBU BROŽÚR G1).


DOPLNKOVÝ ZÁSOBNÍK PRE VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE A1: pridáva druhý zásobník pre VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE D1.

Hardvérové doplnky 2

ČÍTAČKA KARIET MiCARD PLUS PROXIMITY: Čítačka kariet proximity pre autentifikáciu používateľa pomocou karty, podporuje viaceré kartové technológie (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala a MiFare atď.).


SÚBOR 10 KARIET UF MIFARE: MiF sú karty proximity, ktoré sa používajú spolu s ČÍTAČKOU KARIET Micard PLUS PROXIMITY s univerzálnym správcom prihlásenia alebo uniFLOW.


SÚBOR 10 KARIET UF HID: HID sú karty proximity, ktoré sa používajú spolu s ČÍTAČKOU KARIET Micard PLUS PROXIMITY s univerzálnym správcom prihlásenia alebo uniFLOW.


ÚŽITKOVÝ ZÁSOBNÍK A2: ponúka dodatočné rozšírenie pracovného priestoru na prípravu dokumentov a pre klávesnicu.


NADSTAVEC S ČÍTAČKOU KOPÍROVACÍCH KARIET F1: magnetický systém pre fyzický prístup na karty.


PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KOPÍROVACÍCH KARIET B3: doplnková súprava pre ČÍTAČKU KOPÍROVACÍCH KARIET F1.

Doplnky pre ovládač tlače

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1: Umožňuje tlačiť čiarové kódy prostredníctvom technológie Jet Caps.


SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1: pridáva podporu PCL pre Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina/kórejčina/zjednodušená čínština/tradičná čínština).


SÚPRAVA TLAČIARNE PS AY1: pridáva podporu pre Genuine Adobe PostScript. Tiež umožňuje používateľom tlačiť súbory PDF/PS/EPS priamo cez zariadenie.


SÚPRAVA PRIAMEJ TLAČE (PRE PDF/XPS)-H1: umožňuje používateľom tlačiť súbory PDF/XPS priamo cez zariadenie.

Vydávanie dokumentov

IW DESKTOP: Výkonný softvér na tlač a publikáciu, ktorý dokáže skombinovať dokumenty z rôznych zdrojov, pomocou koncových úprav vytvorí dokumenty s profesionálnym vzhľadom a hladko sa prepája s tlačiarňou. Ponúka možnosti tvorby PDF, anotácií a kompresie pre digitálne pracovné toky ako sú kontrola a autorizácia.

Systémové príslušenstvo

SOFTVÉR NA PRÍSTUP K WEBU J1: zabezpečuje prístup k webovým lokalitám a inému webovému obsahu online. Zahŕňa tiež MEAP Web (poskytovateľa webových služieb).


FAXOVÝ PANEL SUPER G3 AP1: slúži na pridanie funkcie faxu.


DVOJLINKOVÁ FAXOVÁ KARTA SUPER G3 AP1: slúži na pridanie druhej faxovej linky.


SÚPRAVA FAXOVANIA NA DIAĽKU A1: Umožňuje zariadeniu odosielať a prijímať faxy z iného zariadenia pripojeného pomocou faxovej karty.


PRÍDAVNÁ SÚPRAVA IP FAX A1: umožňuje zariadeniu odosielať a prijímať faxy prostredníctvom siete IP Fax.


PORT ZARIADENIA USB E3: pridáva dva prídavné porty USB na používanie s uniFLOW alebo čítačkami na karty 3. strán, prípadne MULTIMEDIÁLNOU ČÍTAČKOU/ZAPISOVAČOM A2.


MULTIMEDIÁLNA ČÍTAČKA/ZAPISOVAČ A2: externá multipriečinková čítačka/zapisovač na karty.


PRÍDAVNÁ PAMÄŤ TYPU A (512 MB): vyžaduje sa pri skenovaní v rozlíšení 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi alebo 600 x 600 dpi v režime [Auto-Colour Select] (Automatický výber farby), [Full Colour] (Úplné farby) alebo [Grayscale] (Odtiene sivej).


SÚPRAVA SÉRIOVÉHO ROZHRANIA K1: Sériové rozhranie pre riešenia obnovy nákladov.


SÚPRAVA S ROZHRANÍM NA OVLÁDANIE KOPÍROVANIA A1: Umožňuje spojenie (kábel CCVI I/F) medzi ovládacím terminálom 3. strany a radom iR-ADV spoločnosti Canon na obnovu nákladov.

