Profesionálne použitie

Kompresia a konverzia dokumentov

Veľké súbory môžu limitovať šírku pásma vašej siete a brániť spolupráci medzi zamestnancami a zákazníkmi v reálnom čase. So spoločnosťou Canon je konverzia a kompresia dokumentov mimoriadne jednoduchá a umožňuje vám efektívnejšie prenášať informácie.

Vaše výzvy

  • Odosielanie veľkých obrazových súborov v sieti
  • Obmedzenia veľkosti súborov pri zasielaní e-mailov alebo uchovávaní dokumentov
  • Vyhľadávanie alebo úprava informácií obsiahnutých v papierových dokumentoch alebo obrázkových súboroch
  • Vysoké náklady na uchovávanie rozmerných dokumentov na pracovisku alebo v službe typu cloud

Naše riešenie

So spoločnosťou Canon môžete papierové dokumenty a snímky konvertovať do editovateľných formátov s menšou veľkosťou súboru. Zjednoduší sa tým prenos, uchovávanie a preberanie súborov.

Prínosy

Zdokonaľte spoluprácu bez obmedzení čo do vizuálnej kvality a čitateľnosti informácií.


Zabráňte nedoručeniu e-mailov zaistením, že vaše prílohy spĺňajú veľkostné obmedzenia.

Šetrite čas vďaka konverzii dokumentov na súbory s možnosťou vyhľadávania v texte a možnosti prístupu k informáciám z mobilných zariadení.

Znižujte náklady prostredníctvom kompresie dokumentov a zníženia nárokov na ukladaciu kapacitu priamo na pracovisku či v službe typu cloud.

Ďalšie kroky

Spoločnosť Canon je členom výkonnej rady vedenia asociácie Association of Information and Image Management – AIIM.

Výkonná rada vedenia asociácie AIIM spája popredných mysliteľov, výkonných profesionálov a lídrov z oblasti informačného manažmentu, aby diskutovali, definovali a určili budúce smerovanie informačného manažmentu.