Vďaka spolupráci spoločností Eyes On Media a Canon svitá organizácii World Press Photo na nové začiatky

Spoločnosť pôsobiaca v Amsterdam poskytuje široké spektrum služieb profesionálnym fotografom a pomáha im zachytávať, upravovať a tlačiť snímky vysokej kvality pre prvotriedne oblasti trhu, najmä pre odvetvia výstavníctva, múzejníctva, architektúry, výtvarného umenia a maloobchodu. V rámci úzkej spolupráce s organizáciou World Press Photo a spoločnosťou Canon na vytvorení najlepšieho možného riešenia spoločnosť Eyes On Media použila plochú tlačiareň Océ Arizona 480 GT a digitálnu orezávaciu tabuľu Océ Procut od spoločnosti Canon na tlač priamo na 1 mm forexové dosky a dibondové listy s cieľom vytvoriť veľmi presný a profesionálny produkt.

Okrem toho, že konečný výsledok poskytol organizácii World Press Photo trvácne riešenie, vďaka ktorému sa výrazne znížila možnosť poškodenia počas prepravy, novým spôsobom oživil fotografie vytvorením vizuálne uchvacujúceho efektu, o ktorom zástupcovia organizácie tvrdia, že zohral dôležitú úlohu pri úspechu výstavy.

EOM-image1

„Kvalita tlače a možnosti využitia zariadení Arizona výrazne zlepšili naše služby tlače fotografií a pomohli nám získať nové zákazky. Boli sme nadšení, keď nás kontaktovali ľudia z organizácie World Press Photo, ktorú sme mnoho rokov obdivovali. Vedeli sme, že s podporou spoločnosti Canon a tlačiarní Arizona dokážeme túto náročnú úlohu zvládnuť.“

Martin Minoli, majiteľ spoločnosti