Prinášame vzdelávanie na svetovej úrovni

kepler-logo

Spoločnosť Canon úzko spolupracovala s Keplerovou univerzitou v snahe pochopiť, s akými problémami sa stretávali tamojší študenti i samotná univerzita. V ďalšom kroku na zákazku vypracovala a zaviedla riešenie spravovaných služieb tlače, v rámci ktorého bolo nainštalovaných približne 60 multifunkčných zariadení a do ktorého sa začlenilo 15 dovtedajších strojov. Týmto novým riešením sa zásadne zmenili univerzitné služby tlače: pribudli nové tlačové stanice na kľúčových miestach, ako aj pokročilé funkcie a zvýšila sa spoľahlivosť tlače.

Výsledky

Študenti môžu využívať prvotriedne tlačové služby a majú k nim prístup na pôde univerzity aj mimo nej

Študenti môžu využívať prvotriedne tlačové služby a majú k nim prístup na pôde univerzity aj mimo nej

Spoluprácou informačného oddelenia, finančného oddelenia a oddelenia správy majetku sa posilnili širšie podnikateľské vyhliadky

Spoluprácou informačného oddelenia, finančného oddelenia a oddelenia správy majetku sa posilnili širšie podnikateľské vyhliadky

Posilnenie funkcie centrálnej administratívy tlače

Posilnenie funkcie centrálnej administratívy tlače

Nové riešenie sa implementovalo do „kartového systému“ Keplerovej univerzity, ktorý predstavuje kľúčovú oblasť univerzitného digitálneho programu

Nové riešenie sa implementovalo do „kartového systému“ Keplerovej univerzity, ktorý predstavuje kľúčovú oblasť univerzitného digitálneho programu

Zníženie nákladov v súvislosti so samoobsluhou tlačiarní

Zníženie nákladov v súvislosti so samoobsluhou tlačiarní

Toto riešenie bolo v čase jeho zavádzania jedným z najväčších riešení svojho druhu v rakúskom vzdelávacom systéme

Toto riešenie bolo v čase jeho zavádzania jedným z najväčších riešení svojho druhu v rakúskom vzdelávacom systéme

kepler-objective

Cieľ

Zlepšiť a ochrániť celosvetovú reputáciu Keplerovej univerzity transformáciou vzdelávacích zdrojov pomocou moderného centrálneho tlačového systému.

Výzvy

• Viac ako 19 500 študentov a stagnovanie informácií v rušných obdobiach.

• Platobné systémy boli manuálne a neefektívne.

• Tlač bola pod správou 3 rôznych oddelení.

Prístup

Keplerova univerzita nadviazala partnerskú spoluprácu so spoločnosťou Canon v záujme zlepšenia študijných skúseností študentov vďaka funkcii tlače, ktorá je najlepšia vo svojej triede.

kepler-spare