Spoločnosť Screentec zobrazuje svet v plných farbách

Spoločnosť Screentec z Južného Walesu sa stala svedkom meniaceho sa trhu, kde mali zákazníci možnosť zistiť, že tlač nemusí byť súčasťou domény veľkých objemov, obmedzených farieb, ale môže byť ušitá na mieru, v krátkom čase a v neobmedzenom počte odtieňov. Kľúčom k zachovaniu si popredného postavenia bolo vstúpiť do sveta digitálnej tlače a rýchlo sa s ním zžiť.

V súčasnosti, keď spoločnosť Screentec pridala do svojho arzenálu dve širokoformátové tlačiarne Océ Arizona, sa zvýšil jej obrat o viac ako 40 percent, začala s predajom online a vyvinula jedinečné spôsoby kombinovania digitálnej tlače, sieťotlače a litografie, vďaka čomu zákazníkom poskytuje jedinečný, v minulosti nepredstaviteľný sortiment produktov a služieb. Čo je najdôležitejšie, od zavedenia digitálnej tlačiarne od spoločnosti Canon medzi ostatné typy tlačiarní spoločnosť Screentec vždy dodržala termín zákazníka.

screentec-image1
screentec-image2

„Ak by som mal jedným slovom vyjadriť, aký je to pocit byť zákazníkom spoločnosti Canon, tým slovom by bolo „upokojujúci“. Od spoľahlivosti a flexibility zariadení až po služby a podporu ponúkanú zamestnancami a technikmi – ťažko by som niekde hľadal nedostatky.“

Darren James, generálny riaditeľ