Profesionálne použitie

Bezpečné uchovávanie dokumentov

Hoci 80 % všetkých údajov, na ktoré sa každý deň spoliehame, je v elektronickom formáte, len 20 % z nich sa uchováva vo formálnej databáze¹. Spoločnosť Canon môže organizáciám pomôcť pri poskytovaní zabezpečenia dokumentov, pričom zároveň používateľom zjednodušuje vzájomnú spoluprácu a zdieľanie informácií.

Vaše výzvy

  • Prístup k správnym informáciám v správnom čase
  • Ochrana dôvernosti dokumentov
  • Uchovávanie informácií na účely právneho súladu a dodržiavania legislatívnych požiadaviek
  • Znižovanie vysokých nákladov na uchovávanie dokumentov

Naše riešenie

So spoločnosťou Canon získavate možnosť bezpečného uchovávania dokumentov a schopnosť jednoducho získavať informácie prostredníctvom nástroja na správu obsahu s pohodlnou obsluhou.

Prínosy

Šetrite čas vyhľadávaním informácií pridaním indexov k vašim dokumentom, vďaka ktorým bude možné používať full-textové vyhľadávanie a vyhľadávanie na báze metaúdajov.

Zaistite bezpečnosť dokumentov priradením prístupových práv na zobrazovanie, úpravu, tlač alebo distribúciu informácií v rámci organizácie.

Ustanovte právny súlad dodržiavaním politík o uchovávaní dokumentov za súčasného zaistenia dostupnosti najaktuálnejšej verzie dokumentu.

Znížte náklady elektronickým ukladaním dokumentov a využívaním jedinej aplikácie na zobrazovanie každého z nich, bez ohľadu na formát súboru.

¹ Zdroj: Quocirca, 2012

Ďalšie kroky

Spoločnosť Canon je členom výkonnej rady vedenia asociácie Association of Information and Image Management – AIIM.

Výkonná rada vedenia asociácie AIIM spája popredných mysliteľov, výkonných profesionálov a lídrov z oblasti informačného manažmentu, aby diskutovali, definovali a určili budúce smerovanie informačného manažmentu.