Prípadové štúdie

Tu nechávame našich zákazníkov prehovoriť. Od vytvárania nových zdrojov príjmu pre podnikanie s grafickým umením až po znižovanie nákladov na tlač dokumentov pre orgány miestnej samosprávy, naši zákazníci vysvetľujú výhody spolupráce so spoločnosťou Canon.

Pozrite a prečítajte si príbehy našich zákazníkov nižšie a dozviete sa, ako pomohli riešenia spoločnosti Canon rozlúsknuť skutočné podnikateľské výzvy.

Všetky prípadové štúdie

ABC- Hero1

ABC Imaging

"Vďaka pracovnému toku na tlačiarni Océ PRISMA a technológii imagePRESS od spoločnosti Canon sa nám podarilo optimalizovať naše operácie a zisky zvýšením výrobnej kapacity o 50 % a znížením nákladov o 30 %."

Ray Hawkins, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Al-Amiriya Printing Press

"We have been a Canon client since 2007 and the best thing about Canon is their after sales and maintenance support; we have 1 copier which printed 22 million copies - this can never happen unless these 2 factors are present: the team and the staff are well trained, and the service and maintenance support are outstanding."

Emad Fawzi Farag, President Of The General Affairs

Watch the video

DWF-logo.jpg

Alfa Laval

"Tlačové oddelenie sa teraz vníma ako ziskové a z hľadiska nákladov na tlačové úlohy efektívnejšie než externé alternatívy."

Jørgen Beck-Jørgensen, riaditeľ tlačiarenskej výroby

Prečítajte si celý článok

Antonius Hypercare

"Osadenie bezpečnostných sieťových kamier značky Canon bolo skvelým rozhodnutím, a to pre ich mimoriadnu kvalitu aj výhody, ktoré priniesli do našej každodennej práce. Výsledky boli okamžité."

René Groot, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

AH-Hero1

Armstrong Watson

"Pred vyslovením akéhokoľvek odporúčania musím povedať, že spoločnosť Canon sa mimoriadne snažila dostať sa našej organizácii pod kožu, pochopiť, čo je treba zlepšiť a nájsť spôsob, akým to zlepšenie realizovať. Pochopenie podnikania našich zákazníkov je filozofia, ktorej sa striktne držíme a boli sme si istí, že spoločnosť Canon je pre nás tým správnym partnerom."

David Clarkson, obchodný riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Barry Callebaut

"Spoločnosť Canon nám pomohla osvojiť si globálny prístup k tlači. Canon jedným ťahom prispel k transformácii našej organizácie na celom svete."

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

BD&H

"Pri pohľade na možnosti rôznych výrobcov bolo zrejmé, že zariadenia Océ nám dokážu ponúknuť najvyššiu rýchlosť a kvalitu tlače za výhodnú cenu. Vďaka technickej podpore spoločnosti Canon a najmodernejšej technológii Océ sme sa stali kreatívnou silou, s ktorou treba počítať."

James Fox, riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Beiersdorf

"Nejde len o šetrenie času, toto riešenie zmenilo naše pracovné postupy."

Papanikolaou Zina, marketing

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg
DWF-logo.jpg

BM Druck

"Hovorili sme s viacerými dodávateľmi, ale sotva sme mohli prehliadnuť spoločnosť Canon. S týmto dodávateľom sme mali dlhé roky dobré vzťahy."

Rene Cassis, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Borealis AG

"Naším cieľom bol plynulý prechod na štandardizované tlačové prostredie s kompletným sieťovým prepojením. Hlavnou motiváciou pre nás bolo, že sme chceli našim používateľom ponúknuť centralizovanejšiu podporu a znížiť náklady na údržbu aj podporu."

Jacky Cillenová, vedúca tímu pre informačné technológie a systémy (IT&S)

Prečítajte si celý článok

borealis
British-image1

Britská knižnica

"Špičkové sieťové kamery spoločnosti Canon na nás spravili taký dojem, že počet osadených modelov plánujeme zvýšiť na 400 kusov."

Bhanu Goud, riaditeľ úseku bezpečnostných systémov

Prečítajte si celý článok

Cavelti

"Spoločnosť Canon analyzovala všetky oblasti nášho podnikania s cieľom zistiť, ako by sme mohli zdokonaliť našu viackanálovú stratégiu."

