DWF-hero1-1600x600

Mestská rada Hertsmere si udržiava vysokú výkonnosť vďaka spoločnosti Canon

DWF-logo.jpg

Oddelenie úspešne splnilo požiadavky programu znižovania nákladov, jeho prevádzka je zisková a naďalej má dobrú povesť úseku, ktorý vždy dodržiava stanovené termíny.

Výsledky

Úspora 30 % nákladov odstránením potreby outsourcingu

Úspora 30 % nákladov odstránením potreby outsourcingu

Produktivita sa zvýšila o 100 %

Produktivita sa zvýšila o 100 %

Zisk s externej práce preinvestovaný do služieb rady

Zisk s externej práce preinvestovaný do služieb rady

Hertsmere

Cieľ

Tlačové oddelenie muselo reagovať na príkaz rady znížiť náklady a súčasne zachovať vysokú výkonnosť.

Výzvy

• Zníženie nákladov

• Zachovanie vysokej výkonnosti

• Uspokojenie zvyšujúceho sa dopytu v oblasti tlače na požiadanie

Prístup

Dvojčlenné interné tlačové oddelenie rady je zákazníkom spoločnosti Canon už od roku 2008. Spolieha sa na to, že vďaka spoločnosti Canon, jej technológiám a odborným znalostiam, ako aj vďaka účasti na programe Essential Business Builder Program si dokáže udržať vysokú úroveň reprografických služieb.

Hertsmere