Profesionálne použitie

Spracovanie poznámky o doručení

Pokiaľ potrebujete rýchlejší a nákladovo efektívnejší spôsob na spracúvanie dodacích listov, na spoločnosť Canon sa môžete spoľahnúť v každom ohľade. Naše digitálne riešenie Delivery Note Processing vám ponúka centralizovanú platformu, avšak s doplnkovou flexibilitou prispôsobenia požiadavkám zákazníka na lokálnej úrovni.

Informácie sú ľahko dostupné a je možné ich použiť na tvorbu prehľadnejších a zrozumiteľnejších dodacích listov, ktoré je možné vytlačiť na vyžiadanie. Mobilná technológia elektronického podpisu zrýchľuje dodávku a zabezpečuje vyššiu úroveň zabezpečenia údajov, zatiaľ čo kompletné zobrazenie dodacieho procesu zdokonaľuje riadenie zásob. Konečným dôsledkom je zníženie administratívnych nákladov, kratší čas nevyhnutný na fakturáciu a lepšia služba pre zákazníka.

Vedeli ste, že...?

4 z 5 organizácií považujú znižovanie nákladov za svoju prvoradú prioritu, pokiaľ ide o dodávateľský reťazec – IDC 2012

76 % organizácií nedisponuje podnikovými procesmi s podporou mobility – AIIM 2012

Prečo práve riešenie Canon Delivery Note Processing?

Znížte svoje náklady

Vďaka nášmu digitálnemu riešeniu Delivery Note Processing dokážete minimalizovať náklady na uchovanie dokumentov, zredukovať potrebu objednávania predtlačených formulárov a znížiť negatívne dopady na životné prostredie. Prehľadnejšie a ľahšie čitateľné dodacie listy taktiež znížia počet chýb a nesprávnych dodávok.

Majte veci viac pod kontrolou

So spoločnosťou Canon môžete získať vylepšené sledovanie stavu, ktoré je zárukou lepšieho prehľadu o celom procese dodávky. Výsledkom je menší počet duplicitných dodávok a prepracovanejší manažment kuriérskych služieb a vozového parku.

Pracujte rýchlejšie a inteligentnejšie

Schopnosť zrýchliť dodávky a minimalizovať dobu na vystavenie faktúr sprostredkúva nové spôsoby na zvyšovanie produktivity a efektívnosti vašej organizácie. S riešením Canon Delivery Note Processing dokážete povzniesť manažment skladových zásob na úrovne, ktoré majú priamy dopad na skúsenosti zákazníka.

Plnenie štandardov v oblasti súladu

Digitálny archív všetkých dodacích listov poskytuje kompletnú auditnú stopu a ponúka vám rýchlejší a bezpečnejší spôsob na preberanie údajov z objednávky. S možnosťou kompletného sledovania pracovného toku dokumentov máte možnosť zdokonaliť prístup k odchádzajúcim informáciám pre dodávateľský reťazec naprieč celou organizáciou.

S 5 000 zaslanými balíkmi mesačne sa spája množstvo vyprodukovaných expedičných hárkov. Toto sa nám podarilo eliminovať, čím sme sa o ďalší krôčik priblížili k utopickej predstave kancelárie bez papiera.

GEV, Rakúsko

    Ďalšie kroky

    Spoločnosť Canon je členom výkonnej rady vedenia asociácie Association of Information and Image Management – AIIM.

    Výkonná rada vedenia asociácie AIIM spája popredných mysliteľov, výkonných profesionálov a lídrov z oblasti informačného manažmentu, aby diskutovali, definovali a určili budúce smerovanie informačného manažmentu.