Profesionálne použitie

Automated Forms Processing

Zlepšite spôsob, akým vaša organizácia spracúva obchodné formuláre vrátane formulárov registrácie zákazníkov, žiadostí o náhradu výdavkov od zamestnancov a marketingových prieskumov.

Riešenie Canon Automated Forms Processing, šité presne na mieru vašim požiadavkám, bezpečne zachytáva a extrahuje údaje aj z tých najkomplexnejších papierových a elektronických formulárov. Teraz máte možnosť zdieľať výsledky a označovať chyby automaticky ešte pred realizáciou analýzy, za súčasnej archivácie každého formuláru v elektronickej podobe v záujme jednoduchého prístupu v súlade s vyžadovanými štandardmi.

Vedeli ste, že...?

70 % organizácií sa domnieva, že skenovanie a zachytávanie skracuje dobu odozvy až troj- alebo viacnásobne – AIIM 2012

6 x – skrátenie doby odozvy, ktoré je možné dosiahnuť pomocou automatického spracovania formulárov – AIIM 2012

Prečo práve riešenie Canon Automated Forms Processing?

Znížte svoje náklady

Formou opakovane použiteľného riešenia môžete automaticky spracúvať formuláre bez nevyhnutnosti angažovať nákladné špecializované zdroje a bez zdĺhavých dôb obratu pri manuálnych procesoch.

Majte veci viac pod kontrolou

Riešenie Canon Automated Forms Processing zvyšuje mieru kontroly nad obchodnými informáciami a zabezpečuje, že citlivé údaje nikdy neopustia brány organizácie. Kompletný prehľad o pracovnom toku údajov vám umožňuje identifikovať oblasti vyžadujúce zlepšenie.

Pracujte rýchlejšie a inteligentnejšie

Údaje je možné spracovať rýchlo a presne bez nevyhnutnosti angažovať nákladný špecializovaný personál, pričom sa znižuje počet ľudských omylov a výrazne skracuje doba obratu.

Plnenie štandardov v oblasti súladu

S riešením Canon Automated Forms Processing je možné poľahky označovať chyby a nastaviť pravidlá pre manuálne zásahy. Na zaistenie toho, aby všetky údaje spĺňali vaše bezpečnostné predpisy a boli správne spravované, ukladané a evidovane za účelom jednoduchého vyzdvihnutia a podstúpenia auditu, sa zavádzajú kontrolné štandardy.

Ďalšie kroky