DWF-hero1-1600x600

Pre vnútropodnikové tlačové oddelenie spoločnosti Alfa Laval nie je nič nemožné

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen mal o tom, čo chce, jasnú predstavu: kompaktná, rýchla a spoľahlivá technológia digitálnej tlače, ktorá spoločnosti umožní zaviesť komplexnú výrobu zákazníckych aplikácií v rámci podniku a súčasne ešte viac zautomatizuje pracovné procesy. Dlhodobo rokoval s niekoľkými dodávateľmi a bol rozhodnutý nájsť partnera, ktorý by sa práci jeho oddelenia venoval s rovnakým zanietením ako on sám. Tým partnerom sa stala spoločnosť Canon.

Výsledky

Komplexná výroba návodov pre zákazníkov ako aj predané a marketingové podklady pre zamestnancov spoločnosti Alfa Laval

Komplexná výroba návodov pre zákazníkov ako aj predané a marketingové podklady pre zamestnancov spoločnosti Alfa Laval

Zvýšenie produktivity vďaka prístupu na diaľku

Zvýšenie produktivity vďaka prístupu na diaľku

Minimálne prestoje a okamžitý servis

Minimálne prestoje a okamžitý servis

Menej kliknutí na produkt (CPP) (úspora v parametri CPP pokrýva mesačné lízingové poplatky)

Menej kliknutí na produkt (CPP) (úspora v parametri CPP pokrýva mesačné lízingové poplatky)

IMG_9997_595web_objective

Cieľ

Zlepšiť účinnosť a kvalitu vnútropodnikového tlačového prostredia spoločnosti Alfa Laval.

Výzvy

• Slabý model tlače – polovica produkcia, polovica kancelárska technika – nedostatočná produktivita, spoľahlivosť a kvalita

• Časté odstávky produkcie

• Nedostatočná kontrola nad finálnym produktom

Prístup

Spoločnosť Alfa Laval mala pocit, že si ju jej súčasný dodávateľ tlačových služieb dostatočne neváži a zanietenie tímu spoločnosti Canon na ňu urobilo silný dojem pri prezentácii, ktoré zákazníkovi predstavila svoju technológiu imagePRESS C800, spôsob jej začlenenia do podnikania zákazníka a to, kam ho táto technológia môže v budúcnosti posunúť. Správcu tlačových služieb zaujala aj funkcia diaľkového prístupu, ktorá mu umožňuje monitorovať tlačové prostredie z domu a zvyšuje kontrolu, produktivitu a flexibilitu.

IMG_9753_595