Kahle

DWF-logo.jpg

Rodinná reprografická firma KAHLE, ktorá svoje služby poskytuje architektom, stavebným spoločnostiam, miestnym úradom a podnikom verejných služieb, vznikla v roku 1974 v Norimbergu. Odvtedy trh tlače technických farebných nákresov a iných tlačových riešení rástol exponenciálnym radom a s ním aj samotná firma. Podmienky na trhu len zriedka stagnujú a tak spoločnosť KAHLE nedávno potrebovala prispôsobiť svoje podnikanie, aby uspokojila rastúci dopyt v zahraničí. Okrem toho sa musela doma popasovať s neúprosnou cenovou konkurenciou v oblasti farebných nákresov CAD.

Výsledky

Mesačný objem tlače sa zvýšil o 50 %

Mesačný objem tlače sa zvýšil o 50 %

Náklady sa znížili o 30 %

Náklady sa znížili o 30 %

Dodacie lehoty sa skrátili o 30 %

Dodacie lehoty sa skrátili o 30 %

Znížili sa nadčasy pracovníkov

Znížili sa nadčasy pracovníkov

Zaviedol sa nový cenový model

Zaviedol sa nový cenový model

Získanie najväčšej tlačovej zákazky v 36-ročnej histórii

Získanie najväčšej tlačovej zákazky v 36-ročnej histórii

objectives

Cieľ

Urýchliť tlačové úlohy a ich dodanie a zvýšiť produktivitu, najmä v oblasti spracovania nákresov CAD, aby sa dosiahli stabilné pokroky v podnikaní

Výzvy

• Prevádzka na hranici možností

• Veľký tlak, aby sa zákazky realizovali načas

• Relatívne vysoké náklady na podnikanie

• Obmedzené možnosti rozšírenia podnikania

objectives
KAHLE

Prístup

Inštalácia nového riešenia v oblasti tlače s neporovnateľnou rýchlosťou a úspornými produkčnými funkciami