Príslušenstvo na ochranu zariadenia

SÚPRAVA NA ŠIFROVANIE A ZRKADLENIE ÚDAJOV PRE PEVNÝ DISK C4: umožňuje šifrovanie a zrkadlenie dočasných i trvalých údajov. Skopírované či naskenované obrázky je možné zašifrovať PRED ich uložením na pevný disk zariadenia. Súčasťou balenia je bezpečnostný balíček MFP 2.01 od spoločnosti Canon, ktorý spĺňa požiadavky Common Criteria na úrovni EAL3. Pri zrkadlení sa všetky údaje kopírujú v reálnom čase, čím sa zabezpečuje vysoko spoľahlivý proces zálohovania.


2,5-PALCOVÝ 160 GB PEVNÝ DISK G1: Prídavný pevný disk potrebný na zrkadlenie pevného disku.


2,5-PALCOVÝ 1 TB HDD-K1: náhradný pevný disk na zvýšenie úložnej kapacity zariadenia. Pozn.: Pre funkciu zrkadlenia je potrebný druhý pevný disk s kapacitou 1TB.


SÚPRAVA ODOBERATEĽNÉHO PEVNÉHO DISKU AJ1: umožňuje fyzické odstránenie pevného disku v čase, kedy sa nepoužíva, na ochranu dôverných údajov.

Príslušenstvo na ochranu dokumentov

SÚPRAVA NA UZAMKNUTIE SKENOVANIA B1: Zvyšuje bezpečnosť dokumentov tak, že do kopírovaných alebo vytlačených dokumentov integruje skrytú stopu a kód uzamknutia a obmedzí tak ich nepovolené kopírovanie, odosielanie a faxovanie.


BEZPEČNOSTNÁ VODOTLAČ B1: Zabraňuje kopírovaniu citlivých výtlačkov zahrnutím skrytej vodotlače, ktorá sa stáva viditeľnou až po skopírovaní.


SOFTVÉR ŠIFROVANEJ TLAČE-D1: Šifruje tlačovú úlohu pri prenose do zariadenia a na vytlačenie citlivých dokumentov požaduje zadanie hesla na ovládacom paneli zariadenia.

Príslušenstvo pre prístup

RUKOVÄŤ NA PRÍSTUP K ADF-A1: Nasadzuje sa na podávač dokumentov a uľahčuje prístup pre sediacich používateľov.


SOFTVÉROVÁ SÚPRAVA PRE VZDIALENÚ OBSLUHU B1: Umožňuje obsluhovať obrazovky ovládacieho panelu zariadenia zo vzdialených počítačov.


SÚPRAVA HLASOVÉHO NAVÁDZANIA F2: Nahratý hlas potvrdzuje základné nastavenia ponuky, čím sa zjednodušuje obsluha systému pre zrakovo postihnuté osoby.


SÚPRAVA HLASOVEJ OBSLUHY C2: Umožňuje používateľovi nastaviť rôzne funkcie na zariadení s použitím verbálnych pokynov a zvukovej spätnej väzby.

Ďalšie možnosti

KAZETA S PEČAŤOVÝM ATRAMENTOM C1: atramentová kazeta pre ZNAČKOVACIU JEDNOTKU B1.


ZNAČKOVACIA JEDNOTKA B1: Umožňuje zariadeniu vytlačiť pečiatku na prednú stranu naskenovaného a odoslaného originálu.


KAZETA NA SPONY D3: kazeta na spony na chrbtovú väzbu pre DOKONČOVACIE ZARIADENIE NA BROŽÚRY G1.


SPONY J1: kazeta na samostatné spony pre VNÚTORNÉ DOKONČOVACIE ZARIADENIE D1, DOKONČOVACIE ZARIADENIE NA BROŽÚRY G1 a DOKONČOVACIE ZARIADENIE SO ZOŠÍVAČKOU G1

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámka pod čiarou

¹ Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

¹ Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1

¹ Režim spánku so spotrebou 1 W energie nemusí byť možné použiť za každých okolností. Niektoré sieťové konfigurácie a doplnky môžu zariadeniu brániť v prechode do režimu hlbokého spánku. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke


² Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typickú hodnotu energie spotrebovanej produktom počas 1 týždňa a meria sa v kilowatt-hodinách (kWh). Metodika testovania je definovaná programom Energy Star (www.eu-energystar.org).

¹ Deklarovaný produkovaný hluk v súlade s normou ISO 7779

¹ Založené na 6 % pokrytí