Canon pre vzdelávanie

Edu-HERO

„V rámci dosiahnutia nášho cieľa stať sa školou 21. storočia sme hľadali technologického partnera, ktorý by porozumel našej vízii a nášmu cieľu. Prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou Canon môžeme pokračovať v rozvoji a poskytovať študentom moderné vybavenie.“

Chris Foreman, zástupca riaditeľa

Systémy výučby, Homewood School

Systémy na podporu výučby vytvorené odborníkmi na danú oblasť

Vo vzdelaní nemožno robiť žiadne okľuky. Súčasné základné, stredné a vysoké školy musia poskytovať flexibilnú, prispôsobenú výučbu s limitovanými rozpočtami a podrobnejšou reguláciou než kedykoľvek predtým. Spoločnosť Canon má dlhodobé skúsenosti s podporovaním vzdelávacích inštitúcií, učiteľov a študentov prostredníctvom služieb a technológií, ktoré umožňujú prispôsobiť výučbu rýchlo sa meniacemu, mobilnému a prepojenému svetu.

Pomohli sme školám zefektívniť ich procesy zápisu a prijímania študentov, uľahčiť zaznamenávanie údajov a znížiť chybovosť. Naše mobilné služby, napríklad mobilná tlač, takisto pomáhajú rozšíriť dôležité služby pre študentov a učiteľov aj za múry škôl a univerzít.

Naše riešenia a služby

Spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami z celej Európy, ako aj mnohými poskytovateľmi služieb pre vzdelávací sektor.

Na základe tejto skúsenosti sme zistili, že základné potreby komunikácie, správy procesov, tlače a zaznamenávania údajov sú rovnaké pre základné, stredné aj vysoké školy.

Podobne je na tom aj riadenie nákladov, kvalita služieb a poskytovanie vynikajúcej skúsenosti študentom.

Z tohto dôvodu sa na nás obracia množstvo vzdelávacích inštitúcií a poskytovateľov služieb s prosbou o pomoc so službami, systémami a procesmi, ktoré sú základom úspešného poskytovania vzdelávania.