Océ Publisher Select 2 Technické parametre

Océ Publisher Select 2.0

- Océ PlotWave 340/360
- Océ PlotWave 500
- Océ ColorWave 500
- Océ ColorWave 550
- Océ ColorWave 600
- Océ ColorWave 650
- Océ ColorWave 700

Océ Publisher Select 2.1*

- Canon imagePROGRAF iPF830**
- Canon imagePROGRAF iPF840**
- Canon imagePROGRAF iPF850**

Océ Publisher Select 2.2*

- priečinok Océ
- Océ ColorWave 900***, Océ ColorWave 810/910***
- úplná korekcia zalomenia do strán podľa legendy

Océ Publisher Select 2.3*

- Océ TDS450
- Océ TDS750
- Océ TDS860
- Océ PlotWave 300
- Océ PlotWave 350
- Océ PlotWave 750
- Océ PlotWave 900
- Océ TCS500
- Océ ColorWave 300

Océ Publisher Select 1.17

Ak verzia Océ Publisher Select 2 nepodporuje vašu tlačiareň, môžete si nainštalovať verziu Publisher Select 1.
Poznámka: Verzie Océ Publisher Select 2 a Océ Publisher Select 1 možno nainštalovať v rámci tej istej pracovnej stanice. Obe aplikácie môžu byť spustené súčasne a môžu ovládať rôzne tlačiarne.

Všeobecné požiadavky

Minimálna hodnota rozlíšenia obrazovky: 1280 x 800.
Odporúčaná rýchlosť siete: 100 Mb

Licenčné požiadavky

Océ Publisher Select 2 sa poskytuje bez licencie.
Na pridávanie súborov Postscript a PDF do úloh je potrebné do tlačiarne nainštalovať príslušnú licenciu.

Minimálne hardvérové požiadavky pre systém Windows

Windows 10 Professional:
Core2 Duo 1 GHz, 2 GB RAM, 2,3 GB voľného miesta na disku.
Odporúčaný hardvér na zaistenie optimálnej funkčnosti:
Core2 Duo 1,3 GHz, 4 GB RAM, 5 GB voľného miesta na disku.
Windows 8/8.1 Professional:
Core2 Duo 1 GHz, 2 GB RAM, 2,3 GB voľného miesta na disku.
Odporúčaný hardvér na zaistenie optimálnej funkčnosti:
Core2 Duo 1,3 GHz, 4 GB RAM, 5 GB voľného miesta na disku.
Windows 7:
Pentium IV 2,4 GHz, 512 MB RAM, 2,3 GB voľného miesta na disku.
Odporúčaný hardvér na zaistenie optimálnej funkčnosti:
Pentium IV 2,4 GHz, 1 GB RAM, 5 GB voľného miesta na disku.
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate:
Pentium IV 2,4 GHz, 512 MB RAM, 2,3 GB voľného miesta na disku.
Odporúčaný hardvér na zaistenie optimálnej funkčnosti:
Pentium IV 2,4 GHz, 1 GB RAM, 5 GB voľného miesta na disku

Vyhlásenie

*Dostupnosť nástroja Océ Publisher Select 2: verzia 2.1 od septembra 2015, verzia 2.2 od decembra 2015, verzia 2.3 v druhom štvrťroku 2016.

**Pred inštaláciou OPS 2.1 je najskôr potrebné nainštalovať ovládač tlačiarne. Iba súbory PDF.

***Iba súbory PDF.