Profesionálne použitie

Spoločnosť Canon pre zdravotníctvo

Partnerská spolupráca

Reakcie na zmenu

Prečítajte si magazín Healthcare Vision, kde nájdete pohľady a názory z rôznych kútov Európy

Zvyšovanie štandardov v oblasti zdravotnej starostlivosti

Spoločnosť Canon vám môže pomôcť s plnením najnovších požiadaviek v odvetví

Zdravotnícky personál je pod neustálym tlakom nárokov na zvyšovanie kvality poskytovanej starostlivosti, čo predstavuje požiadavku, ktorú je čoraz ťažšie možné splniť.

Podobne ako iné podniky po celom svete, aj zdravotnícke organizácie v budúcnosti čaká okresávanie rozpočtov. Oddelenia IT musia prevádzkovať a integrovať viac systémov ako kedykoľvek predtým. Pri tom všetkom je potrebné bezpečne uchovávať veľké množstvo údajov v záujme zaistenia súladu s čoraz prísnejšou legislatívou upravujúcou zachovávanie dôvernosti údajov pacienta.

Koncepcia elektronického zdravotníctva presadzovaná Európskou komisiou sa všeobecne vníma ako možné riešenie. Spoločnosť Canon, považovaná za lídra v danom odvetví, ponúka zdravotníckym organizáciám všetkých veľkostí zabezpečené riešenia na zdokonalenie pracovných tokov a transformáciu starostlivosti o pacienta.

Reakcia na výzvy v každej fáze

V spoločnosti Canon sme presvedčení o tom, že technológia zohráva kľúčovú rolu pri zvyšovaní kvality starostlivosti o pacienta. Z tohto dôvodu už vyše 70 rokov spolupracujeme so zdravotníckymi zariadeniami a spoločne vyvíjame inovatívne technologické riešenia, ktoré dokážu reagovať na najnovšie výzvy, ktorým čelí zdravotnícky personál, vrátane:

 • reagovania na neustále sa meniace prostredie poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • zdokonaľovania pracovných tokov a procesov pri správe záznamov o pacientoch,
 • plnenia regulačných požiadaviek a ochrany údajov.

Čítajte ďalej a dozviete sa, ako vám spoločnosť Canon dokáže podať pomocnú ruku.

Ďalšie kroky

Prípadové štúdie

Prečítajte si, čo tieto spoločnosti hovoria na partnerstvo so spoločnosťou Canon.

Reakcie na zmenu

Podľa nedávneho výskumu* je 50 % európskych zdravotníckych pracovníkov presvedčených o tom, že úlohou vlády je postarať sa o zdravie svojich občanov. 58 % sa však tiež domnieva, že zákonodarcovia majú občanov nabádať k tomu, aby sa viac starali o vlastné zdravie.

Vo svete fluktuácií zodpovedností a meniacich sa finančných a sociálnych požiadaviek na zdravotnú starostlivosť potrebujú pracovníci v odvetví pociťovať, že majú za sebou oporu, ktorú potrebujú na to, aby mohli aj naďalej zabezpečovať špičkovú starostlivosť o pacienta.

Od základného zdravotníckeho vybavenia po nástroje na správu záznamov o pacientovi – prečítajte si, akým spôsobom nasadenie najnovších poznatkov a technológií môže organizácii pomôcť pri reagovaní na nové výzvy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zvyšovanie produktivity

Európska komisia, ktorá neustále preukazuje orientáciu na moderné technológie, ročne vynakladá až 100 miliónov eur na elektronické procesy a výskum komunikácie. Cieľom je globálne rozšírenie konceptu elektronického zdravia a digitalizácie záznamov o pacientovi do roka 2020.

Niektorí z našich zákazníkov už v súčasnosti profitujú z implementácie inovatívnych digitálnych riešení pracovného toku, ktoré zefektívňujú každodenné činnosti, zdokonaľujú obslužné procesy a pomáhajú zdravotníckym pracovníkom poskytovať starostlivosť špičkovej kvality.

  Plnenie požiadaviek v oblasti súladu a správy údajov

  Prísne nariadenia upravujú správu a zdieľanie údajov o pacientovi, pričom zdravotnícke organizácie by mali očakávať zabezpečené riešenia, ktoré vyhovujú týmto právnym požiadavkám.

  V spoločnosti Canon investujeme 8 % nášho ročného obratu do oblasti výskumu a vývoja, aby sme prinášali nové technológie spĺňajúce špecifické štandardy pre odvetvie zdravotnej starostlivosti, ako napr. DICOM a HL7.

  Prieskumy naznačujú, že 60 % európskych zdravotníckych pracovníkov počíta s globálnym rozširovaním mobilných technológií v blízkej budúcnosti*. Z tohto dôvodu spoločnosť Canon naďalej investuje do služieb a riešení, ktoré dokážu zdravotníckym pracovníkom asistovať v súčasnosti, ako aj s výhľadom do budúcnosti.

  *Healthcare Vision, koncipovaná v spolupráci s jednotkou Economist Intelligence Unit, jún 2012