Spoločnosť Online Reprographics v spolupráci so spoločnosťou Canon tvorí farebnú budúcnosť

online-repro-logo

Doterajší príbeh spoločnosti Online Reprographics možno zhrnúť do dvoch slov: prezieravosť a odvaha. Po tom, čo sa v roku 2004 odtrhol od veľkej reprografickej spoločnosti, mal tento začínajúci britský podnik ambíciu stať sa prominentnou spoločnosťou na trhu architektúry, dizajnu a stavebníctva.

Zakladateľ John Foy a jeho partneri, ktorí celý svoj profesijný život pracovali v tomto odvetví, boli presvedčení, že tento sen je reálny. Spoločnosť Online Reprographics si s dvoma prevádzkami v Londýne vďaka svojim skúsenostiam vytvorila portfólio verných klientov. Časom si vybudovala dobré meno svojimi rýchlymi a efektívnymi službami, ktoré sa opierajú o digitálne technológie a navyše stavajú na intuitívnom chápaní potrieb zákazníkov.

Výsledky

Lepšie spotrebiteľské ceny na aplikácie pre farebnú tlač – 25 % zľavy oproti predchádzajúcim cenám

Lepšie spotrebiteľské ceny na aplikácie pre farebnú tlač – 25 % zľavy oproti predchádzajúcim cenám

Dodacie lehoty skrátené z niekoľkých dní na niekoľko hodín (minimum je 1,5 hodiny)

Dodacie lehoty skrátené z niekoľkých dní na niekoľko hodín (minimum je 1,5 hodiny)

O 75 % nižšie výrobné náklady na farebnú tlač

O 75 % nižšie výrobné náklady na farebnú tlač

50 % klientov teraz využíva farebnú tlač (zvýšenie oproti 20 % z roku 2012)

50 % klientov teraz využíva farebnú tlač (zvýšenie oproti 20 % z roku 2012)

online-repro-objective

Cieľ

Zvýšiť rýchlosť, produktivitu a univerzálnosť na trhu farebnej tlače cez aplikácie CAD.

Výzvy

Nedostatok výrobnej kapacity na zvýšenie objemov

• Prechod klientov na aplikácie CAD pre farebnú tlač

• Určenie správnych technológií a nadviazanie partnerstva na zavedenie zlepšenie a propagáciu služieb veľkoobjemovej farebnej tlače s krátkou dodacou lehotou

Prístup

Spolupráca so spoločnosťou Canon s cieľom určiť správne riešenie na zvýšenie kapacity a rýchlosti na trhu veľkoobjemovej farebnej tlače

• Vypracovanie nového podnikateľského plánu, ako sa s podporou spoločnosti Canon presadiť na trhu farebnej tlače

• Účasť na mieru šitom predvedení novej technológie použitej v stroji na skladanie vo výskumno-vývojovom centre spoločnosti Canon v Holandsku

• Propagovanie služieb farebnej tlače a kratších dodacích lehôt medzi klientmi

online-repro-spare