Canon pre výrobné spoločnosti

Manufacturing-Hero

„Teraz máme systém našich záväzkov pevne v rukách a faktúry spracovávame o 40 % rýchlejšie než predtým. Spolu s úsporami za penále pomohlo riešenie od spoločnosti Canon znížiť náklady celkovo až o 30 %.“

Bert Rijkmans, vedúci

oddelenia informačných a komunikačných technológií

Umožňujeme vám byť najlepšími

Výrobcovia musia zvládať spracovanie narastajúceho objemu informácií v rámci komplexných sietí a dodávateľských reťazcov.

Podnikové riešenia a služby spoločnosti Canon vám pomôžu zaistiť, že správne informácie sa dostanú na správne miesto k správnej osobe a v správny čas – prepojením a optimalizovaním základných procesov a komunikácií na internej úrovni, v rámci dodávateľského reťazca a so zákazníkmi. Vďaka tomu môžete dodať produkty na trh efektívnejšie, znížiť náklady a ušetriť cenný pracovný čas personálu, ktorý môžu využiť na iné, ziskovejšie aktivity.

Takže ako zvýšite svoju produktivitu? Ako môžete inovovať svoje informačné procesy, urýchliť rozhodovanie a skrátiť čas na získanie potenciálnych zákazníkov pri súčasnom naplnení povinností súladu a štandardov, ktoré od vás očakávajú zákazníci?

Naše riešenia a služby

Ako výrobca s viac ako 75-ročnou pôsobnosťou a na základe rozhovorov so zákazníkmi zdieľame s vami oddanosť tomuto odvetviu a skutočne rozumieme vašej potrebe zavádzania inovácií, zvyšovania produktivity a rastu ziskovosti – a snahe byť čo najlepší.

Výrobcom môžeme ponúknuť oveľa viac než len vysokokvalitný a spoľahlivý hardvér. Poskytujeme komplexné portfólio profesionálnych služieb a podpory, podnikové riešenia a odbornú konzultáciu.

Ak sa stanete naším partnerom, pomôžeme vám dosiahnuť efektívnu prevádzku v rámci výrobného reťazca a zvýšiť generovanie obchodov, a to prostredníctvom zmeny toho, ako komunikujete so zákazníkmi, spravujete svoje obchodné procesy a zavádzate nové spôsoby vykonávania práce. Z tohto dôvodu dôverujú spoločnosti Canon výrobcovia z celej Európy v snahe dosiahnuť svoje ambície a byť najlepšími vo svojom odvetví.