Marcel Bieri, vedúci oddelenia prípravných a digitálnych médií

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

Clive Booth

"Držať v ruke výtlačok je zvláštny pocit. Ak si kúpite umelecké dielo, zvyčajne je na plátne. Rovnaké je to aj s fotografiou: keď ju kúpite, chcete ju mať na papieri, nekupujete ju na monitore, pretože keď sa výtlačky dostanú na papier, môžete ich držať v rukách a na tom je niečo zvláštne. To je hlavný dôvod, prečo mám tlačiareň."

Clive Booth

Prečítajte si celý článok

Colchester Institute

"Prístup na báze spravovaných služieb tlače, ktorý odporučila spoločnosť Canon, sa nám naozaj páčil, rovnako ako profesionalita projektového tímu spoločnosti Canon a to, ako úzko chceli spolupracovať s naším projektovým tímom."

Gary Horne, zástupca riaditeľa, financie a operácie

Prečítajte si celý článok

ABC- Hero1

Documenteam

"Výroba malých objemov v ofsetovej tlači nie je finančne výhodná. Súčasne platí, že tlač niektorých objemov na tonerových systémoch je príliš nákladná."

Thorsten Bischof

Prečítajte si celý článok

Druck and Medien

"Hlavným cieľom spoločnosti MSP je čo najlepšie uspokojovať požiadavky zákazníkov. Pre spokojnosť našich zákazníkov sme ochotní urobiť čokoľvek. Veríme, že s prechodom na digitálnu atramentovú tlač budeme môcť prinášať inovácie, ktoré čakajú naše trhy dnes aj v budúcnosti. Spoločnosť Canon stála pri nás ako skvelý partner od samotného začiatku procesu prijímania rozhodnutí o našej budúcej stratégii a zavedení toho správneho riešenia. Keď je naším partnerom spoločnosť Canon, vieme, že sme na budúcnosť dobre pripravení!"

Markus Stricker

Prečítajte si celý článok

DM-hero1.jpg
DWF-logo.jpg

DWF

"Spoločnosť Canon si dala záležať na tom, aby pochopila jedinečné potreby a víziu našej organizácie ako celku a svojím poradenstvom nám pomohla určiť, v ktorých oblastiach by sme s pomocou technológií mohli pracovať lepšie."

Janice Moores, riaditeľka oddelenia služieb a obstarávania

Prečítajte si celý článok

Rada Východného Lothianu

"Mali sme približnú predstavu o tom, kam chceme ísť, nevedeli sme však, ako sa tam dostať. Takže skúsenosti spoločnosti Canon so zavádzaním celej škály rôznych riešení pre iných klientov nám skutočne pomohli vybrať si to správne riešenie pre nás."

Julie Caughey, finančná riaditeľka

Prečítajte si celý článok

EH Booth & Co Ltd

"Výsledkom našej zásady spolupráce s miestnymi dodávateľmi vždy, keď je to možné, sa škála a formát faktúr, ktoré predkladajú naším obchodom, odlišujú podobným spôsobom – od rukou písaných až po viacstranové, od papierových až po elektronické. Nový systém spracovania faktúr poskytuje spoločnosti Booths lepšiu funkčnosť pri spracovaní faktúr a lepší prehľad o faktúrach cirkulujúcich v rámci spoločnosti."

Steve Sumner, finančný kontrolór

Prečítajte si celý článok

Elwe

"Vďaka tlačiarni Arizona 660XT nemusíme robiť kompromisy medzi kvalitou a dodacou dobou. Môžeme ponúkať predajné prospekty v menších objemoch za priaznivé ceny."

Kirsten van Brummen, oddelenie špeciálnej propagácie spoločnosti Elwe

Prečítajte si celý článok

Sarab-LOGO.jpg
DWF-logo.jpg

Rada mestského obvodu Enfield

"V spolupráci so spoločnosťou Canon sme urobili zásadné kroky a položili základy na zabezpečenie pozície oddelenia a na podporu budúceho rastu."

Prečítajte si celý článok

Eureco-Pharma BV

"Až do minulého roka som akceptoval nevýhody outsorurcingu tlače letákov a nikdy som sa nezaujímal o iné možnosti. Po rozhovore so zástupcom spoločnosti Canon som ale začal rozumieť potenciálnym výhodám."

