Profesionálne použitie

Generácia faktúr

Skráťte čas potrebný na fakturáciu vašich zákazníkov a čerpajte výhody z elektronickej distribúcie, lepšie navrhnutých faktúr a zníženej administratívnej záťaže. S riešením Canon Invoice Generation získate rýchlejšie, plne automatizované koncipovanie a distribúciu faktúr v digitálnom aj tlačenom formáte.

S riešením Canon Invoice Generation je zber podporných informácií a overovanie detailov rýchle a jednoduché. Zmeny rozloženia a formátu sa dajú vykonať rýchlo, pričom distribúcia sa spúšťa dotykom jedného tlačidla. S digitálnym prístupom ku každej faktúre už nikdy nestratíte dokument a prispejte k zlepšeniu služieb zákazníkom tvorbou stavových správ – to všetko so spoločnosťou Canon.

Vedeli ste, že...?

70 % organizácií má problém s nájdením podpornej dokumentácie – AIIM 2012

Spoločnosti odhadom potrebujú 30 hodín na manuálne vytvorenie faktúr – Canon/KAE 2013

49 % platieb je u väčšiny spoločností oneskorených – RS Consulting/Canon Europe 2011

Prečo práve riešenie Canon Invoice Generation?

Znížte svoje náklady

Riešenie Canon Invoice Generation je schopné zmeniť vaše administratívne oddelenie na ziskové pracovisko prostredníctvom minimalizácie nákladov na údržbu zariadení, nákladov na skladovanie dokumentácie a množstva faktúr, ktoré je potrebné odoslať poštou.

Majte veci viac pod kontrolou

S prispôsobenými vzormi faktúr a celkovým prehľadom nad procesmi môžete vykonávať manažérske rozhodnutia s lepším prehľadom. Vylepšené možnosti vykazovania, odosielanie pred stanoveným termínom a monitorovanie zaručujú zlepšenie služieb zákazníkom.

Pracujte rýchlejšie a inteligentnejšie

Náš softvér na automatické koncipovanie faktúr vám umožňuje vytvárať faktúry rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, vrátane automatizovanej elektronickej distribúcie a zníženia počtu chýb pri fakturácii. Výsledkom je rýchlejší, vylepšený platobný cyklus a menej dlhov.

Plnenie štandardov v oblasti súladu

Technológia Canon Invoice Generation ponúka bezpečný digitálny odkladací priestor pre všetky vaše faktúry. S úplne zhodnými formátmi faktúr a sledovaním pracovného procesu sa vaša organizácia môže spoľahnúť na úplnú auditnú stopu.

Okrem toho, že teraz posielame naše faktúry rýchlejšie, udržateľnejšie a lacnejšie, sme získali aj nástroj, ktorý vieme pružne využiť na spracovanie rôznych typov dokumentov. Vďaka tomu sme pripravený na budúcnosť.

Hlavný manažér pre projekty pre zákazníkov u regionálneho dodávateľa spotrebného materiálu

Ďalšie kroky

Spoločnosť Canon je členom výkonnej rady vedenia asociácie Association of Information and Image Management – AIIM.

Výkonná rada vedenia asociácie AIIM spája popredných mysliteľov, výkonných profesionálov a lídrov z oblasti informačného manažmentu, aby diskutovali, definovali a určili budúce smerovanie informačného manažmentu.