Spoločnosť Canon podporuje neúnavnú snahu spoločnosti Replay Studio o dokonalosť

Replay-logo

„Mám ideálne postavenie na získanie nových obchodných príležitostí na našich kľúčových trhoch. Na trhu prebieha skutočný posun od ofsetových k digitálnym technológiám a my stojíme v čele tejto revolúcie. Máme vynikajúci pracovný tok a s vynikajúcim partnerom, akým je spoločnosť Canon, dokážeme túto obchodnú príležitosť zúročiť.“

Andy Halasz, správca

Výsledky

O 50 % nižšie výrobné náklady na farebnú tlač

O 50 % nižšie výrobné náklady na farebnú tlač

O 50 % kratší výrobný čas

O 50 % kratší výrobný čas

Predpokladaný 10 % obchodný rast

Predpokladaný 10 % obchodný rast

Replay-objective

Cieľ

Posilniť pozíciu na súčasnom trhu komerčnej tlače a prezentačnej grafiky.

Výzvy

• Konsolidácia výrobnej linky a náklady na optimalizáciu

• Určenie správnej technológie a partnera na zvýšenie produktivity, rýchlosti a kvality

• Uspokojovanie rastúceho dopytu zákazníkov po digitálnej tlači

Prístup

Kontaktovanie dlhodobého partnera – spoločnosti Canon – kvôli správnej technológii, ktorá by spĺňala ciele a prekonávala problémy

• Investícia do najnovšieho modelu Océ Arizona, ktorý nahradil existujúce modely Arizona

• Spolupráca so špecialistom na správu farieb zo spoločnosti Canon na implementácii zjednoteného pracovného toku správy farieb pre celú digitálnu výrobnú linku

Replay-spare