DWF-hero1-1600x600

Mobilná tlač otvára expertom v oblasti telekomunikácií nové možnosti

DWF-logo.jpg

Spoločnosť Orange Business Services potrebovala riešenie, ktoré by nielen umožňovalo zamestnancom jednoducho tlačiť pri práci na hlavnom pracovisku, ale keďže sa v jej kanceláriách konajú dôležité stretnutia s klientmi a naskytuje sa tak možnosť prezentovať možnosti firemného riešenia, potrebovala riešenie, ktoré by hosťom umožňovalo tlač z ich mobilných zariadení.

Výsledky

Zlepšila sa mobilita a spolupráca z hľadiska zamestnancov a návštevníkov kancelárií v UK

Zlepšila sa mobilita a spolupráca z hľadiska zamestnancov a návštevníkov kancelárií v UK

Zvýšila sa energetická účinnosť, čo podporuje obraz spoločnosti v hláseniach v rámci Programu energetickej účinnosti so záväzkom znížiť mieru emisií CO2 predkladaných širšej skupine Orange

Zvýšila sa energetická účinnosť, čo podporuje obraz spoločnosti v hláseniach v rámci Programu energetickej účinnosti so záväzkom znížiť mieru emisií CO2 predkladaných širšej skupine Orange

Orange_business_services

Cieľ

Snahou spoločnosti Orange Business Services bolo zlepšiť možnosti tlače pre svojich pracovníkov v UK najmä potom, ako sa čoraz viac začala presadzovať mobilná práca.

Výzvy

• Poskytnúť pracovníkom a návštevníkom funkciu zabezpečenej a konzistentnej mobilnej tlače v súlade s najnovšími mobilnými službami

• Náročné tlačové prostredie, ktoré muselo plniť potreby zamestnancov na pracovisku, zamestnancov s flexibilným pracovným časom a klientov

Prístup

Spoločnosť Orange Business Services nadviazala partnerskú spoluprácu so spoločnosťou Canon, ktorá podporí jej mobilných pracovníkov pomocou najnovších mobilných tlačových technológií.

Orange_business_services