Regulujte a redukujte náklady

Kde vy vidíte tlač, my vidíme kontrolu nákladov.

Vzhľadom na nestálosť dnešnej ekonomickej situácie nebola regulácia a redukcia nákladov spojená so zaručením optimálnej funkčnosti vášho podniku ešte nikdy taká dôležitá.

Iba máloktorá spoločnosť si uvedomuje, koľko ju stoja dokumenty a tlačová komunikácia, nie to aby sa ešte zamýšľala nad tým, čo môže spraviť, aby tieto náklady znížila.

Spoločnosť Imagination sa rozhodla s pomocou spoločnosti Canon maximalizovať svoju efektivitu. Tým, že sa podujala na inovatívnu zmenu svojej tlačovej infraštruktúry, znížila plytvanie a racionalizovala tlačový park o dve tretiny.

Nejde iba o úspory

Pomocou základného balíka spravovaných služieb tlače od spoločnosti Canon môžete zmeniť tlačové postupy, zvýšiť zabezpečenie dokumentov a zároveň znížiť negatívny vplyv na životné prostredie.

„Získali sme v mnohých smeroch. Náklady na tlač výrazne klesli, čo má nemalý vplyv na náš hospodársky výsledok. Máme oveľa menej zariadení, ktoré sú podstatne flexibilnejšie a odolnejšie, a zároveň máme tie správne stroje na tých správnych miestach.“

Imagination, Spojené kráľovstvo

Čo hovoria naši zákazníci