Canon pre právnické spoločnosti

legal_web

Naplnenie požiadaviek klientov, udržiavanie ziskovosti a zachovanie konkurencieschopnosti

S tlakom vyvíjaným na zvyšovanie konkurencieschopnosti, zlepšovanie služieb pre klientov a redukovanie nákladov sa snažia právnické firmy zaujať nový postoj k tomu, ako pracujú, a posúdiť svoje základné procesy. Popredné právnické firmy zavádzajú digitalizáciu a hľadajú inovatívne možnosti oslovovania klientov a znižovania nákladov. Zároveň kladú väčší dôraz na dodržiavanie dôvernosti a ostatných povinností v rámci zachovania súladu. Poskytujeme procesy a postupy na prepracovanie operácií, ktoré udržiavajú spravodlivosť v chode.

Naše skúsenosti s právnickými firmami po celom svete nám umožnili preniknúť hlboko do procesov a technológií, ktoré dokážu od základov zmeniť právnickú prax. Dokážeme zabezpečiť, aby mali firmy väčší prehľad o všetkých nákladoch súvisiacich s prípadom, čo následne zjednodušuje vyžiadanie ich preplatenia od klientov bez ohľadu na spôsob účtovania. Rovnaká transparentnosť spracovania pomáha predchádzať stagnácii informácií, spravovať verzie a viesť záznamy na účely auditu – dôležitá položka na dodržiavanie súladu.

Naše riešenia a služby

Spolupracujeme s právnickými spoločnosťami rôznych veľkostí z celej Európy, od nezávislých miestnych firiem po veľké korporátne inštitúcie. Naše riešenia a služby sú škálovateľné podľa potrieb firiem a dokážu pojať zlúčenia a akvizície a udržať krok s požiadavkami.

Na základe tejto medzinárodnej spolupráce sme zistili, že okrem množstva kultúrnych rozdielov sa potreby právnych firiem – základný súlad, správa dokumentov, tlače a skenovania – nemenia.

Podobne je na tom aj riadenie nákladov, kvalita služieb a poskytovanie vynikajúcej skúsenosti klientom.

Z tohto dôvodu sa množstvo firiem obrátilo na nás s prosbou o pomoc so službami, systémami a procesmi, ktoré sú základom trvácnej lojality klienta a efektívneho súladu s predpismi. Riešenia spoločnosti Canon dláždia cestu na vytváranie a poskytovanie služieb na ulahodenie klientom.