Arizona 460 GT Technické údaje

Typ zariadenia

Tlačiareň s UV tlačovou plochou

TLAČIAREŇ

Metóda tlače

Piezoelektrická atramentová tlač

Počet dýz

636 dýz/farba

Technológia zobrazovania

Technológia zobrazovania VariaDot®

Rozlíšenie tlače

Takmer fotografická kvalita obrazu, dokonalá tlač textu už od veľkosti 2 bodov

RÝCHLOSTI TLAČE, MAX. M²/HOD. (PLOCHO)

Režim Express (Expresný)

32.8

Režim Production (Produkcia)

20.3

Režim Quality (Kvalita)

14.0

Režim Fine Art (Umenie)

11.3

Režim High Definition (Vysoké rozlíšenie)

5.9

Biely atrament, 2 vrstvy

7.0

RÝCHLOSTI TLAČE, MAX. M²/HOD. (RMO)

Režim Express (Expresný)

25.6

Režim Production-Smooth (Hladná produkcia)

16.9

Režim Quality (Kvalita)

11.6

Režim Fine Art (Umenie)

9.4

Režim High Definition (Vysoké rozlíšenie)

5.2

Biely atrament, 2 vrstvy

5.8

SYSTÉM ATRAMENTOV

Farby

Čierny, azúrový, purpurový a žltý atrament upraviteľný pomocou UV v dvoch litrových rýchlo vymeniteľných atramentových vreckách

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU

Plochá

Dokonale plochá konštrukcia pre tlač na tvrdé médiá alebo predmety

Rolkové médiá

Možnosť tlače na rolkové médiá (pre ohybné médiá)

TVRDÉ MÉDIÁ

Veľkosť médií

1,25 m x 2,5 m x 50,8 mm

Oblasť tlače

1,26 m x 2,51 m, tlač od kraja po kraj (plnoformátová)

GEOMETRICKÁ PRESNOSŤ (IBA PLOCHO)

Šírka tlače

nameraná pri viac ako 2,5 m s max. odchýlkou ±0,8 mm

Dĺžka tlače

nameraná pri viac ako 1,25 m s max. odchýlkou ±0,4 mm

Rovnosť čiar/šírka

nameraná pri viac ako 2,5 m s max. odchýlkou ±0,7 mm

Rovnosť čiar/dĺžka

nameraná pri viac ako 1,25 m s max. odchýlkou ±0,7 mm

Diagonálna odchýlka

nameraná pri viac ako 1,25 x 2,5 m s max. odchýlkou 1,0 mm

MOŽNOSŤ TLAČE NA ROLKOVÉ MÉDIÁ

Šírka rolky

Šírka rolky: 0,9 m až 2,2 m

Šírka tlače

Šírka tlače: max. 2,19 m

Priemer rolky

až 240 mm

Vnútorný priemer jadra

76,2 mm

Hmotnosť rolky

až 50 kg, bez ohľadu na šírku

Smer odmotávania médií (pri vstupe)

tlačenou stranou dovnútra alebo von

ROZHRANIE A SOFTVÉR

Typ rozhrania

10/100/1000Base-T

Softvér

Softvér na prácu s tlačovým pracovným tokom ONYX® Thrive™ Edition

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Elektrické

2 x 50 Hz, 200 až 240 VAC, jednofázovo, 16 A alebo 2 x 60 Hz, 208 až 240 VAC, jednofázovo, 20 A

Teplota

18 až 30 ˚C

Relatívna vlhkosť

30 až 70 %, nekondenzujúca (niektoré médiá môžu vyžadovať širší rozsah relatívnej prevádzkovej vlhkosti)

Rozmery (iba tlačiareň)

4,66 m x 2,0 m

Rozmery (s RMO)

4,66 m x 2,3 m

Výška tabule

0,88 m

Celková výška

1,3 m

Hmotnosť (iba tlačiareň)

775 kg

Hmotnosť (s RMO)

1 025 kg

SPOTREBNÝ MATERIÁL

mediaguide.cpp.canon

Navštívte nášho sprievodcu online, ktorý vám pomôže vybrať tie správne médiá pre vašu tlačiareň a požadovanú aplikáciu, vrátane vyhovujúcich farebných profilov

MOŽNOSTI

Rolkové médiá

Možnosť tlače na rolkové médiá

Potlačenie statickej energie

Možnosť potlačenia statickej energie

MOŽNOSŤ AKTUALIZÁCIE

na model Arizona 480 GT

pre získanie dodatočnej produktivity

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Arizona je registrovaná ochranná známka spoločnosti Display Graphics Systems.

VariaDot je registrovaná ochranná známka spoločnosti Technologies B.V.

ONYX a ONYX Thrive sú registrované ochranné známky spoločnosti ONYX Graphics, Inc.