Profesionálne použitie

On-line spolupráca a zdieľanie dokumentov

Mali ste už niekedy problém nájsť určitý dokument? Museli ste už niekedy čakať celé dni alebo dokonca týždne na manuálne udelenie súhlasu? S nástrojom na on-line spoluprácu a zdieľanie dokumentov od spoločnosti Canon môžete efektívnejšie spolupracovať so svojimi kolegami a využívať jednoduché zdieľanie súborov on-line, ako aj digitálne pracovné toky.

Vaše výzvy

  • Znížená produktivita z dôvodu zdĺhavého manuálneho schvaľovania a pracovných tokov
  • Strata údajov spôsobená absenciou formálneho zálohovania alebo obnovy po incidentoch
  • Zaistenie používania najaktuálnejšej verzie dokumentu
  • Vysoké náklady na fyzické ukladanie na niekoľkých miestach

Naše riešenie

Uchovávajte všetky svoje dokumenty v službe typu cloud a preberajte ich z ľubovoľného zariadenia s internetovým pripojením. Chráňte svoje dokumenty pomocou konfigurácie duálneho dátového strediska Canon slúžiacou na uchovávanie a zálohovanie vašich dokumentov.

Prínosy

Šetrite čas vyhľadávaním informácií pomocou jednoduchého textového vyhľadávania vo všetkých dokumentoch.

Zabezpečte svoje dokumenty tým, že používateľom priradíte jednoznačne definované prístupové práva na zobrazenie, úpravu, tlač alebo distribúciu informácií.

Zaručte právny súlad monitorovaním dokumentov v záujme garancie využívania najnovšej verzie.

Znižujte náklady uchovávaním všetky spisov v elektronickej podobe a možnosťou zobrazenia dokumentov v ľubovoľnom formáte jediným kliknutím.

Ďalšie kroky

Spoločnosť Canon je členom výkonnej rady vedenia asociácie Association of Information and Image Management – AIIM.

Výkonná rada vedenia asociácie AIIM spája popredných mysliteľov, výkonných profesionálov a lídrov z oblasti informačného manažmentu, aby diskutovali, definovali a určili budúce smerovanie informačného manažmentu.