Jan de Kreij, generálny riaditeľ a majiteľ

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

Evercore

"Spoločnosť ako firma na správu majetku pôsobí v oblasti, kde musí byť integrita obchodnej značky absolútne bezchybná, aby značka vzbudzovala dôveru v samotnej organizácii aj mimo nej. Z hľadiska udržania tejto integrity zohrala spoločnosť Canon kľúčovú úlohu."

Vanessa O’Reilly, marketingová riaditeľka

Prečítajte si celý článok

Eyes on Media

"Kvalita tlače a možnosti využitia zariadení Arizona výrazne zlepšili naše služby tlače fotografií a pomohli nám získať nové zákazky. Boli sme nadšení, keď nás kontaktovali ľudia z organizácie World Press Photo, ktorú sme mnoho rokov obdivovali. Vedeli sme, že s podporou spoločnosti Canon a tlačiarní Arizona dokážeme túto náročnú úlohu zvládnuť."

Martin Minoli, majiteľ spoločnosti

Prečítajte si celý článok

Falquon

"Spoločnosť Canon nám poskytla veľkú podporu na to, aby sme dokázali naplno využívať softvérový balík ONYX na pokročilú správu farieb. Tento softvér je pre nás kľúčovým aspektom pracovného toku a konzistentnosť výstupu zo zariadenia Océ Arizona je výnimočná."

Martin Prager, riaditeľ spoločnosti Falquon

Prečítajte si celý článok

FC Dordrecht

"Chceli sme neustále snímať zábery v extrémne vysokej kvalite, a to zvlášť v častiach štadióna, kde je minimum svetla. Bolo nám jasné, že nám to umožní jedine prechod z analógových na digitálne technológie."

Jacques de Zeeuw, bezpečnostný pracovník

Prečítajte si celý článok

FC-hero1

Formara

"Spoločnosť Canon s nami od samého začiatku úzko spolupracovala, podporovala nás pri hľadaní riešenia, ktoré by vyhovovalo našim potrebám, následne nám poskytla podrobný prehľad o tom, ako toto riešenie zapadne do nášho podniku a ako mu bude prospievať a v neposlednom rade sa postarala o inštaláciu a zaškolenie, ktoré napomohli hladkému prechodu a zvýšili produktivitu."

Freddie Kienzler, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Akadémia Francisa Combeho

"Spoločnosť Canon bola jediný dodávateľ, ktorý sa skutočne upriamil na naše potreby a navrhol jasné opatrenia, ktoré bolo možné prijať a uskutočniť tak našu dlhodobú víziu."

Chris Turton – správca elektronického systému

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg
FT-hero1

FT Solutions

"Investovanie do týchto špičkových digitálnych tlačových systémov je pre náš pretrvávajúci úspech nevyhnutné a spoločnosti FT Solutions a našim zákazníkom už prinieslo úžasné výhody napríklad v podobe vyššej kvality a väčšej flexibilnosti."

Tom Gurd, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Gary Knight

"Túto tlačiareň už mám šesť rokov a nikdy by mi ani nenapadlo kúpiť niečo iné. Spraví všetko, o čo ju požiadam a o čo by som ju požiadal, a spraví to naozaj dobre a veľmi konzistentne. Som ňou nadšený, a vlastne je to moje obľúbené zariadenie."

Gary Knight

Prečítajte si celý článok

GEV

"Chcel som niečo robustné, nenáročné na prevádzku a prispôsobiteľné našim potrebám. K dispozícii je množstvo dobre navrhnutých riešení, avšak v prípade malého podniku, ako je ten môj so siedmimi zamestnancami, by niektoré riešenia správy dokumentov na seba nikdy nezarobili."

Friedrich Staller, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Mestská rada Hertsmere

"Spoločnosť Canon preukázala odhodlanie pre našu dlhodobú stratégiu, podrobne nám vysvetlila, ako môže digitálna tlač prispieť k úspornej prevádzke pri zachovaní rýchlosti, flexibility a vysokého štandardu, ktorý rada očakáva."

