Océ Arizona 2240 GT Technické parametre

TLAČIAREŇ

Typ zariadenia

Strednoobjemová tlačiareň s UV tlačovou plochou

Metóda tlače

Piezoelektrická atramentová tlač

Počet dýz

4-kanálový piezoelektrický atramentový systém s dvoma tlačovými hlavami s 636 dýzami a variabilnou veľkosťou kvapôčok pre každý kanál.

Atramentová konfigurácia

CMYK

Technológia zobrazovania

piezoelektrický atramentový systém s tlačovými hlavami s variabilnou veľkosťou kvapôčok

Rozlíšenie tlače

Variabilná veľkosť kvapôčok od 6 do 42 pikolitrov Schopnosť upravovať veľkosť kvapôčok na 6 pikolitrov umožňuje vytvárať ostré obrázky s plynulými prechodmi a štvrtinovými odtieňmi. Schopnosť vytvárať väčšie kvapôčky s objemom až 42 pikolitrov umožňuje dosiahnuť jednotnejší vzhľad farieb. Výsledkom je takmer fotografická kvalita tlače s mierou ostrosti, akú bolo doteraz možné dosiahnuť len pri rozlíšení 1 440 dpi a vyššom. Text veľkosti iba 2 body je dokonale čitateľný (v režime vysokého rozlíšenia).

REŽIMY TLAČE – MAX M²/H

Express

58.7

Produkčné modely

35.7

Kvalita

25.3

Vrstvenie kvalít (2 vrstvy)

nie je k dispozícii

SYSTÉM ATRAMENTOV

Farby

Atramenty Océ IJC255 alebo Océ IJC257 s možnosťou ošetrenia pomocou UV žiarenia v rýchlo vymeniteľných vreckách s objemom 3 litre: čierny, azúrový, purpurový, žltý.

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU

Dokonale plochá

Dokonale plochá konštrukcia na potlač pevných médií s možnosťou rozšírenia o jednotku na potlač zvitkových médií umožňujúcu tlač na pružné médiá

Maximálna plocha pevných médií

125 x 250 cm

Maximálna hrúbka pevných médií

50,8 mm

Oblasť tlače pevných médií

Maximálne: 126 x 251 cm (na celoplošnú potlač)

Maximálna hmotnosť pevných médií

Až do 34 kg/m²

Technické parametre zvitkových médií

90 až 220 cm, Maximálne 50 kg (pri ľubovoľnej šírke), Maximálny priemer: 240 mm, Jadro: 3 palce (zvnútra), Otočenie: potlačenou stranou dovnútra alebo potlačenou stranou von, Väčšina typov (v závislosti od aplikácie)

Automatický systém údržby tlačových hláv

Rozšírenie o systém AMS (automatický systém údržby tlačových hláv) umožní rýchle a spoľahlivé čistenie jednotlivých farieb bez použitia rúk za menej než 25 sekúnd a všetkých farieb za 2 až 4 minúty (v závislosti od verzie tlačiarne).

REGISTRÁCIA KOLÍKOV

Číslo a umiestnenie

5 pneumatický ovládaných kolíkov

Rozmerový rozsah médií pre podporu kolíkov

60 x 80 cm (min.) až 125 x 250 cm (max.)

GEOMETRICKÁ PRESNOSŤ PLOCHY

Šírka čiar

Max. odchýlka ±0,8 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m

Dĺžka čiar

Max. odchýlka ±0,4 mm, nameraná pri viac ako 1,25 m

Rovnosť čiar/šírka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m

Rovnosť čiar/dĺžka

Max. odchýlka ±0,5 mm, nameraná pri viac ako 1,25 m

Diagonálna odchýlka

Max. odchýlka ±1,0 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m x 1,25 m

GEOMETRICKÁ PRESNOSŤ JEDNOTKY NA POTLAČ ZVITKOVÝCH MÉDIÍ

Šírka čiar

Max. odchýlka ±0,6 mm, nameraná pri viac ako 2,19 m

Dĺžka čiar

Max. odchýlka ±1,5 mm, nameraná pri viac ako 2,0 m

Rovnosť čiar/šírka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 2,19 m

Rovnosť čiar/dĺžka

Max. odchýlka ±2,0 mm, nameraná pri viac ako 2,0 m

Diagonálna odchýlka

Max. odchýlka ±2,5 mm, nameraná pri viac ako 2,0 m x 2,19 m

ROZHRANIE A SOFTVÉR

Typ rozhrania

10/100/1000 Base-T

Softvér na správu produkcie

ONYX® Thrive™ (odporúča sa konfigurácia 421 alebo vyššia)

Softvér na spracovanie obrazu

ONYX® ProductionHouse™ (k dispozícii, neodporúča sa)

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Elektrické

2 x 200 - 240 V AC, 50/60 Hz, jednofázové, Menovitý prúd: 16 A, Ističe, Európa: 16 A

Stlačený vzduch (dodaný zákazníkom)

Čistý, suchý stlačený vzduch pomocou koalescenčného filtra, Regulátor tlaku nastavený na 690 kPa (100 psi) a vonkajší priemer vzduchovej hadice 6 mm. Špičkový prietok: 56 l/min pri 690 kPa

Teplota

Teplota: 18 až 30 ˚C

Relatívna vlhkosť

Relatívna vlhkosť: 30 až 70 % (bez kondenzácie)

Vetranie miestnosti

Vetranie: minimálne 1 200 m³ za hodinu (pozrite informácie v príručke na prípravu pracoviska)

Nadmorská výška

Maximálne 2 750 m, no pre niektoré komponenty je uvedený limit 2 000 m

Rozmery

Len tlačiareň: 5,0 m x 2,0 m, 825 kg
Tlačiareň + jednotka na potlač zvitkových médií Roll Media: 5,0 m x 2,3 m, 1 000 kg
Výška tabule: 0,88 m/Celková výška: 1,3 m

SPOTREBNÝ MATERIÁL

mediaguide.oce.com

Navštívte nášho sprievodcu online, ktorý vám pomôže vybrať tie správne médiá pre vašu tlačiareň a požadovanú aplikáciu vrátane vyhovujúcich farebných profilov Océ

DOPLNKY A MOŽNOSTI AKTUALIZÁCIE

Doplnky

Tlačiareň kedykoľvek rozšírte o 2 alebo 4 atramentové kanály
Tlačiareň kedykoľvek rozšírte o jednotku na potlač zvitkových médií
Tlačiareň kedykoľvek rozšírte o súpravu na potlačenie statickej energie

Možnosť aktualizácie

Rozšírením o 2 kanály z modelu Océ Arizona 2240 GT vznikne model Océ Arizona 2260 GT (získate tak možnosť využitia bieleho atramentu alebo laku na potlač podsvecovaných alebo iných než bielych médií) alebo model Océ Arizona 2260 L GT (získate možnosť tlače svetlou azúrovou a svetlou purpurovou farbou na dosiahnutie takmer fotografickej kvality a tlače umeleckých diel).
Rozšírením o 2 x 2 kanály vznikne z modelu Océ Arizona 2240 GT model Océ Arizona 2280 GT (získate tak možnosť využitia bieleho atramentu alebo laku na potlač podsvecovaných alebo iných než bielych médií
a možnosť tlače svetlou azúrovou a svetlou purpurovou farbou na dosiahnutie takmer fotografickej kvality a umeleckej tlače).