Automatizácia dláždi cestu k obchodnému rastu a zvýšenej internej efektívnosti

Objavenie možností, ako sa stať efektívnym podnikom a pritom zároveň diverzifikovať portfólio služieb v súlade s dopytom zákazníkov, ktorí žiadali inovatívne myslenie a prístup na báze spolupráce – práve tieto dve veci formovali základné hodnoty spoločnosti KnowledgePoint od jej založenia v roku 1997. Popri dramatickom raste objemov tlače a diverzifikácii na nové oblasti pribúdali noví zákazníci, ako aj zákazky od existujúcich klientov. Spoločnosť KnowledgePoint si uvedomila, že ak chce udržať rovnako krátke dodacie lehoty, ktoré boli pre jej značku príznačné, musí dôkladne preskúmať internú efektívnosť a pomocou novej modernej technológie pripraviť firmu na predpokladaný ďalší rast a zabezpečiť ju tak do budúcnosti.

KP-image1
KP-image2

„Snaha spoločnosti Canon pomôcť nám zvládnuť náročné úlohy v našom podnikaní odráža našu vlastnú metodológiu a to sa vždy cení. Práve tento vzťah bude v prípade našich budúcich investícií rozhodujúci. Doteraz sme boli so spoluprácou so spoločnosťou Canon spokojní a rozhodne s ňou budeme spolupracovať aj v budúcnosti.“

Andre Philpot, prevádzkový riaditeľ spoločnosti KnowledgePoint