Mark Roberts

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

hs Druck

"Spoločnosť Canon nám priamo v našich priestoroch sprostredkovala kurz Essential Business Builder o budovaní podniku. Svojou odbornou pomocou umožnila celému nášmu tímu plne pochopiť potenciál technológií a zároveň získať istotu v rámci samotnej prevádzky aj podmienok, prostredníctvom ktorých tieto možnosti môžeme ponúknuť klientom."

Helmut Hörmanseder, zakladajúci partner

Prečítajte si celý článok

Imagination

"Získali sme v mnohých smeroch. Náklady na tlač výrazne klesli, čo má nemalý vplyv na náš hospodársky výsledok. Máme oveľa menej zariadení, ktoré sú podstatne flexibilnejšie a odolnejšie a zároveň máme tie správne stroje na tých správnych miestach. Teraz dokážeme refakturovať náklady súvisiace s tlačou oveľa presnejšie a sme schopní našim zákazníkom poskytovať konzistentne vysoko kvalitnú farebnú tlač."

Sue Chick, projektová manažérka

Prečítajte si celý článok

ipack-logo

I-Pack

"Našou métou je zvýšiť objemy o 25 % do konca roka 2015 a do roku 2016 o ďalších 15 %. Vďaka podpore a technológiám spoločnosti Canon sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich podnikateľských cieľov."

Atle Andreassen, zakladateľ

Prečítajte si celý článok

Jetsign

"Vďaka spolupráci so spoločnosťou Canon sme dokázali vytvoriť relatívne rýchlo sa rozrastajúce oddelenie na tvorbu nápisov."

Adrie Hoogeveen, riaditeľ spoločnosti

Prečítajte si celý článok

Sarab-LOGO.jpg
DWF-logo.jpg

Kahle

"Hoci sú technológie samozrejme dôležité, neboli jediným dôvodom, kvôli ktorému som sa rozhodol pre spoločnosť Canon. O našej dohode rozhodol balík služieb, ktorý spoločnosť poskytuje k svojim zariadeniam a ktorý zahŕňa popredajnú starostlivosť, zaškolenie a podporu. Na základe predchádzajúcich skúseností som vedel, že v rámci spolupráce s nami sa budú usilovať, aby sme zaručene dostali riešenie v oblasti tlače, ktoré do nášho podnikania prinesie zmenu."

Dan Batek, technológie a financie, KAHLE

Prečítajte si celý článok

Keplerova univerzita

"Spolupracovali sme so spoločnosťou Canon na hľadaní odpovede, ktorá by okamžite zjednodušila prácu študentom a mala pritom minimálne rušivý účinok."

Alexander Freischlager, vrchný prevádzkový riaditeľ

Prečítajte si celý článok

kepler-logo

Kuttab Publishing

"Over time, the Workflow Portal provided us with the business intelligence to take decisions on areas where we should focus investments and resources, and areas that we should outsource. I believe that for a company of our size and nature, speed and agility is a deciding factor of success, and without Canon’s enabling solutions, we would not have been able to build such an encouraging and culturally-relevant offering for the UAE"

Jamal Alshehhi, Founder

Read the full story

KnowledgePoint

"Snaha spoločnosti Canon pomôcť nám zvládnuť náročné úlohy nášho podnikania odráža našu vlastnú metodológiu a to sa vždy cení. Práve tento vzťah bude v prípade našich budúcich investícií rozhodujúci. Doteraz sme boli so spoluprácou so spoločnosťou Canon spokojní a rozhodne s ňou budeme spolupracovať aj v budúcnosti."

Andre Philpot, prevádzkový riaditeľ

Prečítajte si celý článok

KP-Hero1

Kyas Photography

"Model imagePROGRAF podporuje rast ateliéru. Dostávame stále väčšie, lepšie zákazky a čo je ešte dôležitejšie, projekty, pre ktoré sa vieme nadchnúť. Vďaka času, ktorý nám toto zariadenie šetrí, sa teraz môžeme lepšie sústrediť na osobitné portfóliá pre jednotlivé projekty našich klientov a vytvárať, korigovať a zdokonaľovať naše fotografie, aby boli čo najlepšie."

