DWF-hero1-1600x600

Vízia inteligentnejšieho vzdelávania

DWF-logo.jpg

Univerzitu v Glasgowe ženie vpred jasná vízia: vylepšiť svoje postavenie a etablovať sa vo svete ako jedna z najlepších univerzít zameraných na výskum. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je univerzita rozhodnutá zamerať sa na potreby svojich študentov a finančných podporovateľov výskumu. Znamená to, že musí zjednodušiť systémy a postupy a nepretržite zlepšovať vynikajúci dojem študentov a výskumné prostredie svetovej úrovne, ktoré poskytuje.

Výsledky

Lepší dojem a spokojnosť používateľov v radoch študentov

Lepší dojem a spokojnosť používateľov v radoch študentov

Úspora viac ako 5,5 miliónov GBP za 5-ročné obdobie trvania projektu

Úspora viac ako 5,5 miliónov GBP za 5-ročné obdobie trvania projektu

Zmena správania; väčší podiel obojstranných a menší podiel farebných výtlačkov

Zmena správania; väčší podiel obojstranných a menší podiel farebných výtlačkov

Zníženie emisií CO2 o viac ako tretinu

Zníženie emisií CO2 o viac ako tretinu

O 59,7 % nižšia spotreba energie

O 59,7 % nižšia spotreba energie

Len samotným zabezpečeným prístupom sa dosahuje úspora 10 miliónov strán ročne

Len samotným zabezpečeným prístupom sa dosahuje úspora 10 miliónov strán ročne

university_of_glasgow

Cieľ

Dosahovať vynikajúce výsledky vzdelávania, pracovať efektívne a prispieť k zmierneniu uhlíkovej stopy univerzity.

Výzvy

• Nulové riadenie tlače v zmysle stratégie, správy alebo nákladov

• Slabý dojem používateľov

• Ambiciózne environmentálne ciele

• Zdedená tlačová infraštruktúra

• Veľká a historická nehnuteľnosť

• Rozsiahla a rôznorodá skupina používateľov – 30 000 zamestnancov a študentov

Prístup

Vyvinúť a zaviesť strategické riadené tlačové služby na celej univerzite.

university_of_glasgow