Arizona 6160 XTS Technické údaje

TLAČIAREŇ

Typ zariadenia

Vysokoobjemová tlačiareň s UV tlačovou plochou

Metóda tlače

Piezoelektrická atramentová tlač

Počet dýz

6 x 636 dýz tlačových hláv na kanál, 6 farebných kanálov, celkovo 22 896 dýz

Technológia zobrazovania

Technológia zobrazovania odtieňov sivej VariaDot®

Rozlíšenie tlače

6 – 42 pikolitrov vedie k takmer fotografickej kvalite tlače a dokonalému textu veľkosti 6 bodov

REŽIMY TLAČE – MAX M2/HOD.

Express

155

Produkčné modely

100

Kvalita

72

SYSTÉM ATRAMENTOV

Farby

IJC261 upraviteľná pomocou UV


Čierna, azúrová, purpurová, žltá, jemne azúrová, jemne purpurová v 3-litrových rýchlo vymeniteľných vreckách

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU

Dokonale plochá

Dokonale plochá konštrukcia navrhnutá a skonštruovaná pre optimalizovanú tlač na tvrdé alebo listové médiá alebo predmety

Maximálne rozmery média

2,50 m x 3,05 m x 50,8 mm

Maximálna oblasť tlače

2,51 m x 3,06 m, tlač od kraja po kraj (plnoformátová)

Hmotnosť médií

Až do 34 kg/m²

REGISTRÁCIA KOLÍKOV

Číslo a umiestnenie

5 kolíkov na vákuovú zónu/celkovo 10 kolíkov

Rozmerový rozsah médií pre podporu kolíkov

60 x 80 cm (min.) to 250 x 305 cm (max.)

GEOMETRICKÁ PRESNOSŤ

Šírka čiar

Max. odchýlka ±0,8 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m

Dĺžka čiar

Max. odchýlka ±1,0 mm, nameraná pri viac ako 3,05 m

Rovnosť čiar/šírka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m

Rovnosť čiar/dĺžka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 3,05 m

Diagonálna odchýlka

Max. odchýlka ±1,0 mm, nameraná pri viac ako 3,05 m x 2,5 m

ROZHRANIE A SOFTVÉR

Typ rozhrania

10/100/1000Base-T

Softvér na správu produkcie

Nástroje ONYX® Production, ver. 1.0

Softvér na spracovanie obrazu

ONYX® Thrive™ v11.1 alebo novší

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Elektrické

Trojitá fáza, 200 – 240 VAC 50/60 Hz 30 A (Delta) ALEBO


Trojitá fáza, 347 – 415 VAC 50/60 Hz 20 A (Wye)

Nepretržitá spotreba energie

9,6 kW (max.)

Stlačený vzduch (dodaný zákazníkom)

Zákazník musí dodať suchý, čistý vzduch s regulovaným tlakom pomocou:


– splývajúceho filtra,


– regulátora vzduchu (nastaveného na 105 psi/723 kPa),


– vzduchových hadíc s priemerom 0,5 palca – slúžia na napojenie regulátora na tlačiareň.


Požiadavky na prietok:


– Tlak (max.): 120 psi/827 kPa


– Maximálny prietok: 340 l/m pri 100 psi/690 kPa


– Nepretržitý prietok: 28 l/m pri 100 psi/690 kPa

Teplota

18 až 30 ˚C

Relatívna vlhkosť

30 až 70 %, nekondenzujúca (niektoré médiá môžu vyžadovať menší rozsah relatívnej prevádzkovej vlhkosti)

Vetranie miestnosti

Viac informácií získate z príručky pre prípravu pracoviska.

Prevádzková nadmorská výška

2 000 m

Rozmery (iba tlačiareň)

5,72 x 4,82 m

Rozsah výšky tabule (min./max.)

0,895 až 0,915 m

Celková výška

1,48 m

Hmotnosť (iba tlačiareň)

2 170 kg

SPOTREBNÝ MATERIÁL

mediaguide.cpp.canon

Navštívte nášho sprievodcu online, ktorý vám pomôže vybrať tie správne médiá pre vašu tlačiareň a požadovanú aplikáciu vrátane vyhovujúcich farebných profilov

DOPLNKY A MOŽNOSTI AKTUALIZÁCIE

Doplnky

Kedykoľvek pridajte do tlačiarne farebný kanál.

Možnosť aktualizácie

Aktualizácia pridaním jedného kanálu zmení model Arizona 6160 XTS na model Arizona 6170 XTS, čím sa získajú možnosti bieleho atramentu pre podsvietené aplikácie a aplikácie bez bieleho média.

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Arizona je registrovaná ochranná známka spoločnosti Display Graphics Systems.

VariaDot je registrovaná ochranná známka spoločnosti Technologies B.V.

ONYX a ONYX Thrive sú registrované ochranné známky spoločnosti ONYX Graphics, Inc.