DWF-hero1-1600x600

Spoločnosť EO Grafiska uspela vďaka prechodu na digitálne technológie

DWF-logo.jpg

Za ostatných päť rokov sa spoločnosť EO Grafiska zmenila na nepoznanie. Rodinná firma sa transformovala z tradičnej prevádzky zameranej na ofsetovú tlač na modernú spoločnosť v oblasti marketingu a komunikácie.

Výsledky

Zníženie nákladov, úspora takmer 650 000 eur za päť rokov

Zníženie nákladov, úspora takmer 650 000 eur za päť rokov

Rýchlejšia a lepšia kvalita digitálnych tlačových služieb

Rýchlejšia a lepšia kvalita digitálnych tlačových služieb

Rozšírenie podnikania do nových oblastí služieb

Rozšírenie podnikania do nových oblastí služieb

Cieľ

Sprehľadniť a optimalizovať oblasť digitálnej tlače v rámci podnikania.

Výzvy

• Vysoké výrobné náklady na digitálnu tlač

• Neprimeraná kvalita a rýchlosť

• Nedostatočná podpora zo strany existujúceho dodávateľa pri podpore podnikového rastu

Prístup

• Zákazník spolupracuje so spoločnosťou Canon na vývoji a realizácii nového akčného plánu na zníženie výdavkov v oblasti produkcie digitálnej tlače.

• Spoločnosť Canon poskytla komplexné riešenie vrátane hardvéru, softvéru a poradenstva na optimalizáciu oddelenia digitálnej tlače a na podporu podniku pri rozširovaní svojho pôsobenia do oblastí nových marketingových služieb, akými sú napríklad hybridné médiá.