Jörg Kyas, Kyas Photography

Prečítajte si celý článok

Londýnsky obvod Newham

"Diagnostika a údržba na diaľku sú v oblasti IT bežné, preto sme verili, že podobný prístup by mohol priniesť našej prevádzke tlače významné výhody. Navyše sme vedeli, že by sme tak dokázali lepšie porozumieť trendom v rámci využívania tlače, čo by nám pomohlo formovať našu budúcu stratégiu pre tlač."

Gary Sussex, vedúci oddelenia informačných a komunikačných služieb

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

Mestská rada Leeds

"Našou prioritou bolo zaviesť inteligentné riešenie, ktoré by rade šetrilo peniaze a jej zamestnancom čas."

Kirsty McCarthy, vedúca oddelenia spravovaných služieb tlače

Prečítajte si celý článok

LO Media

"Vďaka znalostiam, ktoré sme získali od spoločnosti Canon a prostredníctvom nezávislých školení, máme možnosť ponúknuť tlačové služby vysokej digitálnej kvality a rovnako aj víziu a trpezlivosť na strategickejšie uvažovanie."

Lars Langbo, výrobný riaditeľ

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg
DWF-logo.jpg

Mailing Andalucía

"Investícia do monochromatického produkčného tlačiarenského stroja Canon imagePRESS 1135 a vysokokapacitného zásobníka sa okamžite odrazila na produktivite"

Daniel Sánchez, riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Marne Drukkers

"Manuálne zoraďovanie veľkoformátových plagátov zaberá veľa času a stojí veľa peňazí, preto sme sa rozhodli vyhľadať lepšie riešenie."

Guus Sligter, riaditeľ spoločnosti

Prečítajte si celý článok

Parr-Hero1

Martin Parr

"Či už v našom štúdiu v Londýne, alebo na prezentačných akciách kdekoľvek na svete, s podporou spoločnosti Canon dokážeme presvedčivo vdýchnuť Martinovým fotografiám život a zaistiť, že jeho diela obstoja v skúške času."

Louis Little, riaditeľ tlačiarenskej výroby

Prečítajte si celý článok

Maya Vik

"Za veľkú časť nášho úspechu vďačíme neuveriteľnej úrovni profesionality a podpory zo strany spoločnosti Canon. Výrobná kvalita všetkého, čo spoločnosť Canon dodala, bola skutočne vysoká a mať partnera, ktorý dokáže zabezpečiť všetky naše mediálne potreby pre tento projekt naprieč médiami, bolo skutočne úžasné."

Pål Laukli, profesionálny fotograf

Prečítajte si celý článok

nama-hero1

Nama d.d. Ljubljana

"Nesmierne sa tešíme z nášho nového monitorovacieho systému. Od jeho zavedenia sa nám podarilo výrazne znížiť počet krádeží v obchode a teraz sme si stanovili nový cieľ: ešte viac tento počet zredukovať. Systém sa jednoducho používa a umožnil nám zlepšiť spôsob našej interakcie so zákazníkmi a spôsob predaja."

Branka Jerala, marketingová riaditeľka

Prečítajte si celý článok

The University of Nottingham

"Naša univerzita sa zaujíma o najnovšie technológie, ako je 3D tlač. Riešenie od spoločnosti Canon je fantastické – dokážeme vyrábať precízne, drobné modely v súlade s potrebami študentov architektúry."

John Morgan, odborný asistent na katedre architektúry

Prečítajte si celý článok

online-repro-hero1

Online Reprographics

"Spoločnosť Canon do nás od začiatku vkladala dôveru a my sa snažíme presadzovať rovnaký prístup v spolupráci s našimi zákazníkmi."

John Foy, zakladateľ

Prečítajte si celý článok

Orange Business Services

"Spoločnosť Canon nielen preukázala odborné znalosti v oblasti mobilnej tlače, ktoré nás zaujímali, ale keďže je to zároveň globálna spoločnosť, vedeli sme, že má potrebné možnosti, aby nás podporila aj mimo UK."

Nick Jones, riaditeľ divízie správy nehnuteľností a finančnej správy pre severnú a západnú Európu

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg
DWF-logo.jpg

PCS

"So spoločnosťou Canon neustále vedieme rozhovory, ktorých cieľom je získať pomoc v oblasti propagácie našich služieb."

Asad Butt, riaditeľ oddelenia tlače

Prečítajte si celý článok

Polomnis

"K prechodu zo starej tlačiarne na tlačiareň Arizona nás prinútili problémy s priľnavosťou atramentu na našej starej tlačiarni."

