Arizona 2240 XT Technické parametre

TLAČIAREŇ

Typ zariadenia

Strednoobjemová tlačiareň s UV tlačovou plochou

Metóda tlače

Piezoelektrická atramentová tlač

Počet dýz

4-kanálový piezoelektrický atramentový systém s dvoma tlačovými hlavami s 636 dýzami a variabilnou veľkosťou kvapôčok pre každý kanál.

Atramentová konfigurácia

CMYK

Technológia zobrazovania

piezoelektrický atramentový systém s tlačovými hlavami s variabilnou veľkosťou kvapôčok

Rozlíšenie tlače

Variabilná veľkosť kvapôčok od 6 do 42 pikolitrov Schopnosť upravovať veľkosť kvapôčok na 6 pikolitrov umožňuje vytvárať ostré obrázky s plynulými prechodmi a štvrtinovými odtieňmi. Schopnosť vytvárať väčšie kvapôčky s objemom až 42 pikolitrov umožňuje dosiahnuť jednotnejší vzhľad farieb. Výsledkom je takmer fotografická kvalita tlače s mierou ostrosti, akú bolo doteraz možné dosiahnuť len pri rozlíšení 1 440 dpi a vyššom. Text veľkosti iba 2 body je dokonale čitateľný (v režime vysokého rozlíšenia).

REŽIMY TLAČE – MAX M²/H

Express

63.4

Produkčné modely

38.1

Kvalita

26.8

Vrstvenie kvalít (2 vrstvy)

nie je k dispozícii

SYSTÉM ATRAMENTOV

Farby

Atramenty IJC255 alebo IJC257 s možnosťou ošetrenia pomocou UV žiarenia v rýchlo vymeniteľných vreckách s objemom 3 litre: čierny, azúrový, purpurový, žltý.

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU

Dokonale plochá

Dokonale plochá konštrukcia na potlač pevných médií s možnosťou rozšírenia o jednotku na potlač zvitkových médií umožňujúcu tlač na pružné médiá

Maximálna plocha pevných médií

308 x 250 cm (povolených 320 x N cm s 308 cm vákua)

Maximálna hrúbka pevných médií

50,8 mm

Oblasť tlače pevných médií

Až: 309 x 251 cm (povolených 321 x N cm s 308 cm vákua) (na celoplošnú tlač)

Maximálna hmotnosť pevných médií

Až do 34 kg/m²

Technické parametre zvitkových médií

90 až 220 cm, Maximálne 50 kg (pri ľubovoľnej šírke), Maximálny priemer: 240 mm, Jadro: 3 palce (zvnútra), Otočenie: potlačenou stranou dovnútra alebo potlačenou stranou von, Väčšina typov (v závislosti od aplikácie)

Automatický systém údržby tlačových hláv

Rozšírenie o systém AMS (automatický systém údržby tlačových hláv) umožní rýchle a spoľahlivé čistenie jednotlivých farieb bez použitia rúk za menej než 25 sekúnd a všetkých farieb za 2 až 4 minúty (v závislosti od verzie tlačiarne).

REGISTRÁCIA KOLÍKOV

Číslo a umiestnenie

5 pneumaticky ovládaných kolíkov v každej vákuovej zóne/celkom 10 kolíkov

Rozmerový rozsah médií pre podporu kolíkov

60 x 80 cm (min.) až 305 x 250 cm (max.)

GEOMETRICKÁ PRESNOSŤ PLOCHY

Šírka čiar

Max. odchýlka ±0,8 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m

Dĺžka čiar

Max. odchýlka ±1,0 mm, nameraná pri viac ako 3,08 m

Rovnosť čiar/šírka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 2,5 m

Rovnosť čiar/dĺžka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 3,08 m

Diagonálna odchýlka

Max. odchýlka ±1,0 mm, nameraná pri viac ako 3,08 m x 2,5 m

GEOMETRICKÁ PRESNOSŤ JEDNOTKY NA POTLAČ ZVITKOVÝCH MÉDIÍ

Šírka čiar

Max. odchýlka ±0,6 mm, nameraná pri viac ako 2,19 m

Dĺžka čiar

Max. odchýlka ±1,5 mm, nameraná pri viac ako 2,0 m

Rovnosť čiar/šírka

Max. odchýlka ±0,7 mm, nameraná pri viac ako 2,19 m

Rovnosť čiar/dĺžka

Max. odchýlka ±2,0 mm, nameraná pri viac ako 2,0 m

Diagonálna odchýlka

Max. odchýlka ±2,5 mm, nameraná pri viac ako 2,0 m x 2,19 m

ROZHRANIE A SOFTVÉR

Typ rozhrania

10/100/1000 Base-T

Softvér na správu produkcie

ONYX® Thrive™ (odporúča sa konfigurácia 421 alebo vyššia)

Softvér na spracovanie obrazu

ONYX® ProductionHouse™ (k dispozícii, neodporúča sa)

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Elektrické

2 x 200 – 240 V AC, 50/60 Hz, jednofázové, Menovitý prúd: 16 A, Ističe, Európa: 16 A, ROW: Pozrite správu o schéme CB

Stlačený vzduch (dodaný zákazníkom)

Čistý, suchý stlačený vzduch pomocou koalescenčného filtra, Regulátor tlaku nastavený na 690 kPa (100 psi) a vonkajší priemer vzduchovej hadice 6 mm. Špičkový prietok: 56 l/min pri 690 kPa

Teplota

Teplota: 18 až 30 ˚C

Relatívna vlhkosť

Relatívna vlhkosť: 30 až 70 % (bez kondenzácie)

Vetranie miestnosti

Vetranie: minimálne 1 200 m³ za hodinu (pozrite informácie v príručke na prípravu pracoviska)

Nadmorská výška

Maximálne 2 750 m, no pre niektoré komponenty je uvedený limit 2 000 m

Rozmery

Len tlačiareň: 5,0 m x 3,83 m, 1 720 kg


Tlačiareň + jednotka na potlač zvitkových médií Roll Media: 5,0 m x 4,12 m, 1 895 kg


Výška tabule: 0,88 m/Celková výška: 1,3 m

SPOTREBNÝ MATERIÁL

mediaguide.cpp.canon

Navštívte nášho sprievodcu online, ktorý vám pomôže vybrať tie správne médiá pre vašu tlačiareň a požadovanú aplikáciu vrátane vyhovujúcich farebných profilov

DOPLNKY A MOŽNOSTI AKTUALIZÁCIE

Doplnky

Tlačiareň kedykoľvek rozšírte o 2 alebo 4 atramentové kanály


Tlačiareň kedykoľvek rozšírte o jednotku na potlač zvitkových médií


Tlačiareň kedykoľvek rozšírte o súpravu na potlačenie statickej energie

Možnosť aktualizácie

Rozšírením o 2 kanály vznikne z modelu Arizona 2240 XT model Arizona 2260 XT (získate tak možnosť využitia bieleho atramentu alebo laku na potlač podsvecovaných alebo iných než bielych médií) alebo model Arizona 2260 L XT (získate možnosť tlače svetlou azúrovou a svetlou purpurovou farbou na dosiahnutie takmer fotografickej kvality a tlače umeleckých diel).


Rozšírením o 2 x 2 kanály vznikne z modelu Arizona 2240 XT model Arizona 2280 XT (získate tak možnosť využitia bieleho atramentu alebo laku na potlač podsvecovaných alebo iných než bielych médií a možnosť tlače svetlou azúrovou a svetlou purpurovou farbou na dosiahnutie takmer fotografickej kvality a umeleckej tlače).