Job ten Doeschate, riaditeľ spoločnosti

Prečítajte si celý článok

Printondemand-worldwide

"Efektívnosť je prirodzene kľúčová, no dôležitá je aj spoľahlivosť. Môžete mať skvelé vybavenie, ale ak je 10 % času mimo prevádzky, máte problém. So značkou Canon takýto problém nepoznáme. Ak sa aj stane, že má nejaký stroj poruchu, nikdy to netrvá dlho, pretože do dvoch hodín servisní pracovníci prídu aj odídu."

Andy Cork, obchodný riaditeľ spoločnosti Printondemand-worldwide

Prečítajte si celý článok

Pulp Grafisk

"Vďaka podpore od spoločnosti Canon, Pulp Grafisk zdvojnásobila kapacitu veľkoformátovej tlače a zbavila sa závislosti od poskytovateľov služieb tretích strán pri vykonávaní tlačových úloh."

Terje Gulbrandsen

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg
DWF-logo.jpg

RDaSH

"Pracovníci spoločnosti Canon s nami jednali veľmi priamo a povedali nám, čo presne možno riešením DSF dosiahnuť a aké prínosy môžeme očakávať."

Lisa Grandcourt, vedúca správy vybavenia

Prečítajte si celý článok

Replay Studio

"Spoločnosť Canon sme vždy považovali za skvelého radcu, ktorý vás v prípade potreby zahrnie nápadmi a odbornými znalosťami. Pozorne nás počúvali a presne vedeli, čo je potrebné na to, aby naša spoločnosť dosiahla svoj maximálny potenciál."

Andy Halasz, správca

Prečítajte si celý článok

Replay-logo
DWF-logo.jpg

Ritz

"Spoločnosť Canon v rámci svojho poradenstva prostredníctvom nástroja Business & Innovation Scan, ale aj podnikateľského návrhu poukázala na potrebu strategickejšieho prístupu a pretvorenia nášho podnikania."

Kurt Habersatter, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Rohner Spiller

"Výsledkom nášho partnerstva so spoločnosťou Canon je, že kombinované médiá teraz predstavujú veľkú časť našej ponuky služieb a kampane našich zákazníkov sú lepšie merateľné."

Remo Martin, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

Sanders Group

"Tlačiarne Océ Arizona zmenili moju spoločnosť. Počas finančnej krízy mnoho iných spoločností skrachovalo, avšak vďaka týmto strojom som dokázal zarábať viac peňazí pri menšom obrate. Môj obrat klesol, avšak zvýšila sa mi marža tým, že som vymenil materiál, s ktorým som raz obchodoval, za niečo s vyššou hodnotou. Dokázal som pokryť dopyt na trhu po krátkych dodacích lehotách, zákazkových aplikáciách a kreatívnych riešeniach."

Marco de Wert, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Sarab Entreprenad AB

"Zmenilo to celý náš spôsob práce. Prichádzajúce faktúry sa teraz triedia spôsobom, ktorý sme si predtým nedokázali ani predstaviť. A ja mám viac času, ktorý môžem venovať nášmu projektu v spolupráci s našimi zamestnancami a zákazníkmi."

Johan Selenius Rosengren, riaditeľ spoločnosti

Prečítajte si celý článok

Sarab-Entreprenad

Screentec

"Ak by som mal jedným slovom vyjadriť, aký je to pocit byť zákazníkom spoločnosti Canon, tým slovom by bolo „upokojujúci“. Od spoľahlivosti a flexibility zariadení až po služby a podporu ponúkanú zamestnancami a technikmi – ťažko by som niekde hľadal nedostatky."

Darren James, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Spoločnosť Spazio81

"Vďaka rozsiahlemu portfóliu služieb, ktoré ponúkame, sme vytvorili širokú a rôznorodú zákaznícku základňu, ktorá je veľmi lojálna a teší sa na spoluprácu s nami. Zvyšuje sa tak naša svetová reputácia a už máme zákazky z takých diaľav ako USA alebo Čína."

Alessandro Locatelli, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

Staples

"Potrebovali sme konzultačný prístup, ktorý by nám pomohol získať lepší prehľad o motivácii našich zákazníkov. Potrebovali sme riešenie a stratégiu, tie sa nám však nedarilo nájsť, až kým sa do veci nezapojilo oddelenie podnikových služieb spoločnosti Canon."

Richard Houppermans, vedúci oddelenia podnikových služieb

Prečítajte si celý článok

Stralfors UK

"Väčšina našich zákazníkov teraz využíva produkciu na jeden prechod. Vďaka možnostiam tlačiarne ColorStream teraz dokážu viac, napríklad nám môžu dodať digitálne obrázky a podčiarknuť nimi svoje dynamické správy. V prvom rade ide o zlepšovanie a o to, aby svojim zákazníkom prinášali čo najrelevantnejšie informácie."

Tony Plummer, generálny riaditeľ pre UK

Prečítajte si celý článok

Stralfors-Hero1

The Print Foundry

"Spoločnosť Canon je skvelý partner. Často si od nich požičiavame nápady, diskutujeme o nových nápadoch na produkty a spôsobe ich najlepšieho možného využitia v tlačiarňach imagePROGRAF, a bleskovo reagujú, ak niečo potrebujeme."

Renato Tavares, zakladateľ

Prečítajte si celý článok

The Student Hotel

"Spoločnosť Canon nám pomohla v mnohých ohľadoch – nielen svojimi kvalitnými kamerami, ale aj špičkovou podporou ešte pred ich zakúpením. Dokázali sme tak vypracovať riešenie, ktoré sa nášmu tímu jednoducho používa a pritom dokonale spĺňa naše nároky."

Jan-Pieter Muis, správca majetku

Prečítajte si celý článok

student-hero1
TJI-hero1

TJ International

"Technológie a pracovný tok výrazne ovplyvnili produktivitu. Teraz dokážeme vytlačiť knihy v mäkkej väzbe už za 24 hodín a knihy v tvrdej väzbe za 48 hodín. Bez zručností, odborných znalostí a konzultačných služieb spoločnosti Canon by to bolo nemožné."

Angus Clark, generálny riaditeľ

Prečítajte si celý článok

UKE

"Dnes je podpora tlačiarní a multifunkčných zariadení na podstatne vyššej úrovni, pretože ju majú na starosti odborníci zo spoločnosti Canon. Ako oddelenie IT sa vďaka tomu môžeme sústrediť na naše hlavné úlohy. Navyše, náklady na tlač sú nižšie, než kedykoľvek predtým."

Florian Benthin, vedúci oddelenia kancelárskych služieb

Prečítajte si celý článok

DWF-logo.jpg

Univerzita v Glasgowe

"Za 5-ročné obdobie trvania projektu by sa malo ušetriť viac ako 5,5 miliónov GBP, čo je úžasné."

Prečítajte si celý článok

Van Dillewijn Group

"Teraz máme systém našich záväzkov pevne v rukách a faktúry spracovávame o 40 % rýchlejšie než predtým. Spolu s úsporami za penále pomohlo riešenie od spoločnosti Canon znížiť náklady až o 30 %."

Bert Rijkmans, vedúci oddelenia informačných a komunikačných technológií

Prečítajte si celý článok

Volkswagen

"Dve zariadenia Canon imagePRESS sa ukázali ako ideálny doplnok k našej existujúcej ofsetovej a digitálnej zostave. Ponúkajú tú správnu rovnováhu medzi produktivitou a kvalitou, ktorá sa dokonale hodí na veľkú časť našej práce a skvele sa prispôsobuje rastúcemu dopytu po krátkych dodacích lehotách a malých objemoch medzi našimi zákazníkmi."

Helmuth Oschmann, vedúci tlačovej miestnosti

Prečítajte si celý článok

Von Hagen

"Rad zariadení Océ Arizona disponuje všetkým potrebným: veľkosťou, produktivitou a variabilitou, vďaka čomu je možné spracúvať široké spektrum ohybných aj pevných materiálov. Výsledkom je, že klientom dokážeme ponúknuť nákladovo a časovo efektívnejší spôsob vytvárania ich posolstiev. Teraz, keď dokážeme tlačiť na akékoľvek substráty, dokážeme uskutočniť prakticky každý kreatívny nápad."

Von Hagen

Prečítajte si celý článok